Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. DANUTĖ MARIJA LIUTKEVIČIENĖ (SABALIAUSKAITĖ)

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 80 46

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

     Gimė 1964 m. gruodžio 25 d. Vilniuje. Nuo 1987 m., baigusi Vilniaus universitetą, dirba Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) institute. 1989–1991 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė, 1991–1995 m. Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Disertacija „Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai“ (1996 m.). 1998–2001 m. Bendrinės kalbos žodynų skyriaus, o nuo 2002 m. Leksikografijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos klausimais. Viena akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorių, kartu su kitais rašė XVII, XIX, XX t. tekstą.  Šiuo metu rašo ir redaguoja „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“, nuo 2002 m. – šio žodyno vyr. redaktorė.

    Dalyvauja kalbiniuose projektuose: „Meta-Nord“ (2011–2012), „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (2012), interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“: ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (2013–2014).

 

      MOKSLO STRAIPSNIAI

 

 1. Šerpė. – Kalbos kultūra 64, 1993, 83–84.
 2. Vokiškos kilmės drabužių ir apavo pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 1995, 100–120.
 3. Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 1996, 167–179.
 4. Sijono pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 1996, 88–100.
 5. Lietuvių kalbos švarko pavadinimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 1997, 152–172.
 6. Valgių ir gėrimų pavadinimai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 205–217 (kartu su V. Lazauskaite).
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Siekiamybė ir realybė. – Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius, 2006, 9–18.
 8. Sūrių pavadinimų vartosena ir norma. – Kalbos kultūra 80, 2007, 110–122 (kartu su J. Girčiene).
 9. Valstybių gyventojų pavadinimai ir tautovardžiai. – Kalbos kultūra 81, 2008, 80–102.
 10. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: problemos ir sprendimai. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius, 2010, 223–234. 
 11. Veiksmažodžiai ir jų abstraktai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius, 2010, 235–251 (kartu su G. Naktiniene, K. Vosylyte)
 12. Nuorodinis žodžių aiškinimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius, 2014, 219–229.
 13. Frazeologizmų pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius, 2014, 230–244.

 

    ŽODYNAI

 

1. „Lietuvių kalbos žodyno“ (I–XX) elektroninis variantas/ Redaktorių kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (Viena iš rengėjų, mokslinis adaptavimas ir redagavimas). 

2. 1 virbė–virilizmas, Lietuvių kalbos žodynas 19, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999,  511–533 .

3. žolyna–3 žūti, Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 964–997.

4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. D. 1: Įvadas, B, C, H, J, O. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-108-2 (1 dalis, 27,62 a.l.); – http://bkz.old.lki.lt

5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); D. 2: Antraštynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis, 82,2 a.l.);– http://bkz.old.lki.lt

6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); D. 3: Č, E, Ę, Ė, F, Z. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis, 10 a.l.) – http://bkz.old.lki.lt

7. Žodyno papildymai. – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, septintas pataisytas ir papildytas leidimas. Vyr. red. St. Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 996–969.

     

      KNYGOS

 1. English–Lithuanian Phrasebook (Angliški – lietuviški pasikalbėjimai), Vilnius: Alma Littera, 2001, 167 p. (kartu su B. Svecevičiumi).

 2. Sūrių pavadinimai: vartosena, norma, žodynėlis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 208 p. (kartu su J. Girčiene).

     

      RENGTI, RECENZUOTI LEIDINIAI, RECENZIJOS

 

