Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. (HP) RITA MILIŪNAITĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 234 71 93

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gimusi Rokiškyje. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto lituanistikos studijas. 1988–1991 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė (tikslinėje Vilniaus universiteto aspirantūroje). Nuo 1991 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriuje, o nuo 2001 m. kovo iki 2006 m. liepos tam skyriui vadovavo. 1992 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai“. Yra dirbusi „Mūsų kalbos“, vėliau „Gimtosios kalbos“ leidinių redakcijose; Kalbos kultūros („Bendrinės kalbos“) žurnalo redakcinės kolegijos narė (nuo 1994 m.), „Terminologijos“ žurnalo redakcinės kolegijos narė (nuo 2013 m.).
     2009 m. vasario 27 d. Vytauto Didžiojo universitete atliko habilitacijos procedūrą tema „Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai“ (Humanitariniai mokslai, filologija 04 H). Paskelbta habilitacijos procedūrai teiktų darbų apžvalga.
    Moksliniai interesai – norminamoji kalbotyra (bendrinės kalbos norminimo teorija ir praktika, kalbos planavimas, kalbos kultūra), sociolingvistika (dabartinės vartosenos variantiškumas; kalbinės nuostatos) ir interneto lingvistika.
    2007 m. laimėjo pirmąją vietą mokslo populiarinimo darbų konkurse, kurį surengė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija: už interneto svetainę www.kalbosnamai.lt kartu su knyga „Apie kalbą ir mus“ kaip darbų ciklą „Apie lietuvių kalbą visiems – nuo knygos iki interneto“.
     2010 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skyrė 2010 m. Bičiulių premiją už straipsnius, analizuojančius grožinės literatūros vertimų kalbą, už indėlį į LLVS rengiamus seminarus ir kitus renginius, už praktinę pagalbą vertėjams.
      2010–2015 m. – Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė, 2015–2019 m. kadencijos Mokslo tarybos narė.
      Nuo 2011 m. lapkričio – Bendrinės kalbos skyriaus vadovė.
      Nuo 2012 m. birželio – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.
    2013 m. dėstė norminamąją kalbotyrą Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.
     2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė. Nuo 2016 m. – šio centro vyriausioji mokslo darbuotoja, Bendrinės kalbos normų grupės vadovė.


 


PAGRINDINĖS MOKSLINIO DARBO SRITYS

 

BIBLIOGRAFIJA

I. Knygos (autorė arba / ir sudarytoja)

II. Mokslo straipsniai ir kiti mokslo darbai

III. Kiti skelbiniai

IV. Svarbesni mokslo populiarinamieji straipsniai, pastabos, interviu

V. Svarbesnės apžvalgos, recenzijos

VI. Konferencijų ir mokslinių seminarų pranešimai

VII. Elektroniniai darbai

VIII. Projektai

 


 

PAGRINDINĖS MOKSLINIO DARBO SRITYS:

 

  • bendrinės lietuvių kalbos norminimo istorija (norminamosios veiklos tyrimas): disertacijoje (ji paskelbta LKI disertacijų serijoje „Opera linguistica Lithuanica“) ištirti Lietuvoje leidžiamoje kalbos kultūros literatūroje iki tol beveik nefunkcionavę kalbos rekomendacijų šaltiniai – prieškario „Gimtoji kalba“ (1933–1941) ir JAV lietuvių „Gimtoji kalba“ (1958–1968); taip pat nagrinėtos Juozo Balčikonio ir 1961–1991 m. „Kalbos kultūros“ bei „Mūsų kalbos“ leidiniuose skelbtos gramatikos rekomendacijos; paskelbtas straipsnis apie „Kalbos patarėjo“ (1939) reiškinių vertinimo laipsnius, taip pat straipsnis apie Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolų (1915–1955) kalbos ir stiliaus raidą.

 

  • bendrinės kalbos norminimo teorija ir praktika: tiriami teoriniai kalbos reiškinių vertinimo aspektai (norminimo principai ir kriterijai, kalbos normų variantai ir normų pažeidimai, kalbos reiškinių vertinimo laipsnių sistema, kodifikacijos ir vartosenos santykiai), kalbos rekomendacijų struktūra ir jų teikimo būdai.  Iš šios srities paskelbta straipsnių „Kalbos kultūroje“, „Lietuvių kalbotyros klausimuose“ (vėliau – „Acta Linguistica Lithuanica“), „Lituanisticoje" ir kitur. Yra prisidėta prie Didžiųjų kalbos klaidų sąrašų rengimo Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Taip pat šios Komisijos užsakymu sudaryta ir su autorių bei redaktorių kolektyvu parengta dalis „Kalbos patarimų" serijos knygelių ir „Vietovardžių žodyno" knyginis ir internetinis variantas (1976 ir 1985 m. išleistų „Kalbos praktikos patarimų“ pagrindu).

