Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. PALMIRA ZEMLEVIČIŪTĖ

    Terminologijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja

    Tel. (8 ~ 5) 234 71 98

    El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

1997 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro, 1999 m. – lietuvių filologijos magistrantūros (literatūrologijos krypties) studijas. Humanitarinių mokslų magistrė. 1995 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriuje (nuo 2003 m. pavadintas Terminologijos centru) vyr. laborante, nuo 2000 m. jaunesnioji mokslo darbuotoja. 2004–2008 m. Lietuvių kalbos instituto doktorantė. 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“. „Terminologijos“ žurnalo redakcinės kolegijos narė (nuo 2009 m.), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės narė, šios komisijos kviestinė ekspertė, Lietuvos terminologijos forumo dalyvė (nuo 2011 m.).

 

 

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

 

 

1. Sinoniminiai „Medicinos enciklopedijos“ terminai // Terminologija. 2001. Nr. 8. P. 34–49.

2. Daktaras Jonas Basanavičius ir jo„Medega musu tautiszkai vaistinykystai“ // Terminologija. 2002. Nr. 9. P. 103–121.

3. Antano Vileišio (1856–1919) medicinos mokslo darbai ir jų terminija // Terminologija. 2003. Nr. 10. P. 84–106.

4. Ligų pavadinimai „Lietuvos ūkininko“ priede „Sveikata“ // Terminologija. 2004. Nr. 11. P. 70–99.

5. „Naminio gydytojo“ medicinos terminai // Terminologijos istorijos ir dabartis problemos: [straipsnių rinkinys]. Vilnius, 2004. P. 330–362.

6. Gydymo priemonių pavadinimai daktaro Antano Vileišio medicinos knygelėse // Terminologija. 2005. Nr. 12. P. 67–80.

7. XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltinių ir jų terminų apžvalga // Terminologija. 2006. Nr. 13. P. 116–133.

8. Terminologinė medicinos leksika lietuviškuose 1738–1831 metų Prūsijos valdžios įsakuose // Archivum Lithuanicum. 2007. Nr. 9. P. 121–182.

9. Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai // Terminologija. 2008. Nr. 15. P. 142–155.

10. Varpo medicinos straipsnių terminai // Terminologija. 2009. Nr. 16. P. 154–185.

11. Lauryno Ivinskio kalendorių vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba // Terminologija. 2010. Nr. 17. P. 101–110.

12. „Keleivio" straipsnių apie sveikatą terminai // Terminologija. 2011. Nr. 18. P. 92–108. 

13. Lauryno Ivinskio kalendorių sudėtinių ligų pavadinimų raiška // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: [straipsnių rinkinys, skirtas Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms]. Vilnius, 2012. P. 205–216.

14. Morfologiniai anatomijos terminų variantai XVII–XVIII a. lietuvių leksikografijoje // Terminologija. 2012. Nr. 19. P. 105–124.

15. Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija // Terminologija. 2013. Nr. 20. P. 142–160.

16. Gydytojas Mikalojus Kuprevičius lietuvių medicinos terminologijos baruose // Lituanistica. 2014. T. 60. Nr. 3(97). P. 180–197.

17. Pirmojo lietuviško medicinos mokslo žurnalo dvižodžiai ir trižodžiai sudėtiniai terminai // Terminologija. 2014. Nr. 21. P. 160–175.

18. Simono Daukanto ir Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynų lietuviškos terminologinės medicinos leksikos vedyba // Terminologija. 2015. Nr. 22. P. 170–205.

 

 

MOKSLINĖS RECENZIJOS

 

 

1. Literatūros terminų žodyno pradžia // Terminologija. 2000. Nr. 6. P. 111–115.

2. Profesinio rengimo terminų aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų žodynėlis praktikams. Vilnius, 1998, 112 p. // Terminologija. 2002. Nr. 9. P. 159–163.

3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizės terminų aiškinamasis žodynas. Vilnius, 2001, 23 p. // Terminologija. 2003. Nr. 10. P. 163–165.

 

 

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE

 

 

1. „Tarptautiniai ir lietuviški technikos terminų sinonimai“. Mokslinis seminaras „Terminų sinonimijos klausimai“, Lietuvių kalbos institutas, 2002 m. rugsėjo 25 d.

2. „XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltiniai“.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija“, Lietuvių kalbos institutas, 2006 m. spalio 11–13d.

