Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. VESLAVA ČIŽIK-PROKAŠEVA

Gramatikos skyriaus mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 234 60 54

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gimiau Vilniuje. 1985–1996 m. mokiausi Vilniaus Lazdynų vidurinėje mokykloje. 1996 m. įstojau į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 2000 m. gavau lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Tais pačiais metais įstojau į lietuvių kalbotyros magistrantūros studijas. 2002 m. gavau lietuvių kalbotyros magistro kvalifikacinį laipsnį (magistro darbas – Mokslo populiarinimo stiliaus sakinių struktūriniai modeliai).

2003 m. pradėjau dirbti Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriuje. 2004-2007 ir 2009-2010 m. studijavau jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų srities kalbotyros krypties doktorantūroje. 2011 m. apgyniau disertaciją Lietuvių kalbos linksnių hierarchija.

 

 

Mokslinės publikacijos:

1.      Čižik-Prokaševa, V. 2012: Lietuvių kalbos laisvųjų antrinių predikatyvų vieta sakinyje. Baltu Filoloģija XXI (1),  Rīga: Latvijas Universitāte, psl. 15-36, ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-161-9.

2.       Čižik-Prokaševa, V. 2011: Lietuvių kalbos linksnių hierarchija, Humanitarinių mokslų daktaro disertacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, ISBN 978-609-411-062-7.

3.      Čižik-Prokaševa, V. 2011: Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis. Lietuvių kalba 5. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1–17, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id =199, ISSN 1822-525X.

4.      Čižik-Prokaševa, V. 2010a: Depiktyvų žymėjimas lietuvių kalboje. Acta Linguistica Lithuanica LXII-LXIII, 128–157, ISSN 9771648444013.

5.     Čižik-Prokaševa, V. 2010b: Laisvieji antriniai predikatyvai. Lietuvių kalba 4. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1–19, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=160, ISSN 1822-525X.

6.     Čižik-Prokaševa, V. 2008: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose: papildymai ir patikslinimai. Acta Linguistica Lithuanica LIX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29–49, ISSN 1648-4444.

7.      Roduner, M., Čižik-Prokaševa, V. 2006: Skaičiaus kategorija. Daiktavardinio junginio tyrimai, Holvoet, Mikulskas, red., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 67–100, ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-63-8.

8.      Čižik-Prokaševa, V. 2005: Laipsnio ir ypatybės raiškos neapibrėžtumo atvejai: toks gražus / taip gražus. Prace bałtystyczne 2. Język, literatura, kultura, Varšuva: Uniwersytet Warszawski Wydzial polonistyki, 9–23, ISBN 83-89663-01-5.

9.      Holvoet, A., Čižik-Prokaševa, V. 2005: Papildiniai ir aplinkybės. Gramatinių funkcijų tyrimai, Holvoet, Mikulskis, red., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 65–92, ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.

10.      Holvoet, A., Čižik, V. 2004: Veikslo priešpriešos tipai. Gramatinių kategorijų tyrimai, Holvoet, Semėnienė, red., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 141–162, ISBN 9986-668-63-8, ISSN 1648-8628.

11.  Čižik, V. 2003: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose. Acta Linguistica Lithuanica XLVIII, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1–17, ISSN 1648-4444.

 

Vertimai:

 • Nepokupnas, A. 2009: Apie senąjį baltišką liepos (Tilia) pavadinimą. In: Kalba ir žmonės, sud. A. Judžentis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 175–185, vertimas iš rusų kalbos, ISBN 978-9955-33-486-6.
 • Smoczyński, W. 2006: Laringalų teorija ir lietuvių kalba, serija Bibliotheca Salensis, tomus II, 292 p., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, vertimas iš lenkų kalbos, ISSN 1822-3257, ISBN 978-9955-704-17-1.

 

Kitos publikacijos:

 • Čižik-Prokaševa, V. 2011: The Case Hierarchy of the Lithuanian Language. Summary of doctoral dissertation, humanities, philology (04 H). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1–48.
 • Čižik-Prokaševa, V. 2011: The Semantic Map of Lithuanian Depictives. Pranešimo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kalbos vienetų semantika ir struktūra tezės. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 25–26, ISBN 978-9955-18-579-6.

 

Sudarytos leidinių rodyklės:

 • Dini, P. U. 2010: Baltų filologijos studijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, asmenvardžių rodyklė, 384–396, ISBN 978-609-411-054-2.
 • Dini, P. U. 2010: Baltų filologijos studijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, vietovardžių rodyklė, 397–399, ISBN 978-609-411-054-2.
 • Smoczyński, W. 2006: Laringalų teorija ir lietuvių kalba, tomus II, serija Bibliotheca Salensis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, rodyklės, 235–292, ISSN 1822-3257, ISBN 978-9955-704-17-1 (išspausdinta 2007 m.).
 • Acta Linguistica Lithuanica LIV, 2006, rodyklės, 139–145, ISSN 1648-4444.
 • Daiktavardinio junginio tyrimai, serija „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ 4, 2006, rodyklės, 199–205, ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.
 • Gramatinių kategorijų tyrimai, serija „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ 2, 2004, rodyklės, 183-191, ISBN 9986-668-63-8, ISSN 1648-8628.
 • Sintaksinių ryšių tyrimai, serija „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ 1, 2003, rodyklės, 211–216, ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.