Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Habil. dr. ONA ALEKNAVIČIENĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 263 79 17
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Gimė 1957 m. spalio 14 d. Marijampolės r.,  Svetlicos k. 1975 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, humanitarinę klasę. 1975–1981 m. Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
1981–1994 m. dirbo moksline redaktore „Mokslo“ leidykloje (dabar – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas). 1999 m. apgynė daktaro disertaciją Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai. Nuo 1994 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje. 2001–2002 m. ėjo skyriaus vadovo pareigas.
Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: lietuvių rašomosios kalbos istorija, knygos istorija, XVI–XVIII amžiaus Prūsų Lietuvos kalbos, literatūros ir kultūros istorija.
Yra žurnalų Archivum Lithuanicum ir Knygotyra redaktorių kolegijos narė. Vadovauja senųjų raštų skaitmeninimo ir publikavimo internete projektams (žr. svetainę „Senieji raštai“).

 

1996–2013 metų publikacijos

 

 

1. Mokslo monografijos ir studijos

1.

Aleknavičienė, Ona. Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas,  Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 9–38, ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

2.

Aleknavičienė, Ona. Rankraštinio šaltinio Litauische Sprichwörter und Rätsel atribucija, Archivum Lithuanicum 13, 2011, p. 39–72. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

3.

Aleknavičienė, Ona. Pirmasis Baltramiejaus Vilento Enchiridiono leidimas: terminus ad quem – 1572-ieji, Archivum Lithuanicum 11, 2009, p. 125–162. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

4.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių redagavimo šaltiniai, Archivum Lithuanicum 10, 2008, p. 29–60. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

5.

Aleknavičienė, Ona. Senoji lietuvių raštija internete, Archivum Lithuanicum 10, 2008, p. 297–350, ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

6.

Aleknavičienė, Ona. Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis: XVI ir XVIII amžius. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo publikacijų apžvalga, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, 23 p. ISBN 978-9955-12-341-5.

7.

Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Jokūbo Perkūno traktatas ir filologinė XVIII amžiaus pradžios polemika. [Par.] Ona Aleknavičienė, Christiane Schiller. Jokūbo Perkūno traktatas Wohlge­grün­de­tes Bedenken über die ins Litauische über­setzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift. Kritinis komen­tuo­tas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 97–185. ISBN 978-9955-698-55-5.

 

Rec.: William R. Schmalstieg. Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai: Michaelio Mörlino traktatas Principium primarium in lingva Lithvanica; Jono Šulco Ezopo pasakėčios; Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegrundetes Bedenken uber die ins Litauische ubersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 251–264. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

 

8.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaidos istorija: egzemplioriai Kro­kuvoje, Archivum Lithuanicum 9, 2007, p. 57–98. ISSN 1392-737X, ISBN 978-3-447-09520-2. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

9.

Aleknavičienė, Ona; Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Min­daugas Strockis, Vladas Tumasonis. Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005, 302 p. ir kompaktinė plokštelė. ISBN 9955-546-22-0. Prieiga internetu (nuoroda)

10.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilė Lietuvoje: sklaidos istorija. [Par.] Ona Aleknavičienė. Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, p. 1–143, 1125–1132, ISBN 9986-668-96-4; ISBN 9955-704-03-9 (kompaktinė plokštelė).

 

Rec.: Milda Lučinskienė. Ona Aleknavičienė, Jono Bretkūno Postilė, 2005, Archivum Lithuanicum 8, 2006, p. 377–382. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09472-9. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

 

11.

Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegründetes Bedencken Uber die Ins Litthausche Ubersetzte zehen Fabeln Aesopi, Und derselben passionirte Zuschrifft (1706), Archivum Lithuanicum 5, 2003, p. 15–50. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09312-9. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

12.

Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Johannas Behrendtas – Dawadno Mokslo apie Duszas Iszganymą (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas, Archivum Lithuanicum 4, 2002, p. 43–78. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

13.

Aleknavičienė, Ona. Ar Jono Bretkūno Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis?, Archivum Lithuanicum 2, 2000, p. 11–50. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

14.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai, daktaro disertacijos santrauka, humanitariniai mokslai, filologija, 04 H, Vilnius, 1999, 28 p.

