Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. VILIJA SAKALAUSKIENĖ (ZOKAITYTĖ)

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 80 46

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

Gimė 1963 m. spalio 11 d. Šakiuose. Nuo 1987 m., baigusi Vilniaus universitetą, dirba Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) institute, Žodynų skyriuje,

Leksikografijos centre, nuo 2015 m. Bendrinės kalbos tyrimų centre. Viena akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorių, kartu su kitais rašė XVII–XX t. tekstą. 1996–2000 m. Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Disertacija „Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (*ueld- šaknies derivacinė paradigma)“ (2001 m.). 1998–2001 m. dirbo Bendrinės lietuvių kalbos žodynų skyriuje, nuo 2002 m. – Leksikografijos centro mokslo darbuotoja, nuo 2006 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos, leksikografijos ir dialektologijos klausimais, yra viena iš Zanavykų šnektos žodyno rašytojų, šio žodyno 2 ir 3 tomų vyr. redaktorė, knygų „Griškabūdžio apylinkių tekstai“ (kartu su R. Bacevičiūte), „Jurbarko apylinkių tekstai“ sudarytoja. Domisi lietuvių kalbos tarmių leksika, etnolingvistika, bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo problemomis, kirčiuoja žodynų, vadovėlių tekstus. 2011–2015 m. Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos sekretorė.

 

PUBLIKACIJOS

 I. KNYGOS (AUTORĖ arba/ir SUDARYTOJA)

 • Griškabūdžio apylinkių tekstai / Lietuvių kalbos institutas; sudarė Rima Bacevičiūtė, Vilija Sakalauskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 156 p.: iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – (Tarmių tekstynas). ISBN 9955-704-56-0.
 • Leksikografija ir leksikologija Sudarė Albina Auksoriūtė, Vilija Sakalauskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 416 p.
 • Jurbarko apylinkių tekstai / Lietuvių kalbos institutas; sudarė Vilija Sakalauskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. – 188 p.: žml. + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas). ISBN 978-609-411-103-7.
 • Bendrinės lietuvių kalbos žodynas http://bkz.old.lki.lt Laimutis Bilkis,Violeta Černiutė, Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Erika Jasionytė-Mikučionienė, Ona Kažukauskaitė, Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Gertrūda Naktinienė, Milda Norkaitienė, Ritutė Petrokienė, Lijana Puzinienė, Vilija Sakalauskienė, Dovilė Svetikienė, Zita Šimėnaitė, Klementina Vosylytė, Jolanta Zabarskaitė. ISBN 978-609-411-107-5

 

II. MOKSLO STRAIPSNIAI

 • Dėl veiksmažodžių su priešdėliu pa- valentingumo. – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 1995, 121–128
 • Valdžios semantika ir jos reiškimas lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 79–87.
 • Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (*ueld- šaknies derivacinė paradigma)“. Daktaro disertacijos santrauka. Humanitariniai mokslai, filologija, 04 H. Vilnius, 2001, 24 p.
 • Semantinis laukas – vienas leksikos tyrimo būdų. – Vārds un tā pētīšanas aspekti 6, Liepāja, 2002, 342–347.
 • Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos, 2003, 106–113.
 • rabaksas–ružė, Zanavykų šnektos žodynas 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004,  511–595 .
 • Veiksmažodžių abstraktų pateikimas dabartinės lietuvių kalbos žodynuose. – Kalbos kultūra 78, 2005, 153–161..
 • Tarmių ir kalbų sąveika: vakarų aukštaičių kauniškių slavizmai. – Prace Bałtystyczne 3, Warszawa, 2006, 75–81. ISBN 83-89663-52-X.
 • Leksiniai slavizmai pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje. – Acta Baltico-Slavica 30, Warszawa, 2006, 221–231. ISSN 0065-1044.
 • Pietinių vakarų aukštaičių šiaurinės šnektos dialektizmai. – Valoda 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums 16, Daugavpils, 2006, 196–202. ISBN 9984-14-336-8.
 • Славизмы в юго-западном аукштайтском говоре. – Polsko-białoruskie związki językowe literackie, historyczne i kulturowe 8, Białystok, 2006, 275–282. ISBN978-83-7431-105-2.
 • Jono Jablonskio leksikografinė veikla. – Kalbos kultūra 83, 2010, 44–56.
 • Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 295–305.
 • Antano Juškos lietuvių-lenkų kalbų žodyno tarminė medžiaga. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 256–274.
 • Lietuvių tarminių žodynų tipai ir jų rengimo principai. – Leksikografja ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 141–157