 1. „Lietuvių kalbos žodyno“ (I–XX) elektroninis variantas/ Redaktorių kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (Viena iš rengėjų, mokslinis adaptavimas ir redagavimas).     
 2. Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. [Rec.] – Kalbos kultūra 78, 2005, 269–274.
 3. Stasys Keinys. Dabartinė lietuvių terminologija, Vilnius, 2005 (recenzentė).
 4. Jonas Klimavičius. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija, Vilnius, 2005 (recenzentė).
 5. Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius, 2006. Sudarė Ritutė Petrokienė. Redaktorių kolegija: Danutė Liutkevičienė, Rolandas Mikulskas, Daiva Murmulaitytė, Ritutė Petrokienė.
 6. Ismet Biner, Viktorija Levtrinskaja. Lietuvių–turkų pasikalbėjimų knygelė, Vilnius, 2008 (recenzentė).
 7. Konferencijos Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui tezės. Vilnius, 2009. Redaktorių kolegija: Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Ritutė Petrokienė (ats. red.), Jolanta Zabarskaitė.
 8. Inga Kijanskaitė. Lietuvių-slovėnų pasikalbėjimai, Vilnius, 2011 (recenzentė).      
 9. ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS Mokslo darbai. T. 15 (2012) (recenzentė).
 10. Marija Eigminienė, Birutė Šerkšnaitė Lietuvių–kroatų pasikabėjimai, Vilnius, 2013 (recenzentė).
 11. Vilma Zubaitienė. Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis, Vilnius, 2014 (recenzentė).

 

      KONFERENCIJOS, SEMINARAI

 

 1. Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Jurgiui Geruliui (1888 08 13 – apie 1945) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1993 m. spalio 20–22 d. Vilnius, 1993, 26–27.
 2. Švarko pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1994 m. spalio 27–28 d. Vilnius, 1994, 21–22.
 3.  Sijono pavadinimai lietuvių kalboje. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. kovo 16–17 d. Vilnius, 1995, 32–33.
 4. Apie tautybių bei gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, -ė. – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės, 2000 m. rugsėjo 28 d. Vilnius, 2000, 10–11.     
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Siekiamybė ir realybė. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai. Konferencijos pranešimų tezės (skelbiama LKI svetainėje, žr. Konferencijos), 2004 m. gruodžio 3 d. Vilnius.
 6. Nuo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ iki „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“. – Pranešimas Vertėjų ir redaktorių seminare, Lietuvių kalbos institutas, 2004 m. vasario 26 d. (kartu su Gertrūda Naktiniene).
 7. Sūrius įvardijančių naujųjų skolinių raiškos variantai: vartosena ir norma. – Naujieji skoliniai ir jų norminimas. J. Jablonskio konferencijos tezės. Vilnius, 2007, 7–9 (kartu su Jurgita Girčiene).
 8. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Problemos ir sprendimai. – Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui, Vilnius, 2009 m. lapkričio 19-20 d., 28–29.
 9. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Struktūra, tikslai ir perspektyvos. – No vārda līdz vārdnīcai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Ryga, 2010 m. Vasario 22–23 d., 36–37.
 10. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno dalykinės redagavimo problemos. – Pranešimas seminare Bendrinės lietuvių kalbos žodyno baigiamųjų darbų problematika. Vilnius, 2011 m. vasario 24 d. 
 11. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: baigiamasis darbų etapas. – Pranešimas seminare Iš kalbos vartojimo praktikos. Vilnius, 2012 m. kovo 26 d.
 12. Socialiai jautrūs terminai. -Pranešimas koalicijos „Galiu gyventi“ seminare žurnalistams, 2014 liepos 17 d.
 13. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas žengia į viešumą. - Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje  Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje, 2014 m. rugsėjo 11–12 d.

     

      KITI SKELBINIAI

 

 1. Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai. Humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacija (rankraštis), Vilnius, 1996, 175 p.
 2. Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai. Humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 1996, 11 p.
 3. Liutkevičienė D., Naktinienė G. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimo pagrindai ir principai, Vilnius, 1998 (rankraštis; Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuota). 
 4. Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną [į redakcijos klausimus atsako G. Naktinienė, D. Liutkevičienė, D. Murmulaitytė, D. Svetikienė, A. Sirutavičiūtė, V. Černiutė, V. Sakalauskienė] – Gimtoji kalba 7, 1999, 1–10.
 5. Liutkevičienė D. „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ žengia į internetą - Gimtoji kalba 9, 2014, 15–19.

 

Informacija atnaujinta 2015-12-28