 

 

 

2. Mokslo šaltinių publikacijos, kritiniai komentuoti leidimai, vertimai, indeksai

15.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Vytautas Zinkevičius. Jokūbas Brodovskis, Litauische Sprichwörter und Rätsel, po 1716 m. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, 2011. Prieiga internetu (nuoroda)

16.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Jokūbo Perkūno traktatas Wohl­ge­grün­detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift. Kritinis komentuotas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 185 p. ISBN 978-9955-698-55-5.

17.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller, Vytautas Zinkevičius. Jokūbas Perkūnas, Wohl­ge­gründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift, 1706. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, 2008. ISBN 978-9955-704-73-7. Prieiga internetu (nuoroda)

18.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Jurgita Venckienė, Vytautas Zinkevičius. Samuelis Bitneris, Naujasis Testamentas, 1701. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos,  2008. ISBN 978-9955-704-94-2. Prieiga internetu (nuoroda)

19.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Vytautas Zinkevičius. Lozorius Zengštokas. Enchiridionas, 1612. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2008. ISBN 978-9955-704-91-1. Prieiga internetu (nuoroda)

20.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Giedrė Olsevičiūtė, Vytautas Zinkevičius. Lozorius Zengštokas, Evangelijos bei Epistolos, 1612. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2007. ISBN 978-9955-704-92-8. Prieiga internetu (nuoroda)

21.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Liucija Citavičiūtė, Vytautas Zinkevičius. Jonas Šulcas, Ezopo pasakėčios, 1706. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, 2007. ISBN 978-9955-704-88-1. Prieiga internetu (nuoroda)

22.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Veronika Adamonytė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajė­die­nė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė, Vytautas Zinkevičius. Mikalojus Daukša, Postilė, 1599. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2006. ISBN 978-9955-704-74-4. Prieiga internetu (nuoroda)

23.

[Par.] Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 1124 p. ISBN 9986-668-96-4; ISBN 9955-704-03-9 (kompaktinė plokštelė).

24.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Ineta Krampaitė, Vytautas Zinkevičius. Jonas Bretkūnas, Giesmės Duchaunos, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-97-3. Prieiga internetu (nuoroda)

25.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Ineta Krampaitė, Vytautas Zinkevičius. Jonas Bretkūnas, Kancionalas, 1589 Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-96-6. Prieiga internetu (nuoroda)

26.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Ineta Krampaitė, Vytautas Zinkevičius. Jonas Bretkūnas, Kolektos, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-98-0. Prieiga internetu (nuoroda)

 

 

 

3. Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

27.

Aleknavičienė, Ona; Ieva Rekštytė. Jono Bretkūno Postilė (1591): nuo Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje iki Matenadarano Jerevane, Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 417–436, ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

28.

Aleknavičienė, Ona. Gotfrydo Ostermejerio prierašai Jokūbo Brodovskio rankraščiuose: Litauische Sprichwörter und Rätsel ir Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm, Acta Linguistica Lithuanica LXVII, 2012, p. 23–51. ISSN 1648-4444.

29.

Алекнавичене, Она. Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура XVI–­XXI вв. – Культурное наследие Восточной Пруссии: сборник статей 1, составители: Грасилда Блажене, Наталия Лихина, Калининград:  [БФУ им. И. Канта], 2011, c. 11–29. ISBN 978-609-411-065-8.

30.

Aleknavičienė, Ona; Laima Kalėdienė, Preconditions for the Creation of the Lithuanian historical Orthography and Dialectology Databases, Prace Filologiczne 56, 2009, p. 57–84. ISSN 0138-0567.

31.

Aleknavičienė, Ona. Kazlų Rūdos ir jos apylinkių pravardės, Lietuvos lokaliniai tyrimai. www.llt.lt. Monografijų serija Lietuvos valsčiai: Kazlų Rūda, mokslo darbų rinkinys, p. 1–23, skelbiamas nuo 2009 02 23. Prieiga internetu (nuoroda)

32.

Aleknavičienė, Ona; Laima Kalėdienė. Possibilities of Dissemination of Lithuanian Linguistics Using Modern Technologies, American and European Studies 1. Yearbook 2006–2007, Minsk: Propilei, 2008, p. 55–71. ISBN 978-995-6329-76-3.

