Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
2017-06-23

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME

 

Nuoširdžiai užjaučiame Geolingvistikos centro vyresniąją mokslo darbuotoją Nijolę Vaišnytę-Tuomienę birželio 22 d. mirus jos tėveliui Vytautui Vaišniui (1932–2017). Užgeso paskutinis lietuvybės švyturys Ramaškonyse – Gudijos kaime Varanavo rajone, kurį yra aplankę kone visi žymiausi baltistai dialektologai, viešėję svetinguose Vaišnių namuose ir būtinai įsirašę mąslios Vytauto kalbos.