Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologija 5

Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

 

Numeriai:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 

 

TURINYS

 

 

Pratarmė 5

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

 

St. Keinys. J. Kruopas ir lietuvių terminologija 7

J. Klimavičius. Siūlas, gija, verpalas; verpti, sukti, mesti, austi 21

R. Baltrūnaitė. Metaforiniai terminai 36

V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas. Dėl kai

kurių radioelektronikos terminų vartosenos 48

V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas. Dėl sąsajos, sieties

ir artimų terminų vartosenos 60

G. Žalkauskaitė, V. Žalkauskas. Dėl kompiuterijos terminų laikmena
kaupiklis
, skaitlys, tvarkyklė ir kaupa vartojimo 65

J. Klimavičius. Metalų terminijos aiškumui ir tvirtybei 71

K. Gaivenis. Keletas minčių apie terminologiją 89


PRAEITIES AIDAI


A. Kaulakienė. J. Kruopas – nuoseklios ir kryptingos fizikos terminijos tvarkybos šalininkas 93
A. Auksoriūtė. Lauryno Ivinskio rankraščiai Krokuvoje 102
B. Briaukienė. Profesorius Petras Avižonis – terminologas 111
Summaries of the main papers 120


UŽSIENIO AKTUALIJOS


J. Gaivenytė. Terminologijos teorijos pradininkui Eugenui Wüsteriui – 100 metų 126
SVARSTYMAI, SIŪLYMAI

St. Zajankauskas. Pasvarstykime naujadarą atmintynas 130
TERMINIJOS SMULKMENOS IR LEIDINIAI
St. Keinys. Jurgis Elisonas ir jo atminimo knyga 132
K. Gaivenis. Žemės ūkio ekonomikos ir rinkotyros terminų žodynas 139
N. Banevičienė. Žurnalistikos ir knygotyros enciklopedijų terminai 143
N. Bliūdžiuvienė. Pagrindinės bibliotekininkystės sąvokos Vaclovo Biržiškos redaguotose enciklopedijose 147
J. Gaivenytė. Naujausi lietuviški terminų žodynai 151