 

  • dabartinės lietuvių kalbos vartosenos ir jos variantiškumo tyrimai: lingvistiniu ir sociolingvistiniu požiūriu nagrinėjami varijuojantys dabartinės vartosenos reiškiniai, tiriamos įvairios vartosenos sritys: žiniasklaida, grožinės literatūros vertimai, reklama, interneto kalba (ypač tinklaraščiai), ir kt. Šiomis temomis paskelbta straipsnių „Kalbos kultūroje“ ir įvairiuose straipsnių rinkiniuose. 2009 m. išleista tyrimus apibendrinanti monografija.

 

  • kalbos vartotojų kalbinių nuostatų tyrimai: nagrinėjamas kalbos vartotojų požiūris į kalbą, kalbininkų darbą ir įvairius kalbos reiškinius bei kalbos problemas; pastaraisiais metais ypač atsidėta interneto bendruomenės nuomonių tyrimui. Rezultatai pateikti mokslo straipsniuose ir studijoje „Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?“

 

 

Kiti darbo pomėgiai:

 

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

I. Knygos (autorė arba / ir sudarytoja)

 

1. R. Miliūnaitė. Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Serija Opera linguistica Lithuanica 3, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. – 332 p.

Recenzijos:

Vitas Labutis. Studija apie gramatikos norminimo pagrindus. –  Kalbos kultūra 77, 2004, 67–75.

Artūras Judžentis. Lietuvių kalbotyra 2003 metais: Lietuvoje išėję darbai. – Acta Linguistica Lithuanica 51, 2004, 127–130.

 

2. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Rita Miliūnaitė ir Aldona Paulauskienė, vyr. red. Aldonas Pupkis. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. – 79 p.; 2-as leid.: 2003, 3-ias leid.: 2004.

3. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Vitas Labutis, Aldonas Pupkis ir Jonas Šukys, vyr. red. Aldonas Pupkis. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 132 p.; 2-as leid.: 2005.

4. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Aldonas Pupkis ir Jonas Šukys, vyr. red. Aldonas Pupkis. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 120 p.

5. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Vitas Labutis ir Aldonas Pupkis, vyr. red. Aldonas Pupkis. – Vilnius:  Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 46 p.; 2-as leid.: 2005.

6. Reklamos kalba. Straipsnių rinkinys. Sud. ir pratarmės aut. Rita Miliūnaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. – 64 p.

7. R. Miliūnaitė. Apie kalbą ir mus [Straipsniai ir pokalbiai]. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006. – 180 p.
Apžvalga:
Agnė Kėlerytė. – Rita Miliūnaitė. Apie kalbą ir mus. – Gimtoji kalba 12, 2006, 17–18.

 

8. R. Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009. – 248 p.

Apžvalga:
Rita Urnėžiūtė. –
Rita Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. – Gimtoji kalba 5, 2010, 27–28.

Recenzija:
Kazimieras Župerka. –
Rita Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. – Kalbos kultūra 83, 2010, 348–358.

 

9. R. Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 359 p. ISBN 978-609-411-090-0. Anotacija.

Recenzija:
Aldona Paulauskienė. – Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? – Acta linguistica Lithuanica 69, 2013, 324–331.

Apžvalga:
Gražina Akelaitienė. – Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? – Gimtoji kalba 11, 2014, 25–27.

Knygos pristatymo Knygų mugėje apžvalga:
Milda Kniežaitė. Studija apie moterų pavardes - tarsi romanas apie psichologines lietuvių problemas. – lzinios.lt, 2014-02-22.

 

II. Mokslo straipsniai ir kiti mokslo darbai

 

1. Straipsniai mokslo leidiniuose

 

 

1. R. Miliūnaitė. Bendrinės kalbos vartojimo motyvacija „Kalbos kultūroje“. – Mūsų kalba, 1986, 2, 7–14.

2. R. Miliūnaitė. Kalbos norminimo kriterijai ir jų taikymas. – Mūsų kalba, 1987, 2, 27–32.

3. R. Miliūnaitė. Kalbos norminimo teorija „Gimtojoje kalboje“ (1933–1941 m.). – Kalbos kultūra 61, 1991, 7–21.

4. R. Miliūnaitė. Analogija – sintaksės reiškinių siejimo ir vertinimo būdas. – Kalbos kultūra 63, 1992, 30–36.

5. R. Miliūnaitė. Dauginių formų norma ir vartosena. – Kalbos kultūra 64, 1993, 28–34.

6. R. Miliūnaitė. Gramatikos norminimas „Gimtojoje kalboje“ (1958–1968 m.). – Lietuvių kalbotyros klausimai 31, 1994, 141–151.