33.

Aleknavičienė, Ona. Tauragniškių pravardės, Lituanistica 63(3), 2005, p. 47–70. ISSN 0235-716X. IBSS, MLA, LABS, CSA, OCLC, EBSCO. Prieiga internetu (nuoroda)

34.

Aleknavičienė, Ona; Laima Grumadienė. Kompiuterinis šriftas Palemonas filolo­gams, Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 303–326. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

35.

Aleknavičienė, Ona. Rotunda, švabachas, fraktūra, antikva ir kursyvas lietu­viš­kuo­se XVI amžiaus spaudiniuose, Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 249–286. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

36.

Aleknavičienė, Ona. Heinrich Lysius’ Missionsarbeit in Preussisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Francke, Hallesche Forschungen 17/2. Interdisciplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001, hrsg. von Udo Sträter in Verbindung mit Hartmut Leh­mann, Thomas Müller-Bahlke, Johannes Wallmann, Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH, 2005, p. 675–688. ISSN 0949-0086, ISBN 3-931479-70-6, ISBN 3-484-84017-X.

37.

Aleknavičienė, Ona; Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Min­dau­gas Strockis, Vladas Tumasonis. Lituanistinis šriftas Palemonas, Informacijos mok­s­­lai 31, 2004, p. 150–170. ISSN 1392-0561. CEEOL. Prieiga internetu (nuoroda)

38.

Aleknavičienė, Ona. Renesansinis Jono Bretkūno Postilės (1591) įrišimas: Vlado Dau­manto ir LMAB egzemplioriai, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 87–116. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

39.

Aleknavičienė, Ona. Nebibliografinė Jono Bretkūno Postilė (1591): Vlado Daumanto egzempliorius, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 63–86. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

40.

Aleknavičienė, Ona. 1701 metų Naujasis Testamentas ir lingvistinė polemika Prūsų Lietuvoje, Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje. Jubiliejinės konferencijos darbai. 2002. Ats. red. Vaclovas Aliulis MIC, Vilnius: LBD, 2003, p. 15–35. ISBN 9986-790-29-8.

41.

Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Rastas antras Michaelio Mörlino Principium primarium in lingva Litvanica (1706) egzempliorius, Archivum Lithuanicum 4, 2002, p. 79–98. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

42.

Aleknavičienė, Ona. Henricho Lyzijaus laiškas Augustui Hermannui Francke’i, Archivum Lithuanicum 3, 2001, p. 187–206. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09262-9. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

43.

Aleknavičienė, Ona. Die Reste des verschollenen Königsberger Exemplars des handschriftlichen Lysius-Katechismus (1719), Linguistica Baltica 9, 2001, p. 119–139. ISSN 1230-3984, ISBN 83-233-1433-0. MLA.

44.

Aleknavičienė, Ona. Pridėtos ir praleistos Biblijos eilutės Jono Bretkūno Postilės perikopėse, Archivum Lithuanicum 1, 1999, p. 67–84. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

45.

Aleknavičienė, Ona; Saulius Ambrazas, Vytautas Zinkevičius. Istorinis lietuvių kal­bos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas, Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, p. 192–210. ISSN 0130-0172. CSA, MLA.

46.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: Mt 3,13–17 šalti­niai, Baltistica, V priedas, 1998, p. 5–45. ISSN 0132-6503. MLA

47.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: „Kosanies“ šalti­niai, Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, p. 39–81. ISSN 0130-0172. CSA, MLA.

 

 

 

4. Recenzijos ir apžvalgos  periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo, profesiniuose, kultūros leidiniuose

48.

Aleknavičienė, Ona. Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai,  Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 407–418. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

49.

Aleknavičienė, Ona; Birutė Triškaitė. Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Mažosios Lietuvos religinė knyga“, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 381–395. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

50.

Aleknavičienė, Ona. [Rec.:] Mindaugas Šinkūnas, XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 157 p., Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 331–342. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

51.

Aleknavičienė, Ona. In memoriam Amici Sauli Ambrazi, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 9–18. ISSN 1392-737X.

52.

