Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. LORETA VAIČIULYTĖ-SEMĖNIENĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

 

Darbo tel. (8 ~ 5) 234 60 54

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Nuo 1995 metų dirba Lietuvių kalbos institute: 1995-2014 m. dirbo Gramatikos skyriuje, nuo 2015 m. - Bendrinės kalbos tyrimų centre.

2001 metais apgynė disertaciją ,,Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas“, vadovė – habil. dr. Nijolė Sližienė.

2003, 2005, 2007 metais stažavo Carl von Ossietzky universitete, Oldenburge (Vokietija). Stažuotę finansavo DAAD (2003), Alexander von Humboldt-Stiftung ir Gemeinnützige Hertie-Stiftung (2005, 2007) (Vokietija).

 

MOKSLO PUBLIKACIJOS

 

MONOGRAFIJA:

Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014: Dabartinės lietuvių kalbos linksnių variantiškumas: įnagininko, kaip konkuruojančio linksnio, pavyzdžiu, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas237 p. ISBN 978-609-411-125-9. 

STRAIPSNIAI:

 1. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2015:  Morphosyntaktische Varianz im Gegenwartslitauischen, - Stephan Kessler, Artūras Judžentis, eds., Contributions to Morphology and Syntax. Proceedings of the 4th Greifswald University Conference on Baltic Languages, Berlin: Logos Verlag, 51-78.
 2. Masiulionytė, V., Semėnienė, L., 2015: Possessive Konstruktionen in der deutschen und litauischen Phraseologie: Idiome mit der Bedeutung „reich sein“, Ioana-Narciya Creţu, ed., Quo vadis, Kommunikation? Kommunikation-Sprache-Medien [= Linguistik international 36], Peter Lang: Frankfirt am Main, 423-432.
 3. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014: Laisvųjų rezultatyvų raiška lietuvių kalboje, Baltu filoloģija XXIII (1), 105-123. 
 4. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014:  Daiktavardžio vardininkas ir įnagininkas finitiniuose askriptyviniuose būti sakiniuose, Acta Linguistica Lithuanica LXX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–24.
 5. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2013: Daiktavardžio predikatyvo morfosintaksinis žymėjimas Konstantino Sirvydo Punktų sakymų lietuviškame ir lenkiškame tekste, Leksikografija ir leksikologija 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 294-308. 
 6. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2012: Vietos antriniai predikatyvai, Baltu filoloģija, XXI (1), 73-90.
 7. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2012: Prieveiksminiai antriniai predikatyvai, Baltistika XLVII (1), Vilnius: VU, 51–72.
 8. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2012:  Daiktavardžio predikatyvo morfosintaksinio žymėjimo koreliacija su veiksmažodžio veikslu, Lietuvių kalba 6, Vilnius: VU, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=208
 9. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2010: Konstrukcijų su būdamas semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai, Lietuvių kalba 4, Vilnius: VU, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=164.
 10. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2008: Die morphosyntaktische Markierung substantivischer sekundärer Prädikative im Litauischen. Ch. Schroeder, G. Hentschel, W. Boeder, eds., Secondary predicates in Eastern European languages and beyond [= Studia Slavica Oldenburgensia 16], Oldenburg,  401–412.
 11. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2008: Predikatinio daiktavardžio morfosintaksinis žymėjimas XVI a. pab. – XVII a. pr. lietuvių kalboje (remiantis K. Sirvydu ir J. Bretkūnu). V. Šeferis, ed., Baltské jazyky v proměnách metod, Brno, 119–135.
 12. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2007: Daiktavardinės kaip konstrukcijos kaip analitinis predikatyvų žymėjimo rodiklis. Acta Linguistica Lithuanica LVI,  73–101.
 13. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2007: Depiktyvų semantiniai tipai ir jų morfosintaksinis žymėjimas. Baltu Filoloģija XVI (1/2), Riga, 109–127.
 14. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Kasusmarkierung des Prädikatsnomens in askriptiven Sätzen im Litauischen. Baltu Filoloģija XV (1/2), Riga,  111–137.
 15. Vaičiulytė-Semėnienė, L.,  2006: Morfosintaksinis posesyvumo žymėjimas: vidinė ir išorinė posesyvumo raiška. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Daiktavardinio junginio tyrimai [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4], Vilnius, 151–178.
 16. Holvoet, A., Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Giminės kategorija. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Daiktavardinio junginio tyrimai [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4], Vilnius,  101–120.
 17. Semėnienė, L., 2005: Intranzityvinio subjekto žymėjimas vardininku ir / arba kilmininku. Acta Linguistica Lithuanica 52,  67–82.
 18. Holvoet, A., Semėnienė, L., 2005: Veiksnio ir tiesioginio papildinio sąvokos. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Gramatinių funkcijų tyrimai, Vilnius, LKI [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 3], 39–64.
 19. Semėnienė, L., 2004: Die prädikative Verwendung von Substantiven im Litauschen: Nominativ vs. Instrumental, Acta Linguistica Lithuanica 50,  99–125.
 20. Holvoet, A., Semėnienė, L., 2004: Linksnio teorijos pagrindai. Axel Holvoet, Loreta Semėnienė, red., Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: LKI [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2],  11–33.
 21. Holvoet, A., Semėnienė, L.,  2004: Rūšies kategorija: mediumas ir pasyvas. Axel Holvoet, Loreta Semėnienė, red., Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: LKI [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2],  35–60.
 22. Semėnienė, L., 2003: Būdvardžio derinimas. Axel Holvoet, Artūras Judžentis, red., Sintaksinių ryšių¸ tyrimai, Vilnius: LKI [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 1], 37–66.
 23. Semėnienė, L., 2003: Būdvardžio derinimas ir būdvardžio bevardės giminės problema. Acta Linguistica Lithuanica 48,  119–136.
 24. Semėnienė L. Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių valentingumas. Acta Linguistica Lithuanica 46, 2002, 131–144.
 25. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2001: Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas. Daktaro disertacija,  Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 26. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2000: Lietuvių kalbos daugiavalenčių būdvardžių sintaksinis ir semantinis valentingumas. Lituanistica 3/4 (43/44), 35–60.
 27. Vaičiulytė-Semėnienė, L.,  1998: Būdvardžių reikšmė ir valentingumas. Lietuvių kalbotyros klausimai 40,  59–73.
 