7. R. Miliūnaitė. Pastabos gramatikos klaidų sąrašo paraštėse. – Kalbos kultūra 66, 1994, 24–36.

8. R. Miliūnaitė. Variantiški bendrinės kalbos vartosenos reiškiniai (fiksavimas ir vertinimas). – Kalbos kultūra 67, 1995, 39–49.

9. R. Miliūnaitė. Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus. – Kalbos kultūra 69, 1997, 89–95.

10. R. Miliūnaitė. Kalbos rekomendacijos ir jų tyrimas. – Kalbos kultūra 72, 1999, 8–16.

11. R. Miliūnaitė. Nuo senojo prie naujojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 2000, 180–189.

12. R. Miliūnaitė. Nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 2000, 3–14.

13. R. Miliūnaitė. Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai „Kalbos patarėjuje“. – Kalbos kultūra 73, 2000, 24–35.

14. R. Miliūnaitė. Kalbos reiškinių funkciniai tipai kalbos rekomendacijose. – Kalbos kultūra 74, 2001, 27–34.

15. R. Miliūnaitė. Gramatikos normų variantai ir jų vertinimo ypatumai. – Kalbos kultūra 75, 2002, 35–47.

16. R. Miliūnaitė. Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 2003, 97–103.

17. R. Miliūnaitė. Nenorminiai gramatikos reiškiniai ir jų vertinimo ypatumai. – Kalbos kultūra 76, 2003, 17–29.

18. R. Miliūnaitė. Būvio raiškos būdvardiškaisiais žodžiais vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 77, 2004, 26–39.

19. R. Miliūnaitė. Skolinių vertės motyvacija. – Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba [recenzuojamas mokslo straipsnių rinkinys; sud. Jurgita Girčienė]. – Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 30–54.

20. R. Miliūnaitė. Kalba kaip žmogaus įvaizdžio dalis. – Kalbos kultūra 78, 2005, 32–55.

21. R. Miliūnaitė. Kodifikacijos ir vartosenos santykiai dabartinėje lietuvių kalboje. – Lituanistica 3 (67), 2006, 50–59.

22. R. Miliūnaitė. Internetinė visuomenė ir kalbininkai: pokalbis įmanomas? – Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas [mokslo straipsnių rink.]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, 62–81.

23. R. Miliūnaitė. Kodifikacijos ir vartosenos santykių modelis. – Kalbos kultūra 2006, 79, 9–28.

24. R. Miliūnaitė. Žodžių tvarka: normos ir jų pažeidimai. – Kalbos kultūra 79, 2006, 173–196.

25. R. Miliūnaitė. Teksto spaudimas. – Lituanistica, t. 53, Nr. 4 (72), 2007, 63–78.

26. R. Miliūnaitė. Kodifikuotų normų keitimas: už ir prieš. – Kalbos kultūra 80, 2007, 7–23.

27. R. Miliūnaitė. Pirmas žvilgsnis į tinklaraščių kalbą. – Kalbos kultūra 81, 2008, 20–49.

28. R. Miliūnaitė. Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės lietuvių kalbos vartosenos schemoje. – Lietuvių kalba 2, 2008.

29. R. Miliūnaitė. Dėl kalbos kultūros mokymo. – Kalbos kultūra 81, 2008, 151–169.

30. R. Miliūnaitė. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros. – Kalbos kultūra 82, 2009, 149–172.

31. R. Miliūnaitė. Bendrinės kalbos normintojai ir besikurianti skaitmeninio modernizmo visuomenė. – Kalbos kultūra 83, 2010, 98–118.

32. R. Miliūnaitė. Kalbos prestižas ir jo planavimas. – Kalbos kultūra 83, 2010, 231–256.

33. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos Pedagogų tarybos posėdžių protokolų kalba ir stilius 1915–1955 metais. – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai (1915–1940 ir 1953–1955 metai). – Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2011, 59–94. ISBN 978-609-420-178-3.

34. R. Miliūnaitė. Vienas prijungiamųjų laiko sakinių su jungtuku kai vartosenos atvejis. – Kalbos kultūra 84, 2011, 98–115.

35. R. Miliūnaitė. Language planning issues in Lithuania. – Sõnaga Mõeldud Mõte. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik ja Tiina Leemets. – Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2012, 110–123.

36. R. Miliūnaitė. Normų nestabilumo priežastys būvio konstrukcijose su veiksmažodžiu tapti. – Kalbos kultūra 85, 2012, 46–60.