3. „Ligų pavadinimai daktaro Jono Basanavičiaus liaudies medicinos terminų žodynėlyje“.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007 m. lapkričio 16–17 d.

4. „Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai“. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms, Lietuvių kalbos institutas, 2008 m. balandžio 23–25 d.

5. „Vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba Lauryno Ivinskio kalendoriuose“. Nacionalinė mokslinė konferencija „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms“, Lietuvių kalbos institutas, 2010 m. lapkričio 25–26 d.

6. „Keleivio“ straipsnių apie sveikatą terminai. Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis“, Lietuvių kalbos institutas, 2011 m. spalio 12–13 d.

7. „Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija“. Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“, Lietuvių kalbos institutas, 2013 m. spalio 10–11 d.

8. „Иноязычныезаимствования как один из способов пополнения литовской медицинской терминологии на материале первой литовской научной медицинской газеты „Medicinairgamta“ (Медицина и естественные науки)“. Tarptautinė mokslinė konferencijasusertifikatu „Формирование культурной и языковой компетентности в процессе изучения иностранного языка. Интернет и изучение иностранного языка“, Московский государственный областной университет, 2014 m. rugsėjo 26–27 d.

9. „Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija: dvižodžiai sudėtiniai terminai“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Letonika un kultūru migrācija“, skirta akademiko Janio Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms, Ryga, Latvijos mokslų akademija, 2015 m., vasario 23–24 d. 

 

 

PRANEŠIMŲ TEZĖS

 

 

1. Tarptautiniai ir lietuviški technikos terminų sinonimai // Terminų sinonimijos klausimai: mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės. Vilnius, 2002. P. 13–15;

2. XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltiniai // Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2006. P. 53–55;

3. Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai // Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2008. P. 60.

4. Vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba Lauryno Ivinskio kalendoriuose // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: nacionalinės ir mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2010.  P. 25.

5. „Иноязычныезаимствования как один из способов пополнения литовской медицинской терминологии на материале первой литовской научной медицинской газеты „Medicinairgamta“ (Медицина и естественные науки)“ // Формирование культурно йиязыковой компетентности в процессе изучения и ностранного языка. Интернет и изучение иностранного языка. Сборник материалов международной научной конференции (26–27 сентября 2014 г., Москва), Москва, 2014. P. 266–269.

 

 

MOKSLO POPULIARINAMIEJI IR KITOKIE STRAIPSNIAI

 

 

 

1. Terminologų pranešimai tarptautiniame baltistų kongrese Rygoje // Terminologija. 2000. Nr. 7. P. 104–106. 

2. Kada vartoti apykaita, o kada apytaka? // Gimtoji kalba. 2001. Nr. 7-8. P. 19–20.

3. Epitalama ar epitalamijas – kodėl įvairuoja? // Gimtoji kalba. 2001. Nr. 9. P. 18.

4. Dėl dviejų literatūros mokslo terminų: variantas ar versija // Gimtoji kalba. 2002. Nr.1. P. 6–8.

5. Ar taisyklingi dūriniai bendraredaktorius, bendravertėjas? // Gimtoji kalba. 2002. Nr. 3. P. 8.

6. K. Gaivenis. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 149 p. [monografijos apžvalga] // Gimtoji kalba. 2003. Nr. 2. P. 27–28.

7. Kuo pakeisti garų surinkėją? // Gimtoji kalba. 2004. Nr. 2. P. 14.

8. Ar vartotinas žodis resiveris? // Gimtoji kalba. 2004. Nr. 5. P. 15–16.

9. Patologoanatomija, patologoanatomas; patopsichologija, patopsichologas? // Gimtoji kalba. 2004. Nr. 6. P. 16–17.

10. „Terminologija, 17. Lietuvių kalbos institutas, 2010“ // Gimtoji kalba. 2011. Nr. 8. P. 30–32.

11. Kada knygos nugarėlė, kada viršelis? // Gimtoji kalba. 2013. Nr. 5. P. 7–8.

12. Kas vadinama žodžiais laida ir leidimas? // Gimtoji kalba. 2013. Nr. 5. P. 8–10.

13. Žemaičiai lietuvių terminologijos istorijoje // Santarvė. Mažeikiai, 2013. Nr. 76 (10048). P. 3–4.

14. Hemo- – kada savarankiškas žodis, o kada sudurtinio žodžio dėmuo? // Gimtoji kalba. 2014. Nr. 3(561). P. 18–19.

15. Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai // Terminologija. 2014. Nr. 21. P. 228–246.