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE:

 1. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2015: Daiktavardžio pagalba įnagininko desemantizacija ir jo kaip polinksnio vartojimas. XII tarptautinis baltistų kongresas: sekcija Baltų kalbų funkciniai žodžiai (Vilnius, 2015 11 28).
 2. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014: Kasus als morphosyntaktische Varianten im Litauischen. Tarptautinė mokslinė konferencija Neue Forschungen zur Syntax und  Morphologie der baltischen Sprachen (Ernst Moritz Arndt Universität, Greifswald – Lubmin, 2014 05 30).
 3. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2011: Prieveiksmiais žymimi antriniai predikatyvai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos vienetų semantika ir struktūra“ (Klaipėdos universitetas, 2011 m. birželio 16–18 d.).
 4. Masiulionytė V. (VU), Semėnienė L., 2011: Possessive Konstruktionen in der deutschen und litauischen Phraseologie: Idiome mit der Bedeutung „reich sein“, 46. Linguistisches Kolloquium ,,Quo vadis, Kommunikation?“ Kommunikation-Sprache-Medien (Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Lucian-Blaga-University Sibiu, 14.-17. September 2011, ISBN: 978-606-12-0188-4).
 5. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2010:  Konstrukcijų su būdamas semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai. XI tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis“ (Latvijos universitetas, Ryga, 2010 09 29).
 6. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2007: Predikatinio daiktavardžio morfosintaksinis žymėjimas XVI a. pab. – XVII a. pr. lietuvių kalboje (remiantis K. Sirvydu ir J. Bretkūnu). Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir jų tyrimo metodų kaita“ (Masaryko universitetas, Brno, 2007 m. lapkričio 7 –9 d.).
 7. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Linksnių ir prielinksnių vartojimas pagal Schleicherį. Tarptautinė mokslinė konferencija „Augusto Schleicherio „Lietuvių kalbos gramatikai“ šimtas penkiasdešimt metų“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2006m. gruodžio 6–8d.).
 8. Vaičiulytė-Semėnienė, L. 2006: Išorinė posesyvumo raiška lietuvių kalboje.  Gramatikos konferencija „Situs Grammaticorum Tercia“, vasaros kvalifikacinė mokykla ,,Europos kalbotyra: kryptys ir metodai“ (Salos, Rokiškio raj., 2006 m. liepos 31 – rugpjūčio 3d.).
 9. Vaičiulytė-Semėnienė, L. 2005: Die morphosyntaktische Markierung substantivischer sekundärer Prädikative im Litauischen. Internationalen Linguistischen Symposium Descriptive and theoretical problems of secondary predicates, with emphasis on Middle and Eastern European languages (Carl von Ossietzky universitetas, Oldenburgas, 2005 gruodžio 7–10d.).
 10. Semėnienė, J., 2004: Linksnių varijavimo problema lietuvių kalbos gramatikoje: predikatinio daiktavardžio vartojimas (vardininkas vs. įnagininkas). Gramatikos konferencija „Situs Grammaticorum Salensium“ (Salos, Rokiškio raj., 2004 08 07).
 11. Vaičiulytė-Semėnienė L., 2001: Atributiškai vartojami būdvardžiai. Jono Jablonskio konferencija. Kalbos vartosena ir tvarkyba (Vilnius, 2001 m. spalio 4 d.).

 

Redagavo – Semėnienė L., Holvoet, A., red., Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: LKI [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2], 2004, 192 p.

Vadovavo mokslininkų grupių projektui ,,Lietuvių kalbos antriniai predikatyvai: semantika ir morfosintaksė“, Lietuvos mokslo taryba, 2010–2011 (registracijos Nr. MIP-14/2010).