Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. ALBINA AUKSORIŪTĖ

Terminologijos centro vyriausioji mokslo darbuotoja, centro vadovė

Darbo tel.: (8 ~ 5) 234 71 98

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

 

Gimė Šilalės raj. Kvėdarnos apyl. Sodalės km. Baigusi Kvėdarnos vid. mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

1988 m., baigusi Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dabar Lietuvių kalbos institutas) Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje, 1991 m. susikūrus atskiram Terminologijos skyriui dirbo jame, o nuo 2003 m. – Terminologijos centre. 2001 m. pradžioje pradėjo vadovauti Terminologijos skyriui (dabar centrui), nuo 2011 m. pab. yra  vyriausioji mokslo darbuotoja.

1995 m. rugsėjo mėn. įstojo į Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą, kurioje mokėsi iki 2000 m. kovo vidurio. 2000 m. gegužės 29 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lauryno Ivinskio terminologijos darbai“.

Parašė per 40 mokslo straipsnių, kurie išspausdinti Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Dalyvavo 30 mokslinių konferencijų ir seminarų, vykusių Vilniuje, Kaune, Dubline, Rygoje, Taline, Šombatėjuje, Kopenhagoje, Liuvardene, Maskvoje, Karaliaučiuje, Permėje ir kitur.

Recenzavo per 30 įvairių sričių terminų žodynų ir daug terminų standartų. Kaip kalbininkė terminologė prisidėjo rengiant apie 10 terminų žodynų. Kartu su kolegomis pateikė lietuviškus aplinkos apsaugos terminus daugiakalbiam Suomijoje išleistam žodynui Environmental dictionary (Helsinki, Tartu; 2004).

 

2005–2006 m. dalyvavo Europos Komisijos projekte EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms),  kurio rezultatas – centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas internete EuroTermBank, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ar ištekliais. Išleista projekto partnerių parengta knyga Towards Consolidation of European Terminology Resources, kurioje pateikta EuroTermBank projekto metu sukurta metodika ir rekomendacijos.

 

2005–2008 m. buvo Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 37 Terminologija pirmininkė, nuo 2007 m. yra  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2005 m. išrinkta  Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) Vykdomosios tarybos nare, o nuo 2010 m. – prezidente.

 

Kasmetinio Lietuvių kalbos instituto žurnalo Terminologija redaktorių kolegijos narė (nuo 8 nr.), nuo 16 numerio – vyriausioji redaktorė, mokslo straipsnių rinkinių Terminologijos istorijos ir dabarties problemos redaktorių kolegijos narė ir sudarytoja ir Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga atsakomoji redaktorė ir sudarytoja. Be to, sudarė knygų Kvėdarna (2004), Šilalės kraštas: Šilalės valsčius (2006) ir Kaltinėnai: Šilalės kraštas IX (2010) kalbos skyrelius.

 

I. Mokslo straipsniai, išspausdinti recenzuojamuose leidiniuose.

1.    S. Stanevičiaus raštų lietuviškoji leksika. – Lietuvių kalbotyros klausimai: Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos 29, Vilnius, 1991, 216–225.

2.    Filosofai R. Bytautas bei S. Šalkauskis ir lietuvių kalbos normalizacija. – Lietuvių kalbotyros klausimai 31, Vilnius, 1994, 96–105.

3.    The terminology work of S. Šalkauskis. – International Conference on Terminology science and Terminology planning: IITF – Series 4. Vienna, 1994, 49–54 [bendraautoriai Medišauskienė R., Gaivenis K., Keinys St.].

4.    Keletas S. Daukanto botanikos terminų. – Terminologijos vagos 1, Vilnius, 1994, 56–61.

5.    L. Ivinskio „Prigimtumenės“ taksonų pavadinimai. – Terminologija 2, Vilnius, 1995, 58–65.

6.    Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai. – Terminologija 3, Vilnius, 1996, 47–49.

7.    Paprastųjų žodžių terminologizavimas XIX a.: L. Ivinskio „Prigimtumenė“. – Lituanistica 3 (31), Vilnius, 1997, 44–53.

8.    Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose. – Terminologija ir dabartis: Mokslo darbai. Kaunas, 1997, 15–19.

9.    Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, Vilnius, 1998, 32–40.

10.  Lauryno Ivinskio rankraščiai Krokuvoje. – Terminologija 5, Vilnius, 1998, 102–110.

11.  Lauryno Ivinskio žodynų terminija. – Lituanistica 2(38), Vilnius, 1999, 22–33.

12.  L. Ivinskio mikologijos terminai. – Terminologija 7, Vilnius, 2000, 48–58.

13.  Lauryno Ivinskio mineralogijos naujadarai. – Terminologija 8, Vilnius, 2001, 95–111.

14.  Laurynas Ivinskis’ mushroom names. – Linguistica Lettica 9, Rīga, 2001, 34–44.

15.  Keletas L. Ivinskio augalų pavadinimų. – Terminologija 9, Vilnius, 2002, 95–102.

16.  Individualieji L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardai. – Terminologija 10. Vilnius, 2003, 135–142.