37. R. Miliūnaitė. Raštingumo problema interneto bendruomenės ir mokytojų akimis. – Kalbos kultūra 86, 2013, 192–211.

38. R. Miliūnaitė. Naujieji kontaminaciniai dariniai lietuvių kalboje. – Acta linguistica Lithuanica 71, 2014, 246–264.

39. R. Miliūnaitė. Mokytojai apie informacinių technologijų poveikį mokinių raštingumui. Bendrinė kalba 87, 2014.

40. R. Miliūnaitė. Dėl bendrinės kalbos normų sampratos mokykloje. – Bendrinė kalba 88, 2015.

41. R. Miliūnaitė. Naujažodžių atranka ir pateikimas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne.Leksikografija ir leksikologija 5, 2015, 161–184.

42. R. Miliūnaitė. Skolinių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu dabartinė kodifikacijos būklė ir galima kaita. – Bendrinė kalba 89, 2016.

 

2. Kvalifikaciniai mokslo darbai

 

1. R. Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Humanitarinių mokslų daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas [rankraštis], 1992.

2. R. Miliūnaitė. Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Humanitariniai mokslai, filologija (O4 H). – Kaunas, 2009, 29 p.

 

III. Kiti skelbiniai

 

 

1. R. Miliūnaitė. Vietovardžiai „Panoramoje“. – Gimtoji kalba, 1991, 3, 10–13.

2. R. Miliūnaitė. Amerikos lietuvių „Gimtoji kalba“. – Gimtoji kalba, 1991, 4, 6–11.

3. R. Miliūnaitė, J. Šukys. Ar gerai trumpinama kalba? – Kalbos kultūra 63, 1992, 44–46.

4. D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė. Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas]. Žodžių sandaros klaidos. – Gimtoji kalba, 1993, 1, 19–25.

5. R. Miliūnaitė. Netikęs kirčiavimo polinkis (pateiktas, atsuktas). – Gimtoji kalba, 1993, 2, 8–11.

6. D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė. Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; tęsinys]. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. – Gimtoji kalba, 1993, 3, 14–18.

7. D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė. Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; tęsinys]. Prielinksnių vartojimo klaidos. – Gimtoji kalba, 1993, 6, 15–19.

8. D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė. Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; tęsinys]. Neteiktini vertiniai. – Gimtoji kalba, 1993, 7, 23–27.

9. R. Miliūnaitė. Bendrinė kalba: vizija ir kasdienybė. – Gimtoji kalba, 1994, 8–9, 1–10.

10. R. Miliūnaitė. Vengtini variantai laikraščių kalboje. – Gimtoji kalba, 1995, 10, 4–8.

11. R. Miliūnaitė, J. Vileikienė. Kalbos tvarkybos informacinė bazė. – Kalbos kultūra 70, 1997, 20–26.

12. R. Miliūnaitė. Žodžių žaismas. – Gimtoji kalba, 1997, 11, 3–9.

13. R. Miliūnaitė. Šis tas apie bendrinę šnekamąją kalbą. – Gimtoji kalba, 2001, 1, 3–9.

14. R. Miliūnaitė. Kiek atlaikys gimtoji kalba? – Pasaulio lietuvis [JAV lietuvių žurnalas: spausdintas ir internetinis variantas], 2003, 1–2(299–300).

15. R. Miliūnaitė. Amerikos lietuvių „Gimtoji kalba“ prieš anglų kalbos poveikį. – Gimtoji kalba, 2003, 12, 18–22.

16. R. Miliūnaitė. Pasvarstymai po seminarų kalbos redaktoriams ir vertėjams. – Kalbos kultūra, 2004, 77, 171–178.

17. R. Miliūnaitė. Kalbos vartotojų apklausos. – Gimtoji kalba, 2005, 2, 4–8.

18. R. Miliūnaitė. Kaip žiniasklaida kalbos priemonėmis kuria žmogaus įvaizdį. – Gimtoji kalba, 2005, 5, 3–11.

19. R. Miliūnaitė. Visuomenės požiūris į kalbą. Kaip mokykla gali jį keisti?Gimtoji kalba, 2005, 11, 3–9.

20. R. Miliūnaitė. Kaip mokiniai suvokia kai kuriuos gyvūnų spalvų pavadinimus (1). – Gimtasis žodis, 2006, 11, 2–8.

21. R. Miliūnaitė. Kaip mokiniai suvokia kai kuriuos gyvūnų spalvų pavadinimus (2). – Gimtasis žodis, 2006, 12, 2–7.

22. R. Miliūnaitė. Ukrainai ir ukrainiečiai. – Gimtoji kalba, 2007, 3, 6–9.

23. R. Miliūnaitė. Jungtuko bei normos – užtemimui prasidedant. – Gimtoji kalba, 2007, 10, 3–10.

24. R. Miliūnaitė. Jungtuko bei vartosena – užtemimas tęsiasi. – Gimtoji kalba, 2007, 11, 11–16.

25. R. Miliūnaitė. Naujas lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Tadas Blinda. Kirčiavimas“. – Gimtasis žodis, 2008, 3, 13–17.

