Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. ALMA RAGAUSKAITĖ

Vardyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė

Darbo tel.  (8 ~ 5) 263 81 71

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gimė 1972 m. lapkričio 1 d. Joniškio m. 1996 m., su pagyrimu baigusi Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetą,  pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Nuo 1998 m. iki 2002 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė disertaciją „XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai“, už ją suteikta Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų darbų premija. Išleido monografiją "XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai" (2005). Nuo 2006 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė. Leidinio "Baltų onomastikos tyrimai" (2006) redakcinės kolegijos narė. Paskelbė straipsnių iš onomastikos. Tyrimų sritis – lietuvių miestiečių istoriniai asmenvardžiai. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo ,,Lietuvos vietovardžių žodyno‘‘ tekstą.

 

PUBLIKACIJOS

 

 • XVI a. Žemaitijos valstiečių dvikamieniai asmenvardžiai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencijos pranešimų tezės 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 30.
 • XVI a. II pusės Kauno miestiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 41, 1999, 145–158.
 • XVII a. pirmosios pusės Kauno miestiečių asmenvardžių kilmė. – Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 2000, 93–110.
 • Kauno miestiečių pavardžių formavimasis XVI–XVIII a. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 45, 2001, 123–143.
 • Kauno miestiečių pavardžių formavimosi tendencijos XVI–XVIII amžiuje. – Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilnius, 2001 m. lapkričio 9 d., Vilnius: Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra, 40–41.
 • Kaip kirčiuoti Rokantiškių kapinių vardą? – Gimtoji kalba 4–6, 2000, 29.
 • Kaip kirčiuoti Tauragnų gatvės pavadinimą? – Gimtoji kalba 7–9, 2000, 23.
 • Kaip kirčiuoti Karsakiškio geležinkelio stoties vardą? – Gimtoji kalba 10, 2000, 12.
 • XVII–XVIII amžių kauniečių (vyrų) pavardžių variantai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 47, 2002, 31–40.
 • XVI–XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rākstu krājums 7, Liepāja: Liepājas pedagoģijas akadēmija, 2003, 82–92.
 • Kaip  atsirado mūsų pavardės. – Mano namai 11, 2002, 29.
 • Dėl pavardės Gentvilas kilmės.  – Mano namai 11, 2002, 29.
 • Dėl pavardžių Vasaris, Vasarius kilmės. – Mano namai 2, 2003, 7.
 • Dėl pavardės Kovas kilmės.  – Mano namai 3, 2003, 7.
 • XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai (daktaro disertacijos santrauka). Vilnius, 2002: Lietuvių kalbos institutas.  – 27 p.
 • XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžiai. – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai, Ryga: Liucilijus, 2004, 8–18.
 • Nepadorus vietovardis. – Lietuvos žinios /1000 ir 1 klausimas 4, liepos 23 d., 2004, 10.
 • Rusų vardyne – ne vien tik ,,lietuviškos‘‘ pavardės. –  Lietuvos žinios / 1000 ir 1 klausimas 13, rugpjūčio 24 d., 2004, 11.
 • XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 210 p.
 • Šilališkių pavardės. Šilalės kraštas, Vilnius: Margi raštai, 2006, 625–629.
 • Jonas Palionis. XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 204 p. – Baltu filologija 14(1), 2005, 155–158.
 • Vietovardinės kilmės asmenvardžiai ir prievardžiai XVI a. Kauno aktų knygose. − Baltu filoloģija 15(1/2), 2006, 81−94.
 • Lietuvos dailininkų žodynas. XVI−XVIII a. I tomas, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, 312 p. − Archivum Lithuanicum 9, 2007, 365−370.
 • Vidas Garliauskas. XVII a. Molėtų bažnyčios krikšto ir santuokos metrikų knyga. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 170 p. − Vilniaus istorijos metraštis 1, 2007, 263−265.
 • Tendencies in the Evolution of Hereditary Surnames of Townspeople in Lithuania from Sixteenth to Eighteenth Centuries. – Zunamen/Surnames 3, 2008, 29–37.
 • Kada susidarė kauniečių pavardės? – Kalba ir žmonės, 2009: Vilniaus universiteto leidykla, 226–232.
 • Istorinių etninių vietovardžių duomenų bazė. – XI Starptautiskais baltistu kongress, Rīga, 27.09.2010–30.09.2010 (pranešimų tezės). Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 150–151.
 • Kaltinėnų seniūnijos gyventojų pavardės. – Kaltinėnai. Šilalės kraštas 9, Vilnius: Margi raštai, 2010, p. 515–518.
 • Istorinių vietovardžių duomenų bazė. – Gimtasai kraštas 4, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, p. 16–20.
 • Dėl lietuvių ir lenkų kalbų kontaktų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto vardyne. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ (tezės). – Kaunas, 2011, 21–22.
 • Joniškio apylinkių pavardės. – Joniškio kraštas, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, p. 197–200.
 • О литовско-польских языковых контактах по данным фамилий жителей города Кедайняй в XVII–XVIII веках. – Студii з ономастики та етимологii. 2011–2012. Киiв. Iнститут украiнськоi мови НАН Украiни, 2012.