Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. RIMA BAKŠIENĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 78 61

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Gimė 1972 01 06 Plynių kaime, Šakių rajone. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (anksčiau Vilniaus pedagoginis institutas) ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį bei gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje dirba nuo 1995 m. 1996–2001 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje. Disertacija – „Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas” (2001 m.). Eina Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbotyros katedros docentės pareigas.

 

 

KNYGOS IR KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

 

 1. Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 2. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija / Sudarytojai R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 3. Lithuanian dialects / Compilers Rima Bacevičiūtė, Laima Grumadienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.
 4. Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai: mokomoji knyga / Sudarytojos R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
 5. Litauische Dialekte / Herausgeber Rima Bacevičiūtė, Laima Grumadienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.
 6. Lietuvių tarmės II dalis / Lithuanian dialects Volume II / Sudarytojai R. Bacevičiūtė ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
 7. Šakių šnektos tekstai. Sudarytoja: R. Bacevičiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006, 216 p. ISBN 9955-704-08-X.
 8. Griškabūdžio krašto tekstai. Sudarytojos R. Bacevičiūtė, V. Sakalauskienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 156 p. ISBN 9955-704-546-0.
 9. Baltu valodu atlants. Prospekts. Baltų kalbų atlasas. Prospektas. Atlas of the Baltic Languages. A Prospect / Sudarytojos ir įvado autorės: Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka; žemėlapių komentarų autorės: Ilga Jansone, Anna Stafecka, Rima Bacevičiūtė, Asta Leskauskaitė; žemėlapių kompiuterinį variantą parengė Edmundas Trumpa / Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 183 p.

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS:

 

 

 1. BACEVIČIŪTĖ R. Žemutinių prigimtinio ir padėtinio ilgumo balsių skirtumai Lukšių šnektoje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 102–112.
 2. BACEVIČIŪTĖ R. Lukšių šnektos izoliuotų balsių tyrimas. – Kalbotyra 48 (1)–49 (1), 2000, 5–18.
 3. BACEVIČIŪTĖ R. Mišriųjų dvigarsių kiekybė šiaurinėse kauniškių šnektose. – Paribio tarmių ir kalbų problemos, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, 12–19.
 4. BACEVIČIŪTĖ R. Lietuvių kalbos kintamųjų garsų ie, uo instrumentinė analizė. – Kalbotyra 51 (1), 2002, 5–17.
 5. BACEVIČIŪTĖ R. Balsių kiekybė pietinėse veliuoniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 1 (Nr.4), 2002, 10–17.
 6. BACEVIČIŪTĖ R. Šalutiniai kirčiai lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2003, 119–125.
 7. BACEVIČIŪTĖ R. Šakių šnektos aukštutiniai trumpieji balsiai. – Kalbotyra 52 (1), 2004, 5–18.
 8. BACEVIČIŪTĖ R., LESKAUSKAITĖ A. Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004, 9–20
 9. VAIŠNIENĖ D., BACEVIČIŪTĖ R. Dėl raseiniškių ir vakarų aukštaičių paribio dvigarsių. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 292–303.
 10. BACEVIČIŪTĖ R. Galotņu saīsināšana lietuviešu dienvidrietumu izloksnēs. –Valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpils: Daugavpils Universitāte: Saule, 2005, 17–22.
 11. BACEVIČIŪTĖ R. Keletas pastabų dėl Šakių šnektos transkripcijos. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: Discens, 2005, 36–43.
 12. BACEVIČIŪTĖ R. Akūtinių mišriųjų dvigarsių dėmenų [i], [u] kokybė Lukšių šnektoje. – Kalbotyra 54 (1), 2005, 33–40.
 13. BACEVIČIŪTĖ R. Dėl lietuvių kalbos tarmių chrestomatijos recenzijos. – Acta Linquistica Lithuanica 54, 2006, 107–118. ISSN 1648-4444.
 14. BACEVIČIŪTĖ R. Verba dviskaitla formas mūsdienu dienvidrietumu aukštaišu izloksnēs. – Valoda 2006: Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinānisko rakstu krājums XVI. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2006, 11–17. ISBN 84-14-336-8.
 15. BACEVIČIŪTĖ R. Klaipėdos krašto dabartinių aukštaitiškųjų šnektų fonetinės ypatybės. – Baltu filologija 15, 2006, 5–15. ISSN 1691-0036 (14).
 16. BACEVIČIŪTĖ R. Balsių kontrakcija ir elizija lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2007: Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinānisko rakstu krājums XVII. Daugavpils: Daugavpils Universitete, 2007, 11–17, ISBN 978-9984-14-374-3.
 17. BACEVIČIŪTĖ R., Rinkauskienė R. Rytų aukštaičių uteniškių iliatyvo ir inesyvo priegaidžių audicinis tyrimas, - Baltistica 43 (2), 2008,  229–237, ISSN 0232-6503.
 18. BACEVIČIŪTĖ R. Zanavykų dorybės ir ydos, - Gimtoji kalba 11, 2008, 3-8, ISSN 0868-5134.
 19.  BACEVIČIŪTĖ R. Dėl lietuvių kalbos minkštųjų priebalsių junginių (eksperimentinis tyrimas). – Perspectives of Baltic Philology. Poznań 2008,  7–19. ISBN 978-83-60517-32-1.
 20.  BACEVIČIŪTĖ R. Tarmių sąveikos požymiai Klaipėdos krašto „suvalkietiškajame“ idiolekte. – Baltu filoloģija 17, 2008, 5–18. ISSN 1691-0036.
 21. BACEVIČIŪTĖ R. Lietuvių kalbos garsynas Augusto Schleicherio „Litauische Grammatik“. Baltistica 44 (2), 2009, p. 213–224. ISSN 0132-6503.

 22. BACEVIČIŪTĖ R. Instrumentinio garsų tyrimo kryptys ir problemos lietuvių dialektologijoje. Respectus Philologicus 16 (21) A, 2009, p. 202–215. ISSN 1392–8295.  
 23. BACEVIČIŪTĖ R. Tarminių fonetikos ypatybių pateikimas vakarų aukštaičių kauniškių žodynuose. Konferencijos "Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno", skirtos Lietuvos vardo tūkstantmečiui, pranešimų tezės. Vilnius, 2009 m. lapkričio 19-20 d., Lietuvių kalbos institutas, p. 9–10.