26. R. Miliūnaitė. Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje (1). – Gimtoji kalba, 2009, 5, 3–14.

27. R. Miliūnaitė. Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje (2).Gimtoji kalba, 2009, 6, 5–16.

28. R. Miliūnaitė. Kalba kaip simbolinis kapitalas. – Gimtasis žodis, 2009, 10, 2–10.

29. R. Miliūnaitė. Individualizuota kalba ir jos vertimas. – Gimtoji kalba, 2010, 2, 3–16.

30. R. Miliūnaitė. Laikraštinė ir interneto žiniasklaida: turinio bendrumas, kalbos takoskyra. – Gimtoji kalba, 2010, 7, 3–17.

31. R. Miliūnaitė. – Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. – Gimtoji kalba, 2012, 6, 3–11.

32. R. Miliūnaitė. Kalbos vartotojai ir naujadarų kūryba. – Gimtoji kalba, 2012, 9, 3–14.

33. R. Miliūnaitė. Kelios pastabos dėl pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos projekto. – Gimtasis žodis, 2014, 9, 22–25.

 

IV. Svarbesni mokslo populiarinamieji straipsniai, pastabos, interviu

 

1. R. Miliūnaitė. Ar gerėja viešoji prekybininkų kalba? – Mūsų kalba, 1986, 1, 12–14.

2. R. Miliūnaitė. Pirmiausia – terminų kirčiavimas. – Sveikatos apsauga, 1986, 9, 44–45.

3. R. Miliūnaitė. Pacientui reikia ir švarios kalbos. –  Sveikatos apsauga, 1987, 3, 43–44.

4. R. Miliūnaitė. Teisė ar pareiga? [teisininkų šnekamoji kalba]. – Mūsų kalba, 1988, 3, 17–18.

5. R. Miliūnaitė. Išnuomojo ar išnuomavo? – Vakarinės naujienos, 1988 04 11.

6. R. Miliūnaitė. Kaip šimpa kalbos jausmas [Vilniaus viešosios informacijos kalba]. – Vakarinės naujienos, 1988 08 29.

7. R. Miliūnaitė. Kuo pakeisti žodį samakatas? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1991, 4, 22.

8. R. Miliūnaitė. Be žmonos kaip be galvos, arba kaip kirčiuoti žodį žmona. – Gimtoji kalba, 1991, 12, 13–14.

9. R. Miliūnaitė. Ar begrįšime prie spalių mėnesio? – Gimtoji kalba, 1992, 1, 8–9.

10. R. Miliūnaitė. Ar geras žodis daboklė? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1992, 7, 8.

11. R. Miliūnaitė. Pamokoma „Vilniaus laikraščio“ istorija. – Gimtoji kalba, 1992, 10, 1–3.

12. R. Miliūnaitė, A. Pupkis. Ar įsileisime į Seimą puskalbę? – Lietuvos aidas, 1992 10 23.

13. R. Miliūnaitė. Dvasiškis ar dvasininkas? – Lietuvos aidas, 1992 10 29.

14. R. Miliūnaitė. Stažuoti ar stažuotis? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1992, 11, 11–12.

15. R. Miliūnaitė. Ar pirksim pakrovėją-užvedėją? – Lietuvos aidas, 1993 01 09.

16. R. Miliūnaitė. Įvyko… stalas? – Lietuvos aidas, 1993 01 30.

17. R. Miliūnaitė. Kas žinotina apie daugines formas. – Lietuvos aidas, 1993 07 09.

18. R. Miliūnaitė. Ar galima apklausti kaltinamuoju (įtariamuoju, liudytoju)? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1995, 1, 22.

19. R. Miliūnaitė. Ar taisyklingas pasakymas teisminio tardymo (ne)pilnumas? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1995, 1, 20.

20. R. Miliūnaitė. Ar tinka ką nors prijungti prie bylos? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1995, 1, 21–22.

21. R. Miliūnaitė. Apie karaokę ir dar šį tą. – Lietuvos aidas, 1995 10 20.

22. R. Miliūnaitė. Ar gerai: Jos ėjo baukščiai dairydamosios? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1996, 6, 13.

23. R. Miliūnaitė. Kuo keistinas prieveiksmis junginyje davė žinomai melagingus parodymus? [„Klausimų kraitelė“].– Gimtoji kalba, 1998, 7, 28.

24. R. Miliūnaitė. Nevertas krikščionio ar krikščionies vardo? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1998, 10, 17–18.

25. R. Miliūnaitė. Katrie laikraščiai teisūs […]? [dėl milijoninis ir milijonasis] [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 1999, 11, 12.