17.  Lithuanian terminology on the eve of new century. – Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society: IITF-Infoterm. Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. In Commemoration of E. Drezen’s 110th Anniversary. 21-25 October, 2002. Vienna, Riga, 2003, 59–64 [Bendraautoriai St. Keinys ir S. Labanauskienė].

18.  Neaiškios darybos L. Ivinskio Prigimtūmenės naujažodžiai. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos. Vilnius, 2004, 127–149.

19.  Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute. – Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. Vilnius, 2005, 11–20.

20.  Лауринас Ивинскис и терминология его календарей. – Исторический путь литовской письменности: Сборник материалов конференции [Научный редактор габил. д-р проф. С. Ю. Темчин]. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, 62–73.

21.  Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai. – Terminologija 14. Vilnius, 2007, 72–91.

22.  EUROTERMBANK – naujųjų ES narių terminų bankas. – Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius, 2008, t. 16, nr. 2, 12–19.

23.  Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų.  – Terminologija 15. Vilnius, 2008, 132–141.

24.  Литовские терминологические ресурсы. – Терминология и знание: Материалы 1 Международного симпозиума, Москва, 2009, 9–20.

25.  Žirgelių (Insecta, Odonata) taksonominis lietuviškų vardų sąrašas. – New and rare for Lithuania insect species: records and descriptions=Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys: pranešimai ir aprašymai. Vilnius, 2009, vol. 21, 155–165 [bendraautoriai J. R. Stonis, D. Dapkus, A. Vilkas].

26.  The development of Lithuanian names of plants. – Botanica Lithuanica 15(4). Vilnius, 2009,  285–290.

27.  Образование и упорядочение литовских названий растений. – Терминология и знание: Материалы II Международного симпозиума, Москва, 2010, 309–321 [bendraautorė D. Šilobritaitė].

28.  Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai. – Acta Zoologica Lituanica, vol. 20, num. 3. Vilnius, 2010, 264–274 [bendraautoriai J. R. Stonis, A. Remeikis, D. Baužys, A. Vilkas].

29.  Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18. Vilnius, 2011, 80–91.

30. General principles of Lithuanian Terminology. – Magyar Terminológia 5 (1). Budapest, 2012, 52–57 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].

31. Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius, 217–243.

32. Lauryno Ivinskio zoologijos terminai. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius, 175–194.

33. Rankraštinis Lauryno Ivinskio nomenklatūrinių pavadinimų sąrašėlis. – Terminologija 20. Vilnius, 2013, 161–171.

34. The Development of Organized Terminology Management in Lithuania. – Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 166–174, ISBN 978-9984-742-72-4.

35. INFOTERM – terminologinės informacijos sklaidos centras.  – SANTALKA: Filologija, Edukologija / COACTIVITY: Philology, Educology 2014, 22(2): 112–120,ISSN 2351-714X / eISSN 2335-7711.

36. Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga. – Terminologija 21. Vilnius, 2014, 192–208.

37. Naujieji dekoratyvinių augalų genčių vardai. – Terminologija 22. Vilnius, 2015, 61–77.

 

 

 

 

II. Kiti straipsniai su moksliniu aparatu mokslo, profesiniuose, kultūros leidiniuose (taip pat ir elektroniniuose).

1.    Klaipėdos krašto paukščių pavadinimai. – Lietuvininkų žodis / Parengė K. Grigas, Z. Kelmickaitė, B. Kerbelytė, N. Vėlius. Kaunas, 1995, 514–520.

2.    Lauryno Ivinskio „Prigimtumenės“ sistematikos kategorijų pavadinimai. – Lauryno Ivinskio Kalendoriaus 150-mečiui: Straipsniai ir dokumentai. Vilnius, 1997, 33–39.

3.    Užsienio terminologijos mokyklų apžvalga. – Terminologija 8, Vilnius, 2001, 119–129 [bendraautorė Gaivenytė-Butler J.].

4.    The State of Lithuanian Terminology. – Terminoloģijas Jaunumi 7: Starptauskais terminoloģijas seminārs „Terminoloģijas darbs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā“. Rīgā, 2003. gada 21. oktobrī. Rīga, 2004, 16–25 [bendraautoriai J. Gaivenytė-Butler ir A. Umbrasas].