III. KITI SKELBINIAI

 • valakija–valdininkiškumas, Lietuvių kalbos žodynas 17, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 1014–1029.
 • vazokas–įvažiuoti, Lietuvių kalbos žodynas 18, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 400–435.
 • visųpask–viššūdis, Lietuvių kalbos žodynas 19, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 766–781.
 • Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną [su bendraautor.] – Gimtoji kalba 7, 1999, 1–10.
 • Stumkime šalį į šalį! (Juozo Kojelio laiško komentaras). – Gimtoji kalba 7–8, 2002, 32–33.
 • žydašaudys–žiemys, Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 491– 550.
 • žodynžodis–žodiškumas, Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 936– 948.
 • Rekomendacija dėl kai kurių pirminių veiksmažodžių kirčiavimo (komentaras). – Gimtoji kalba 2, 2005, 29.
 • Apžvalga. Evalda Jakaitienė. Leksikografija. – Gimtoji kalba 3, 2006, 22–23.
 • Gimtoji kalba 4, 2007, 30–31.
 • sabalas – skylėtas; šabas – šnekučiuotis; telefonas – tupinėti. – Zanavykų šnektos žodynas 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, 9–77; 237–318; 410–496. ISBN 5-420-01590-0.
 • Ar taisyklinga nuimti skaitiklių parodymus? – Gimtoji kalba 2, 2011, 21.
 • Ką reiškia žodis atstovėti? – Gimtoji kalba 3, 2011, 24.
 • Kuriomis reikšmėmis bendrinėje kalboje vartotinas veiksmažodis primesti? – Gimtoji kalba 4, 2010, 14–15.
 • Ar bendrinėje kalboje vartotinas veiksmažodis užpavydėti? – Gimtoji kalba 4, 2010, 16–17.
 • Ar veiksmažodis atsipirkti vartotinas reikšme „pateisinti įdėtas lėšas, įdėtą darbą“? – Gimtoji kalba 7, 2010, 26.  
 • Ar visada tinka žodis prieiga? – Gimtoji kalba 7, 2010, 28–29.

IV. KONFERENCIJŲ IR MOKSLINIŲ SEMINARŲ PRANEŠIMAI IR TEZĖS

Valdžios semantika ir jos reiškimas lietuvių kalboje. – Jaunųjų kalbininkų konferencija. Konferencijos pranešimų tezės, 1997 m. lapkričio 20 d., Vilnius.