26. R. Miliūnaitė. Kalbos praktikos patarimai: trečiasis leidimas [interviu]. – Gimtoji kalba, 1998, 12, 1–10.

27. R. Miliūnaitė. Žiupsneliai. Vasaros skaitiniai. – Gimtoji kalba, 1999, 12, 27–29.

28. R. Miliūnaitė. Naujieji „Kalbos patarimai“. Pirmasis žingsnis – „Gramatinės formos ir jų vartojimas“ [interviu]. – Gimtoji kalba, 2002, 2, 3–11.

29. R. Miliūnaitė. Ar taisyklingas žodis gimtadieninkas? O gal gimtadienininkas? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba, 2002, 6, 16.

30. R. Miliūnaitė. Kalba vis lieka paskutinė… – Dialogas, 2003 04 25.

31. R. Miliūnaitė. Būrimas ramune: pateisinama – nepateisinama… [skoliniai grožinės literatūros vertimuose]. – Literatūra ir menas, 2004 10 22.

32. R. Miliūnaitė. Bendrinė kalba – mūsų rūpestis. [interviu; kalbėjosi G. Zemlickas]. – Mokslo Lietuva, 2006 02 09; 2006 02 23.

33. R. Miliūnaitė. Kalbos kultūra. „Kalbos kultūra“. Kalbos norma [straipsneliai]. –  Visuotinė lietuvių enciklopedija 9, 2006, 172–173.

34. R. Miliūnaitė: „Kalba – ne kalėjimas, o savi namai" [Audriaus Musteikio interviu]. – Lietuvos žinios, 2007-10-24, 14–15.

35. R. Miliūnaitė: „Kokie būsim mes patys, tokia bus ir lietuvių kalba“ [Kristinos Buidovaitės interviu]. – www.bernardinai.lt. 2010-06-09.

36. Mindaugas Jackevičius. Lietuvoje vyksta snukiadaužiai, nusnorinami pinigai, klesti varškėfobija [interviu su Rita Miliūnaite]. www.delfi.lt, 2012-03-02.

37. Jurgita Noreikienė. Kalbos prievaizdai metų radiniu skelbia veiksmažodį „trolinti“ [interviu su Rita Miliūnaite]. lrytas.lt, 2012-12-08.

38. Rūta Pukenė. Patikimiausia investicija į savo vaikų ateitį [interviu su Rita Miliūnaite apie raštingumą ir skaitymo naudą]. delfi.lt. 2014-08-19.

39. Rūta Pukenė. Dėl prasto raštingumo – signalas apie rimtesnes problemas [interviu su Rita Miliūnaite]. delfi.lt,2014-08-25.

 

V. Svarbesnės apžvalgos, recenzijos

 

1. R. Miliūnaitė. Pasilopykim savo kalbos prakiuras [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas]. – Lietuvos aidas, 1993 01 20.

2. R. Miliūnaitė. Visiems raštininkams – ir ne tik jiems [„Kanceliarinės kalbos patarimai“]. – Lietuvos aidas, 1993 10 23.

3. R. Miliūnaitė. Naujas kalbos praktikos leidinys [„Kalbos patarimų informacinis biuletenis“]. – Gimtoji kalba, 1998, 1, 16–18.

4. R. Miliūnaitė. Klaidinanti ir nepatikima knyga [J. Kalinausko „Rašykime ir kalbėkime taisyklingai“; recenzija]. – Lietuvos aidas, 1998 08 21.

5. R. Miliūnaitė. Jau parengti „Kalbos  patarimai“. – Lietuvos rytas, 2001 11 06.

 

VI. Konferencijų ir mokslinių seminarų pranešimai ir tezės

 

1. R. Miliūnaitė. Linksnių vartojimo variantų vertinimas. – Linksnio kategorija ir linksnių vartojimas. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1993, 10–11.

2. R. Miliūnaitė. Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus. – Kalbos kultūros diegimo praktika ir metodika. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1995, 15–16.

3. R. Miliūnaitė. Nuo senojo prie naujojo KPP leidimo. – Kalbos kultūra: tradicija ir dabartis. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1997, 16–17.

4. R. Miliūnaitė. Nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka. – Nauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1998, 13–15.

5. R. Miliūnaitė. Laikinosios ir plintančios naujovės. – Kalbos tvarkyba: tradicija ir dabartis: seminaro tezės. V., 1998, 20–21.

6. R. Miliūnaitė. Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai „Kalbos patarėjuje“ (1939). – Normų kaita ir vartosena. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 1999, 12–14.

7. R. Miliūnaitė. Kalbos reiškinių funkciniai tipai kalbos rekomendacijose. – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2000, 12–14.

8. R. Miliūnaitė. Gramatikos normos ir laisvė jas vartoti. – Kalbos vartosena ir tvarkyba. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2001, 9–11.