5.    Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės. – Kvėdarna. Vilnius, 2004, 869–877.

6.    Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология. Научно-технический реферативный сборник, 2006, leidimas 2, 3–9 [bendraautorė A. Rimkutė].

7.    Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės – Laukuva, II d., Vilnius, 2008, 389–394.

8.    The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges. DCU, Fiontar, 2010, 169–177 (kompaktinėje plokštelėje) [bendraautorė  J. Gaivenytė-Butler].

9.    Lietuviška gyvalazdžių terminija. Kn.: Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 9–11 p. [bendraautorius Stonis J. R.].

10.  Terminų ir sąvokų aiškinimas. Kn.: Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 12–27 p. [bendraautoriai Stonis J. R., Sruoga V.].

11.  Kaip lietuviškai vadinti egzotinių vabzdžių sistemines grupes ir jų atstovus? Kn.: Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 8–10 p. [bendraautorius Stonis J. R.].

12.  Terminų ir sąvokų žodynėlis. Kn.: Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 11–25 p. [bendraautoriai Stonis J. R., Sruoga V.].

13.  Language policy in Lithuania: state-of-art, social circumstances and theoretical foundations. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP): „Special Language and Innovation in Multilingual World“. Proceedings. Perm, 2011, 89–101.

14.  Terminology work in Lithuania. – Terminology for Europeans (and beyond): Proceedings of the International Symposium on Terminology Service Centres. Gent, Academia Press, 2011, 57–64.

15. Dėl lietuviškų blakių vardų. Kn.: J. R. Stonis, A. Remeikis, D. Baužys. Blakės: Įvairovė ir pavadinimai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir visiems besidomintiems gamta. Vilnius: Edukologija. 2013, 9–10, ISBN 978-9955-20-880-8 [bendraautorius Stonis J. R.].

 

III. Kitos akademinės publikacijos be mokslinio aparato.

1.    Stasys Šalkauskis’ terminological theory. – E. Drezena (1892–1992) piemiņai veltītā Starptautiskā terminoloģijas konference Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas: Referātu tēzes. Rīga, 1992, 27–28 [bendraautoriai K. Gaivenis, St. Keinys ir R. Medišauskienė].

2.    Kaip rašyti: ventkamera, vent. kamera ar kitaip? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba. 1993, nr. 10–11, 11.

3.    Kada įpakavimas, kada tara? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba. 1993, nr. 9, 17.

4.    Ar terminai garantas ir garantija sinonimai? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba. 1995, nr. 6, 13–14.

5.    Keletas minčių apie lietuviškus terminų standartus. – Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība: Referātu tēzes. Rīga, 1996, 65 [bendraautoriai K. Gaivenis ir A. Kaulakienė].

6.    Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Jaunųjų kalbininkų konferencija: Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 1997, 6–8.

7.    Lauryno Ivinskio žodynai. – Jonas Kruopas ir dabartinė terminologija: Mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės. Vilnius, 1998, 13.

8.    Ar galima knygą, skirtą rūšims pažinti, vadinti apibūdintoju? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba. 2001, nr. 7–8, 20.

9.    Ar galima žemesnį už rūšį taksoną vadinti variacija? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba. 2001, nr. 9, 18.

10.  Lietuviešu terminoloģija gadsimtu mijā. – 2nd International Conference on Terminology: Terminology Transfer in the Multilingual Information Society in commemoration of E. Drezen’s 110th anniversary and workshop Computerized Terminology in the age of the Internet: Problems and Solutions: Abstracts. Rīga, 2002, 9–10 [bendraautoriai St. Keinys ir S. Labanauskienė].

11.  Terminologija ir vertimų technologija daugiakalbėje informacinėje visuomenėje. – Terminologija 9, Vilnius, 2002, 122–128 [bendraautorė Labanauskienė S].

12.  Pluoštelis L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardų. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje: Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2003, 11–14.

13.  Trijų Baltijos valstybių terminologijos seminaras. – Terminologija 10, 2003, 171–173 [apžvalga].

14.  Europos Komisijos projektas EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms). – Terminologija 12, 2005, 169–173.

15.  Языковые контакты в литовской терминографии. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей: Тезисы докладов 24 мая 2005 г. Калининград, 35–37.

16.  Tarptautinė terminologijos konferencija Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija. –Terminologija 13, 2006, 218–224 [apžvalga].

17.  Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline. – Terminologija 13, 2006, 228–231 [apžvalga].

18.  Terminologijos portalas www.eurotermbank.com – Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės. 2007 m. lapkričio 9 d. Kaunas: Technologija. 2007. 5 [bendraautorė Mitkevičienė A.].