 • Leksikos tyrinėjimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos, Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės, 2002 m. birželio 6–7 d., Vilnius.
 • Veiksmažodžių abstraktų pateikimas dabartinės lietuvių kalbos žodynuose. – Pranešimas, skaitytas mokslinėje konferencijoje Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai, 2004 m. gruodžio 3 d. Vilniuje.
 • Tarmių ir kalbų sąveika: vakarų aukštaičių slavizmai. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca, Varšuva, 2005, kovo 10 d.
 • Pietinių vakarų aukštaičių šnektos slavizmai. – Pranešimas, skaitytas XIII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Droga ku wzajemnośći, Balstogė, 2005, liepos 15-16 d.
 • Leksiniai slavizmai pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu, Vilnius, 2005, rugsėjo 19-22 d.
 • Dėl pietinių vakarų aukštaičių slavizmų. – Pranešimas, skaitytas tarptautiniame moksliniame seminare Pierobeža: lingvistiskais konteksts, Daugpilis, 2005 m. lapkričio 10 d.
 • Leksikos savitumas „Zanavykų šnektos žodyne“. – Pranešimas, skaitytas konferencijoje, skirtoje 33-ajai kalbos dienai, Gelgaudiškis (Šakiai), 2005 m. birželio 18 d.
 • Pietinių vakarų aukštaičių šiaurinės šnektos dialektizmai. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XVI zinātniskie lasījumi, Daugpilis, 2006 m. sausio 26–27 d.
 • Pietinių vakarų aukštaičių germanizmų raida. – Tēzes, Rīga, 2006, 33.
 • Eduardas Volteris ir „Lietuvių kalbos žodynas“. – Международная научная конференция: Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 2006, 28–29.
 • Raktažodžių vardynas. – Informacinis leidinys. Vilnius, 2006, 22–23.
 • Asmenų pavadinimų darybinė motyvacija pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija: 43. Artura Ozola dienas konference. Tēzes, Rīga, 2007, 27–29.
 • Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose. – Leksikologija ir terminologia: teorija, praktika, istorija. – Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms, tezės, Vilnius, 2008 m. Balandžio 23–25 d., 46.
 • Lietuvių tarmių žodynų tipai ir jų sudarymo principai. – Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui, Vilnius, 2009 m. lapkričio 19-20 d., 41–42.
 • Lietuvių tarminiai žodynai ir jų rengimo principai. – No vārda līdz vārdnīcai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Ryga, 2010 m. Vasario 22–23 d., 48–49.
 • Jono Jablonskio leksikografinė veikla. – Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis. 150-osioms kalbininko gimimo metinėms, Vilnius, 2010 m. spalio 7–8 d.
 • Antano Juškos lietuvių-lenkų žodyno tarminė medžiaga. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 2010 m. lapkričio 25–26 d.
 • Bendrinėslietuvių kalbos žodyno“ kirčiavimo problemos. – Seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno baigiamųjų darbų problematika“, Lietuvių kalbos institutas, 2011 m. vasario 7 d.
 • Sinoniminio reikšmių pateikimo problemos aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose. – „Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas. Tēzes, Rīga, 2012, 53.
 • Jono Jablonskio leksikografinis palikimas. – Tarptautinis seminaras, skirtas Jono Jablonskio pedagoginės veiklos Gardine 100-mečiui, 2012 m. lapkričio 23 d. Gardine.
 • Jurbarko šnekta – žemaitiško ir aukštaitiško arealų susikirtimo vieta. – Mokslinis seminaras Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai, 2012 m. lapkričio 30 d.
 • XIX a. visuomenės gyvenimo atspindžiai Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodyne. – Tarptautinė tarptadykinė konferencija Pogranicze wschodnie i zachodnie iš ciklo „Pogranicze w perspektiwie transnarodowej i transdyscyplinarnej“, Gorzów Wielkopolski, lapkričio 21–22 d.
 • Slavizmai lietuvių tarmių žodynuose (rusų k.). – Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Słowiańskiesłowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo“, Varšuva, 2014 m. rugsėjo 25–26 d.
 • Dvikalbiai žodynai kaip kultūros tekstai (XIX a. kun. Antano Juškos žodynų pagrindu) [kartu su Zofia Sawaniewska-Mochowa]. – XII Tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius, 2015 m. spalio 28-30 d.

V. PROJEKTAI

 • 2011–2013 m. Jono Jablonskio kartotekos „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ tarminės medžiagos mokslinis tyrimas (vadovė ir vykdytoja).
 • 2014–2016 m. Jono Jablonskio kartoteka „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“. Mokslinis tyrimas (vadovė ir vykdytoja).
 • 2012–2015: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (vykdytoja).

Informacija atnaujinta 2015-12-08