Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Administracija

DIREKTORĖ
prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

 

MOKSLO TARYBOS PIRMININKĖ
prof. dr. Grasilda Blažienė

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Žilvinas Mišeikis 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLO REIKALAMS
dr. Violeta Meiliūnaitė

 

MOKSLINĖ SEKRETORĖ

dr. Aurelija Tamulionienė

 

VYRIAUSIOJI FINANSININKĖ
Dalia Apanavičienė

 

SOCIALINIŲ, KULTŪRINIŲ INOVACIJŲ IR RINKODAROS SKYRIAUS VADOVAS

Artūras Butkus

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VADOVĖ

Deimantė Budriūnaitė

 

LITUANISTIKOS ŽIDINIO VADOVĖ

Akvilė Jovaišienė

 

MOKSLINĖS BIBLIOTEKOS VEDĖJA

Vilija Lukševičienė