Aleknavičienė, Ona; Inga Strungytė-Liugienė. [Rec.] D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, Leidinį parengė habil. dr. Guido Michelini, Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius, Vilnius: Versus aureus, 2009, 472 p. ISBN 978-9955-34-151-2, Archivum Lithuanicum 11, 2009, p. 421–438. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

53.

Aleknavičienė, Ona. [Rec.] Apie senuosius Lietuvos spaudmenis, Knygotyra 46, 2006, p. 279–294. ISSN 0204-2061. LISA, MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

54.

Aleknavičienė, Ona. Naujausi senosios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir sprendimai, Lietuva. Euro Languages Net projektas. 2006. Prieiga internetu (nuoroda)

55.

Aleknavičienė, Ona [Rec.]. Jovita Erichsmeier. Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI–XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose, Archivum Lithuanicum 5, 2003, p. 381–387. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

56.

Aleknavičienė, Ona; Rima Bacevičiūtė. Tarptautinė konferencija, skirta Kazimierui Jauniui, Baltistica 38(1–2), 2003, p. 378–385. ISSN 0232-6503. MLA.

57.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno kūrybos tyrimai, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 101–137. ISBN 9986-669-28-6.

58.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno kelias į XXI amžių, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 37–56. ISBN 9986-669-28-6.

59.

Aleknavičienė, Ona; Vytautas Zinkevičius. Jono Bretkūno Postilė, Giesmės Duchaunos ir Kolektos XXI amžiuje, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 146–151. ISBN 9986-669-28-6.

60.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno kelias į XXI amžių, Gimtoji kalba, Nr. 10 (424), 2002 10, p. 3–9; Nr. 11–12 (425–426), 2002  11–12, p. 10–16. MLA.

61.

Aleknavičienė, Ona. [Rec.] Ingė Lukšaitė. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius: Baltos lankos, 1999, Archivum Lithuanicum 2, 2000, p. 195–218. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

 

 

 

5. Mokslo konferencijų pranešimai ir tezės

62.

Aleknavičienė, Ona.  Biblijos posakiai rankraštiniame Jokūbo Brodovskio rinkinyje Litauische Sprichwörter und Rätsel, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai“, 2013-10-04

63.

Aleknavičienė, Ona. Istorinių šaltinių nuorodos Jono Bretkūno Postilėje (1591), Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Mažosios Lietuvos religinė knyga“, 2010-04-29

64.

Aleknavičienė, Ona; Grasilda Blažienė ir kt. Lituanistikos atodangos pasaulio archyvuose, Konferencija „Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai“, 2010-12-14

65.

Aleknavičienė, Ona. Senųjų raštų duomenų bazė. Lietuvių kalbos instituto  seminaras Iš kalbos vartojimo praktikos”, 2009-05-28.

66.

Aleknavičienė, Ona. Senosios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir sprendimai, XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys. 2008 m. lapkričio 26–30 d., Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV, 2008, p. 75–76.

67.

Aleknavičienė, Ona. Jokūbo Perkūno traktato Wohlge­grün­de­tes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706) lietuviškoji leksika, Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. 2008 m. balandžio 23–25 d. Ats. red. Zita Šimėnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 7–8.

68.

Алякнавичене, Она. Филологические дискуссии XVIII века, Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas. Tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės. Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–28 diena. Tezių rinkinį ir programą sudarė Ona Aleknavičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, p. 48–55.

69.

Алякнавичене, Она. Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура XVI–­XXI вв., Международная научная конференция Судьба языков и культур между Неманом и Преголей. Тезисы докладов 24 мая 2005 г., Калининград, Факультет филологии и журналистики Калининградского государственного университета, Ин­сти­тут литовского языка, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, c. 15–20.

70.

Aleknavičienė, Ona. Biblijos vertimai į lietuvių kalbą ir lingvistinės minties rai­da XVIII amžiuje. Tarptautinė Varšuvos universiteto mokslo konferencija „Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca“, Varšuva, 2005 metų kovo 10 diena.

71.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaida XVI–XXI amžiuje. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo konferencija „Senosios literatūros savitumas: požiūrių ir sampratų sankirtos, Vilnius, 2004 metų spalio 28 diena.

72.

Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Jacobo Perkuhno traktatas Wolgegründetes Bedencken (1706) – XVIII amžiaus lingvistinės polemikos šaltinis. Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, sudarė Ona Aleknavičienė, Saulius Ambrazas, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, p. 8–9.

73.

Aleknavičienė, Ona. Heinrich Lysius’ Missionsarbeit in Preussisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Francke. I. internationaler Kongress für Pietismusforschung, Halle (Saale), 28. August bis 1. September 2001.

74.

Aleknavičienė, Ona. Die Textgeschichte der Perikopen in Johannes Bretke Postille (1591). Internationale wissenschaftliche Arbeitstagung „400 Jahre Litauische Bibel – philologische und theologische Aspekte der Bretkeforschung“ des Instituts für Baltistik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (vom 26. bis 29. September 2002).

75.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) perikopių redagavimo šaltiniai. IX tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos amžių sandūroje“ pranešimų tezės, 2000 m. spalio 3–6 d., Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000, p. 7–8.

76.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystės klausimas. VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje“ pranešimų tezės, 1997 m. spalio 7–9 d., Vilnius, 1997, p. 11–12.

77.

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės leksikos tyrimo problemos. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius, 1996, p. 5–6.

 

 

 

6. Taikomieji ir sudaryti mokslo darbai

78.

[Par.] Aleknavičienė, Ona; Jadvyga Kardelytė, Despina Midvikienė, Liudmila Marija Sidarienė. Didysis rusų–lietuvių kalbų žodynas dviem tomais: I. A–O, sudarytojas Chackelis Lemchenas; II. П–Я, sudarytojai Jadvyga Kardelytė, Chackelis Lemchenas, Alina Nielsen, Jonas Macaitis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011–2013, 1455p. (I tomas); 1458 p. (II tomas). ISBN 978-5-420-01678-7 (2 tomai), ISBN 978-5-420-01677-0 (I tomas), ISBN 978-5-420-01726-5 (II tomas).

79.

[Sud.] Aleknavičienė, Ona; Šinkūnas, Mindaugas. Saulius Ambrazas. Bibliografija, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 19–28. ISSN 1392-737X.

80.

[Sud.] Aleknavičienė, Ona, Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas. Tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės. Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–28 diena, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, 75 p.

81.

[Sud.] Aleknavičienė, Ona; Saulius Ambrazas, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 72 p.

82.

[Par.] Aleknavičienė, Ona. Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bret­kūnas (1536–1602), kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. ISBN 9986-668-44-1.

83.

[Sud.] Aleknavičienė, Ona; Jolanta Zabarskaitė. Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, 159 p. ISBN 9986-669-28-6.

 

 

 

7. Mokslo sklaidos straipsniai

84.

Aleknavičienė, Ona; Mindaugas Šinkūnas. Baigtas tarptautinis projektas seniesiems lietuviškiems raštams tirti, Lietuvos žinios 224(11 560), 2006 09 30.

85.

Aleknavičienė, Ona; Mindaugas Šinkūnas. Tarptautinis projektas seniesiems lietuviškiems raštams tirti, Lietuvos žinios 91(11428), 2006 04 22.

86.

Aleknavičienė, Ona; Zigmas Zinkevičius. Perkūnas Jokūbas jaunesnysis, Mažosios Lietuvos enciklopedija 3. Mec–Rag, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 532–533. ISBN 5-420-01612-5.

87.

Aleknavičienė, Ona; Zigmas Zinkevičius. Mörlin Michael, Mažosios Lietuvos enciklopedija 3. Mec–Rag, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 165–166. ISBN 5-420-01612-5.

88.

Aleknavičienė, Ona. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, Literatūra ir menas, Nr. 48 (2927), 2002 11 29, p. 1, 3.

89.

Aleknavičienė, Ona. Lietuvos ir Vokietijos renginių ciklas „Lietuviškai Biblijai – 400 metų, Gimtoji kalba, Nr. 10 (424), 2002 10, p. 23–25. MLA.

90.

Aleknavičienė, Ona. Bretkūno Postilė, Mažosios Lietuvos enciklopedija 1. A–Kar, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 206–207. ISBN 5-420-01471-8.

___