9. Tarp normos ir klaidos: praraja ar bandymų laukas? – Bendrinės kalbos ribos. Jono Jablonskio konferencija: teminis tezių rinkinys ir 10-osios konferencijos pranešimų tezės. V., 2002, 21–22.

10. R. Miliūnaitė. Skolinių vertės motyvacija. – Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai. 11-oji Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2003, 14–16.

11. R. Miliūnaitė. Teksto spaudimas kaip naujų kalbos polinkių radimosi prielaida. – Lietuvių kalbos naujadara. 12-oji Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. V., 2004, 13–15.

12. R. Miliūnaitė. Visuomenė ir kalbininkai: pokalbis įmanomas? – LKD mokslinė konferencija, Vilnius, 2005 m. balandžio 15 d.

13. R. Miliūnaitė. Kodifikacijos ir vartosenos santykiai dabartinėje lietuvių kalboje. – Bendrinė kalba ir visuomenė. Tarptautinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. Vilnius, 2005, p. 21–24.

14. R. Miliūnaitė. Gyvūnų plauko (plunksnų) spalvų pavadinimai mokinių akimis. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. Vilnius, 2006, p. 15–17.

15. R. Miliūnaitė. Kodifikuotų normų keitimas: už ir prieš. – Tarptautinė konferencija kalbos kultūros ir terminologijos klausimais Estijoje, Taline, 2006 m. lapkričio 9–10 d.

16. R. Miliūnaitė. Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės vartosenos schemoje. – Sociolingvistiniai lietuvių kalbos tyrimai. Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės. Vilnius, 2008, p. 7–8 [tezės paskelbtos tik internete].

17. R. Miliūnaitė. Bendrinės kalbos norminimas: pusiausvyros beieškant. – Lietuvos kultūros kongreso konferencija „Lietuvių kalba XXI amžiaus pradžioje“: pranešimų tezės. Vilnius, 2008, p. 9–10.

18. R. Miliūnaitė. Interneto kalba ir žmogaus tapatybė. – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir VLKK forumas „Internetinė lietuvių kalba: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“. – Vilnius: M. Romerio universitetas, 2009 m. balandžio 23 d.

19. R. Miliūnaitė. Interneto komentuotojai apie nepriesagines moterų pavardes. – 17-oji tarptautinė J. Jablonskio konferencija Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos: pranešimų tezės. – Vilnius:  Lietuvių kalbos institutas, 2009, 16 [tezės paskelbtos tik internete].

20. R. Miliūnaitė. Leksikos norminimas „Kalbos patarėjuje“ (1939). – Tarptautinė mokslinė konferencija Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno: pranešimų tezės. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 30, lapkričio 19–20 d.

21. R. Miliūnaitė. Bendrinės kalbos normintojai skaitmeninio modernizmo sąlygomis. – Tarptautinė (18-oji) Jono Jablonskio konferencija Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis: pranešimų tezės. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, p. 29–30, spalio 7–8 d.

22. R. Miliūnaitė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas – kalbos išgalių atspindys. – Tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“ / „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”: pranešimų tezės. Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d., p. 48.

23. R. Miliūnaitė. Būvio raiška su veiksmažodžiu tapti: vartosenos ir kodifikacijos priešprieša. – 19-oji Jono Jablonskio konferencija, skirta jo „Lietuvjų kalbos sintaksės“ šimtmečiui paminėti. Pranešimų tezės [tik internete]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 7–8, spalio 5 d.

24. R. Miliūnaitė. Bendrinės kalbos normos rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. Mokslinis seminaras iš ciklo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ baigiamųjų darbų problematika. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas. 2012 m. lapkričio 22 d.

25. R. Miliūnaitė. Kalbos normų savireguliacija interneto bendruomenėje. Pranešimų tezės. Tarptautinė mokslinė konferencija „Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje“. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2012 m. gruodžio 6–7 d., p. 10.

26. R. Miliūnaitė. Naujieji kontaminaciniai dariniai dabartinėje vartosenoje. – 20-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“. Pranešimų tezės [tik internete]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, spalio 4 d., p. 17–18.

27. R. Miliūnaitė. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas. Projekto LIEPA konferencija Vilniaus universitete. Vilnius, 2013 m. spalio 2 d.

28. R. Miliūnaitė. Teoriniai ir praktiniai kodifikacijos keitimo aspektai. VLKK ir LKI mokslinis seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų raida ir kodifikacija“. Vilnius, 2013 m. lapkričio 14 d.

29. Rita Miliūnaitė. Kalbos prestižas kaip kalbos politikos objektas.  Pranešimas tarptautinėje konferencijoje  „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“. Vilnius, LR Seimas, 2014,  kovo 24 d.

30. R. Miliūnaitė. Naujažodžių atranka ir pateikimas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Vilnius, 2014 m. rugsėjo 11 d.

