Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. RASUOLĖ VLADARSKIENĖ (GRUODYTĖ)

Bendrinės kalbos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 234 71 93

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

1992–1999 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto jungtinėje doktorantūroje, 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų (filologija) daktaro disertaciją Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. 1999 m. vėl grįžo į Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyrių (nuo 2011 m. lapkričio – Bendrinės kalbos skyrius).

 

Nuo 2004 m. „Kalbos kultūros“ leidinio atsakomoji redaktorė.

Pagrindinė mokslinio darbo sritis – bendrinės kalbos tyrimas ir norminimas, daugiausia dėmesio skiria lietuvių administracinės kalbos tyrimams, ypač dokumentų sintaksinei struktūrai, dokumentų teksto pateikimo formos poveikiui dokumentų sakinių struktūrai. Taip pat domisi dokumentų specifikos įtaka kalbos priemonių atrankai, bendrinės kalbos ir administracinio stiliaus normų santykiu.

Mokslinį darbą derina su praktiniu: recenzuoja valstybės dokumentų projektų kalbą, atlieka įvairių dokumentų kalbines ekspertizes, yra Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus duomenų atnaujinimo ir naujų profesijų duomenų vertinimo ekspertų komisijos narė.

Nuo 2006 m. dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Nuo 2012 m. birželio – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.

 


 

KNYGOS

 

1. Dokumentų tekstai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. – 120 p.

2. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. – 175 p.

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI 

 

1. Bendraties konstrukcijos kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 62, 1992, 33–44.

2. Pora įnagininko vartojimo atvejų. – Kalbos kultūra 63, 1993, 41–43.

3. Įsakmumo reiškimas kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 64, 1993, 42–48.

4. Keletas administracinio stiliaus raiškos atvejų. – Kalbos kultūra 66, 1994, 47–52.

5. Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 71, 1998, 43–47.

6. Įterpiniai ir įspraudai valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 72, 1999, 68–76.

7. Nederinamosios žodžių grupės valstybės dokumentų kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 2000, 114–123.

8. Apie funkcinius stilius ir registrus. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 2000, 132–140.

9. Modalumas ir jo raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 73, 2000, 90–95.

10. Neveikiamosios rūšies konstrukcijos valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 74, 2001, 53–60.

11. Tarinio formos greta kelių veiksnių dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 75, 2002, 84–93.

12. Sintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje. – Lituanistica, 2003, 2 (54), 63–71

13. Iliatyvo vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje. – Kalbos kultūra, 76, 2003, 47–57.

14. Dėl teisės aktų vertimo. – Skoliniai ir bendrinė kalba [recenzuojamas mokslo straipsnių rinkinys; sud. Jurgita Girčienė]. – Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 177–187.

15. Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra, 77, 2004, 46–55.

16. Dokumentų pavadinimų darymo polinkiai. – Kalbos kultūra, 78, 2005, 79–89.

17. Lietuvių administracinės kalbos pokyčiai – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika, 2005, 110–114.

18. Teisės akto formos įtaka jo kalbai. – Jurisprudencija, 2006 8 (86), 51–55.

19. Keletas pastabų apie lietuvių administracinę kalbą. – Kalbos kultūra 79, 2006, 41–50.

20. Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Kalbos kultūra 80, 2007, 54–62.

21. Tradicija ir naujovės „Kalbos kultūroje“. – Kalbos kultūra 81, 2008, 9–19.

22. Dėl ataskaitų pavadinimų sandaros. – Kalbos kultūra 82, 2009, 41–51.

23. Linksnių vartojimas veiksmažodžių abstraktų junginiuose. – Kalbos kultūra 83, 2010, 173–184.

24. Apriboto veiksmo laiko raiška Europos Sąjungos dokumentuose. –  Kalbos kultūra 84, 2011, 116–128.

 

 

PRANEŠIMAI IR JŲ TEZĖS MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE

 

1. Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra: tradicija ir dabartis. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 1997 m. spalio 3 d., 25–26.

2. Tvarkomųjų dokumentų formalioji ir sintaksinė struktūra. – Nauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 1998 m. spalio 9 d., 23–24.

3. Bevardės giminės formos teisės kalboje. – Teisės kalba: taisyklingumas ir stilius. Lietuvos teisės akademijos konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2000 m. gegužės 30d., 33–34.

4. Vienarūšių veiksnių ir tarinio derinimas dokumentuose. – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2000 m. rugsėjo 28 d., 19–20.

5. Vientisinių ir sudėtinių sakinių konkuruojančios struktūros dabartiniuose lietuvių dokumentuose. – Voprosy sintaksisa baltijskich jazykov. Sankt Peterburgo valstybinio universiteto konferencija: Pranešimų tezės. Sankt Peterburgas, 2001 m. kovo 1–2 d., 11.

6. Sintaksinių struktūrų konkurencija dokumentų kalboje. – Kalbos vartosena ir tvarkyba. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2001 m. spalio 4 d., 18–19.

7. Administracinė kalba – aktyvi bendrinės kalbos atmaina. – Bendrinės kalbos ribos. Jono Jablonskio konferencija: teminis tezių rinkinys ir 10-osios konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2002 m. spalio 3 d., 27–29.

8. Administracinė kalba: teorija ir realioji vartosena. – Profesinė kalba: teorija ir praktika. Lietuvos teisės universiteto konferencija: Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2002 m. lapkričio 20 d., 83–88.

9. Dėl teisės aktų vertimo – Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2003 m. spalio 3 d. 20–22.

10. Europos Sąjungos dokumentų įtaka lietuvių administracinei kalbai. – Lietuvių kalbos naujadara. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2004 m. spalio 1 d. 19–20.

