Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologija 14

Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

 

Numeriai:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 

 

TURINYS

 

Terminologija 14 6

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

 

Владимир Лейчик. Три возраста термина 10

Сергей Гринев-Гриневич. О принципах создания терминологических словарей 20

Anna-Lena Bucher. Terminology work the Swedish way 37

Ágota Fóris. Terminology and social-economic globalization 49

Jonas Klimavičius. Kas esamybė, o kas reikiamybė – tikra ar formali 61

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA

 

Albina Auksoriūtė. Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai 72

Angelė Kaulakienė. Profesoriaus Povilo Brazdžiūno Bendrosios fizikos vadovėlio (1960-1965) terminija 92

Asta Mitkevičienė. Iš lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijos: XIX amžius 110

Robertas Stunžinas. 1910-1937 m. lietuviškoji statybos terminija (iš turimų išteklių) 125

Aušra Rimkutė. Kai kurie sinoniminių religijos terminų vartosenos atvejai katekizmuose (XVI a. ir XIX a. galas – XX a. pradžia) 135

Diana Šilobritaitė. Vienažodžių matematikos terminų sinonimija matematikos vadovėliuose (1910-1940) 146

 

PASTABOS, SVARSTYMAI, SIŪLYMAI, SMULKMENOS

 

Terminas prie termino. IV (Jonas Klimavičius) 160

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA

 

С. В. Гринев-Гриневич, В. П. Гринева, Л. П. Минкова, Т. Г. Сконюк.


Указатель терминологических диссертаций (Jonas Klimavičius) 174

 

Lietuvių terminologijos disertacijos (Aušra Rimkutė) 179

 

Tarptautinė mokslinė konferencija Current trends in terminology (Jolanta Gaivenytė-Butler) 188

 

Mokslinė konferencija Kalbos teorija ir praktika (Aušra Rimkutė) 194

 

Mokslinė konferencija Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos (Solvita Labanauskienė) 198

 

Kvalifikaciniai kursai Aktualūs šiuolaikinės terminologijos klausimai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 202

 

Terminologija letonikos II kongrese (Anita Ščucka) 207

 

Naujausi lietuviški terminų žodynai (Jolanta Gaivenytė-Butler) 209

 

Žymioji latvių terminologė Valentīna Skujiņa (Solvita Labanauskienė) 216

 

 

Į viršų