31. Rita Miliūnaitė. Bendrinės kalbos normų kaita: dar kartą apie vengtinuosius reiškinius. Pranešimas 21-ojoje tarptautinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, spalio 3 d.

32. R. Miliūnaitė. Lietuvių kalbos naujažodžių tarimo paslauga „tartuvas“.  Projekto „LIEPA – Lietuvių šneka valdomos paslaugos“ baigiamoji konferencija. Vilnius, 2015, liepos 28, 30 d.

33. R. Miliūnaitė. Kas tobulintina lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinių vertintojų darbe? – 22-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“. Pranešimų tezės [tik internete]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, spalio 2 d., p. 14–15.

34. R. Miliūnaitė. Žodžių reikšmių slinktys ir bendrinės kalbos normos. 23-ioji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. – Vilnius: Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, 2016, rugsėjo 23–24 d., p. 48–49.

35. R. Miliūnaitė. Vartosena kaip kodifikacijos kriterijus (žodžių formų kodifikacijos pagrindu). Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Vilnius: LKI. 2016, spalio 19–21, p. 46.

36. R. Miliūnaitė. Naujoji leksika: įvairiakalbės patirtys ir dialogo galimybė. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, balandžio 6–7 d.

 

VII. Elektroniniai darbai

 

1. Kalbos rekomendacijų kompiuterinė bazė [netiražuota kompaktinė plokštelė]. Sud. R. Miliūnaitė. – Lietuvių kalbos institutas, 2006.

2. Lietuvių kalbos mokomojo kompiuterinio žaidimo „Kieti riešutėliai“ demonstracinė versija (R. Miliūnaitė, UAB „Ivolgamus"). – Lietuvių kalbos institutas, http://www.kalbosnamai.lt, 2004.

3. Interneto svetainė „Kalbos namai“. Red. R. Miliūnaitė. – Lietuvių kalbos institutas, www.kalbosnamai.lt, nuo 2006.

4. Lietuvių kalbos pažintinis žaidimas „Gyvūnų spalvos“ (R. Miliūnaitė, UAB „Ivolgamus"). – Lietuvių kalbos institutas, http://www.kalbosnamai.lt, 2006.

5. Vietovardžių žodynas [Knyginį variantą 2002 m. parengė M. Razmukaitė (sud.), A. Pupkis (sud. ir vyr. red.), R. Miliūnaitė; internetinį variantą parengė R. Miliūnaitė ir E. Ožeraitis]. – Lietuvių kalbos institutas, http://vietovardziai.old.lki.lt/, 2007.

6. Lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Kieti riešutėliai". Dalis „Tadas Blinda. Kirčiavimas" (R. Miliūnaitė, UAB „Ivolgamus"). Kompaktinė plokštelė. – Lietuvių kalbos institutas, 2007.

7. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. Internetinis žinynas [nuolat atnaujinamas nuo 2011 m.]. Sudarytoja Rita Miliūnaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://naujazodziai.old.lki.lt. ISBN 978-609-411-147-1.

8. Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė, Robertas Stunžinas, Aurelija Tamulionienė. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas. Garsinis naujažodžių žodynėlis. 2015, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.

 

VIII. Projektai (informacija nuo 2011 m.)

 

1. 2011 m. rugsėjis – 2012 m. kovas. Europos komisijos finansuojamas projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD, koordinatorė dr. Aurelija Tamulionienė): Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno kūrimas (vad. dr. R. Miliūnaitė).

2. 2012–2013 m. Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas. Europos socialinis fondas (koordinatorė Ugnė Tamašauskaitė). R. Miliūnaitės mokomoji medžiaga ir metodinis seminaras: „Lietuvių kalbos ir kalbinės sąmonės pokyčiai globalizacijos sąlygomis".

3. 2012 m. kovas – 2013 m. birželis. Rita Miliūnaitė. Studijos „Visuomenė apie nepriesagines moterų pavardes“ rengimas ir leidyba. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas (Nr. LIT-5-12).

4. 2012 m. gegužė – 2014 m. spalis. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ vykdoma projekto „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005) dalis „Edukacinių lietuvių kalbai skirtų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas“ (edukacinių žaidimų kūrimas: vad. dr. Rita Miliūnaitė).

5. 2013 m. kovas – 2015 m. rugpjūtis. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“  su partneriais – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutu (koordinatorius), Lietuvos edukologijos universitetu ir Šiaulių universitetu – vykdomas ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001). Lietuvių kalbos institute kuriama interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ (vad. dr. R. Miliūnaitė).

6. 2015 m. birželis–lapkritis. „Moderniõsios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ (rėmė Ugdymo plėtotės centras). Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir partneris LKI (BKTC Mokyklinės lituanistikos grupė).

 

Atnaujinta 2017-04-07