11. Žodžių atitikti, atitikimas vartosena teisės aktų kalboje. – Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Lietuvos teisės universiteto konferencija: Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2004 m. lapkričio 26 d. 118–122.

12. Pranešimas „Lietuvių administracinės kalbos pokyčiai“, Vilniaus pedagoginio universiteto tarptautinėje konferencijoje „Tekstas: lingvistika ir poetika. XIII“ 2004 m. lapkričio 18–19 d.

13. Pranešimas „Įtikinimo būdai parlamentarų kalboje“ moksliniame seminare Lietuvos Respublikos Seime „Politinės retorikos patyrimas: parlamentarų kalbos ypatumai“ 2005 m. vasario 21 d.

14. Pranešimas „Teisės akto formos įtaka jo kalbai“ Mykolo Romerio universiteto mokslinėje konferencijoje „Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai“ 2005 m. lapkričio 4–5 d.

15. Lietuvių administracinė kalba ir jos normos. – Baltijskije jazyki: kultura reči i stilistika. Sankt Peterburgo valstybinio universiteto konferencija: Pranešimų tezės. Sankt Peterburgas, 2006 m. kovo 3–4 d., 9–10.

16. Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2006 m. spalio 5 d., 24–25.

17. Pranešimas „Развитие и перспективы литовской официально-деловой речи“ tarptautinėje konferencijoje kalbos kultūros ir terminologijos klausimais Taline 2006 m. lapkričio 9–10 d.

18. Žodžių tvarka ir jos problemos administracinėje kalboje. – Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Mykolo Romerio universiteto konferencija: Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2006 m. gruodžio 1 d., 152–156.

19. Naujieji skoliniai ir lietuvių administracinė kalba. – Naujieji skoliniai ir jų norminimas. Jono Jablonskio konferencija: Pranešimų tezės. Vilnius, 2007 m. spalio 4 d., p. 29–30.

20. Žurnalistų požiūris į prestižinę kalbą ir kalbos etalonus. – 17-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos: pranešimų tezės. Vilnius:  Lietuvių kalbos institutas, 2009, 21–22 [paskelbta tik internete]. 2009-10-09.

21. Europos Sąjungos dokumentų vertimų kalbos tvarkybos problemos. –  Tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“ / „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”: pranešimų tezės. Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d., p. 66–67.

 

SVARBESNI  MOKSLO POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI 

 

1. Kanceliarinė kalba ir etiketas. – Gimtoji kalba, 2002, 6, 7–10.

2. Kaip rašyti gyvenimo aprašymą. – Gimtoji kalba, 2003, 1, 6–12.

3. Laikykimės kalbos etiketo rengdami dokumentus. – Biuro administravimas, 2004, 2(5), 44–47.

4. Šiek tiek apie darbo skelbimus. – Gimtoji kalba, 2004, 4, 8–11, perspausdintas Juristas, 2004, 7–8, 78–81.

5. Mandagumo žodžių vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose. – Biuro administravimas, 2004, 4, 42–45.

6. Taisyklingai rašykime įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus. – Biuro administravimas, 2004, 7–8, 48–52.

7. Taisyklingi pareigų pavadinimai. – Biuro administravimas, 2005, 1, 57–58.

8. Giminės vartojimas asmenų pavadinimuose. – Biuro administravimas, 2005, 2, 39–40, perspausdintas Juristas, 2005, 6, 69–70.

9. Pavojingasis naudininkas. – Biuro administravimas, 2005, 3, 30–31.

10. Įvardžiuotinės formos. – Biuro administravimas, 2005, 4, 33–34.

11. Žodžio dalių kėlimas į kitą eilutę. – Biuro administravimas, 2005, 4, 34.

12. Po to, kas parašyta. – Inžinerija, 2006, vasario 7.

13. Knyga apie administracinę kalbą. – Valstybės tarnybos aktualijos, 2006, 5, 18–20.

14. Ar taisyklinga sakyti atlyginimai vokeliuose. – Gimtoji kalba, 2006, 6, 17–18.

15. Naujausias Lietuvių kalbos katedros leidinys. – Inžinerija, 2007, lapkričio 6.

16. Muitas ir akcizas: kieno ar kam? – Gimtoji kalba, 2008, 6, 14.

17. Pranas Kniūkšta – nenuilstantis gimtosios kalbos puoselėtojas. – Pranas Kniūkšta. Bibliografija. Sudarė Skaistė Aleksandravičiūtė, Rima Bertaševičiūtė, Janina Vileikienė. Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008, p. 7–10.

18. Pranas Kniūkšta lietuvių kalbos kultūros baruose. – Kalbos kultūra 81, 2008, 331–335.

 

INTERNETINIS LEIDINYS

 

Kanceliarinės kalbos patarimai. Sudarytojas Pranas Kniūkšta. Redaktorių kolegija: Pranas Kniūkšta, Rita Miliūnaitė, Rasuolė Vladarskienė (vyriausioji redaktorė). Programuotojas Evaldas Ožeraitis. 2007. ISBN 978-9955-704-22-5. Prieiga per internetą: http://kanceliariniaipatarimai.old.lki.lt/

 

KITOS PUBLIKACIJOS 

 

1. ,,Kalbos kultūros” 51–60 sąsiuvinių rodyklės. – Kalbos kultūra 60, 1991, 35–70.

2. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Daktaro disertacija (rankraštis), Kaunas, 1999, 144 p.

3. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Daktaro disertacijos santrauka, Kaunas, 1999, 22 p.

Atnaujinta 2012-06-04