19.  Terminologijos renginiai Maskvoje. – Terminologija 15, 2008, 259–261 [apžvalga].

20.  ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje: Tarptautinės konferencijos medžiaga. 2008 m. gruodžio 8 d. Vilnius, 2009, 41–49 [bendraautorė R. Vladarskienė].

21.  The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges. DCU, Fiontar, 2010, 23 [bendraautorė  J. Gaivenytė-Butler].

22.  Laurynas Ivinskis – lietuviškų mineralų ir augalų vardų kūrėjas. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: Nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius, 2010, 5–6.

23.  Terminology work in Lithuania. – Terminology Symposium Terminology for Europeans (and beyond). NL-Term and Dutch Terminology Service Centre, Leeuwarden, 5 July 2010 (pranešimo prezentacija internete adresu   http://taalunieversum.org/taal/terminologie/symposium/).

24.   A. Kaulakienė. Lietuvių fizikos terminijos raida: monografija. Vilnius, 2009. – Terminologija 16, 268–272 [recenzija].

25.  Tarptautinis Terminologijos simpoziumas Terminology for Europeans (and beyond). – Terminologija 17, 167–171 [apžvalga].

26.  Language policy in Lithuania – State-of-art and social conditions and theoretical foundation. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP) Special Language and Innovation in Multilingual World. Perm State University 22–26 August 2011. Programme.

27.  Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui: Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos programa, 2011m. spalio 12–13 d., Vilnius (pranešimo prezentacija internete adresu http://www.old.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/TEZES_visos.pdf )

28.  18-asis Europos specialiosios kalbos simpoziumas Special Language and Innovation in Multilingual World. – Terminologija 18, 194–197 [apžvalga].

29. Organized terminology management development in Lithuania. –The 3rd International Conference on Terminology Current Trends in Terminology Theory and Practice in commemoration of E. Drezen‘s 120th anniversary. Annotations. Riga, 25–26.10.2012,  8–9.

30. Lietuvių terminologija: institucijos ir ištekliai. – Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis? Konferencijos medžiaga. 2012 m. lapkričio 14 d. Vilnius, 86–92.

31. Information technology term development practice in Latvia and Lithuania. – Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos.  Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 2013, spalio 10–11 d., p. 4–5 [bendraautoriai., Borzovs J., Ilziņa I. I. ]                                      

(skelbta internete http://www.old.lki.lt/LKI_LT/images/

TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf).

32. Terminologijos komisijos (1945–1971) veikla. – International Scientific Conference Migration of Culturesto commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts, 23-24 February, 2015, Rīga, 5–6.

33. Terminologijos padėtis Lietuvoje: moksliniai tyrimai, tvarkyba ir švietimas. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, Vilnius, 2015, birželio 4–5 d., p. 3–4 (skelbta internete).

 

IV. Taikomieji arba sudarytieji mokslo darbai.

 

Albina Auksoriūtė, Imants Belogrīvs, Audronė Bielevičienė ir kt. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project. Riga:Tilde, 2006. – 123 p., ISBN 9984-9133-4-1.

 

Sudaryti mokslo darbai:

1.    Terminologijos istorijos ir dabarties problemos. [Ats. red. St. Keinys, sud. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2004. 380 p., ISBN 9986-668-65-4.

2.    Kvėdarna: Lietuvos valsčiai. [Sud. K. Misius, A. Auksoriūtė, P. Kriščiūnas]. Vilnius, 2004. 1160 p., ISBN 9986-589-02-7.

3.    Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. [Ats. red. ir sud. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2005. 172 p., ISBN 9986-668-94-8.

4.    Šilalės kraštas: Šilalės valsčius. [Sudarė E. Vidmantas, A. Auksoriūtė, E. Korzonaitė]. T. VII. Vilnius: „Margi raštai“, 2006. 831 p., ISBN 9986-09-314-7.

5.    Kaltinėnai: Šilalės kraštas IX. [Sudarė K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2010. 856 p., ISBN 978-9986-09-409-8.

6.    Leksikografija ir leksikologija 2: Jono Kruopo 100-osims gimimo metinėms. [Sud. V. Sakalauskienė, A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 416 p., ISBN 978-609-411-070-2.

7.   Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. [Sud. ir vyr. red. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. – 327 p.  ISBN 978-609-411-086-3.

 

Pateikti lietuviški terminai:

EnDic2004: Environmental Dictionary, Aplinkos apsaugos žodynas / Aleksander Maastik, Juha Heinonen, Veli Hyvärinen it kt. Finnish Environment Institute (SYKE), Helsinki, Tartu, 2004. – 1085 p., ISBN 9985-51-067-4 (EST), ISBN 952-11-1541-6 (FIN).