Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. NIJOLĖ ČEPIENĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel.(8 5) 263 79 17

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gimė 1950 m. gruodžio 8 d. Zarasų rajone. 1975 m. baigė Vilniaus universiteto romanų–germanų kalbų ir literatūros (vokiečių kalbos) specialybės kursą ir įgijo filologo, vokiečių kalbos dėstytojo kvalifikaciją. Nuo 1972 m. dirba Lietuvių kalbos institute. 1994 m. N. Čepienė baigė Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto humanitarinių mokslų srities kalbotyros krypties doktorantūrą, 1995 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinė adaptacija“. Šia tema paskelbė straipsnių, rašo lietuvių kalbos germanizmų žodyną, dirbo prie temos „Vardyno duomenų rinkimas iš Mažosios Lietuvos istorinių rankraščių, kompiuterinis tvarkymas“. Parašė ir išleido monografiją "Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės".

 

 

KNYGOS

 

Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės, Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006, 364 p.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

 1. N. Čepienė. „Iš žodžių istorijos. Pinigas“. – Kalbos kultūra, 59 sąs. Vilnius, 1990. P. 81–83. ISSN 0130-2795.
 2. N. Čepienė. „Die deutschen Lehnwörter im Litauischen und ihre Erforschung“. – Zeitschrift für Slawistik, 37. Berlin, 1992. P. 452–457. ISSN 0044-3506.
 3. N. Čepienė. „Germanizmai XVII a. Mažosios Lietuvos vakarų aukštaičių tarmėje (remiantis „Lexicon Lithuanicum“)“. – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 30. Vilnius: „Academia“, 1993. P. 37–46. ISSN 0130-0172.
 4. N. Čepienė. „Dvibalsio ui kilmė skoliniuose iš vokiečių kalbos“. – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 34. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1994. P. 158-161. ISSN 0130-0172.
 5. N. Čepienė. „Lietuvių kalbos germanizmų fonetiniai variantai“. – Baltistica XXX (2). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. P. 77–80. ISSN 0132-6503.
 6. N. Čepienė. „Priebalsiai s ir š, s ir z, s ir c, š ir ž, š ir č, z ir ž bei c ir č skoliniuose iš vokiečių kalbos“. – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 36. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1996, P. 156–161. ISSN 0130-0172.
 7. N. Čepienė. „Ne liaudies etimologijos (kelių germanizmų kilmės patikslinimas)“. –  Lietuvių kalbotyrosklausimai, t. 38. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1997. P.180–184. ISSN 0130-0172.
 8. N. Čepienė. „Jono Bretkūno Biblijos germanizmai“. – Baltistica, V priedas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998. P. 91–96. ISSN 0132-6503.
 9. N. Čepienė. „Mikalojaus Daukšos raštų germanizmai“. – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 39. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1998. P. 31–38. ISSN 0130-0172.
 10. N. Čepienė. „Vokiškos kilmės namų apyvokos daiktų pavadinimai F. W. Haacko, P. Ruigio ir K. G. Milkaus žodynuose“. – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 43. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2000. P. 34–38. ISSN 0130-0172.
 11. N. Čepienė. „Die Briefe Adalbert Bezzenbergers an Hugo Scheu“. – Annaberger Annalen. Jahrbuch über Litauen und Deutsch-Litauische Beziehungen, Nr. 11, 2003. P.186-190. ISSN -0949 - 3484.
 12. N. Čepienė. „Dėl Martyno Mažvydo pantas“. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. P. 241–248. ISBN 9986-668-70-0 (1 dalis), ISBN 9986-668-71-9 (2 dalys).
 13. N. Čepienė. „Zu pantas des Martynas Mažvydas“. – Res Balticae. Miscellanea Italiana di studi Baltistici 10. A cura di Pietro U. Dini. Dipartimento di linguistica università di Pisa, Livorno: Books & Company, 2005. P. 45–56. ISBN 88-7997-084-4.
 14. N. Čepienė. „Historische deutsch-litauische Kontakte in der Lexikographie“. – Annaberger Annalen über Litauen und Deutsch-Litauische Beziehungen, Nr. 14, 2006. ISSN 1614-2608. P. 178–188.
 15. N. Čepienė. „Lietuvių kalbos germanizmų atėjimo keliai“. Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia, 30. Warszawa: Institut Slawistyki PAN, 2006. ISSN 0065-1044. P. 241–250.
 16. N. Čepienė. „Lietuvių ūkis ir kiti germanų kilmės matų pavadinimai“. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. P. 329–354. ISBN 978-609-411-012-2; ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 17. N. Čepienė. „Dėl keleto nelietuviškų žodžių, pateiktų Lietuvių kalbos žodyne, kilmės“. – Leksikografija ir leksikologija 2. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2010. ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras). ISBN 978-609-411-2 (2 dalis). P. 49–58.
 18. Н. Чяпене. «Исторические рукописи Кёнигсберга в Вильнюсе». – Культурное наследие Востoчной Пруссии. Сборник статей 1. Калининград, 2011. ISBN 978-609-411-065-8. P. 68–77.
 19. N. Čepienė. „Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum leksikos skoliniai“. – Leksikografija ir leksikologija 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2013. ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras). ISBN 978-609-411 (3 dalis). P. 157-188.

 

KITI STRAIPSNIAI

 

 1. N. Čepienė. Parengtas ir iš vokiečių kalbos išverstas „E. Setelos laiškas J. Endzelynui“. – Lietuvių kalbotyros klausimai. Iš lietuvių kalbotyros istorijos, t. 20. Vilnius: Mokslas, 1980. P. 52–53. ISSN -1030-0172.
 2. N. Čepienė. Iš vokiečių kalbos išverstas J. Gerulio straipsnis „Dėl prūsų Enchiridiono vertinimo“. – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 36.Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1996, P. 199–205. ISSN 0130-0172.
 3. N. Čepienė. „Germanizmai Mažosios Lietuvos raštuose“. – Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. P. 463–464. ISBN 5-420-01471-8.
 4. N. Čepienė, Z. Zinkevičius, „Pavardė“. – Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 496–497. ISBN 5-420-01612-5.

 

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

 1. N. Čepienė. „Dvibalsio ui kilmė skoliniuose iš vokiečių kalbos“. – Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai. Praeitis ir dabartis. Antanui Saliui (1902 07 21–1972 07 31) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1992 m. lapkričio 5–6 d.Vilnius, 1992. P. 9.
 2. N. Čepienė. „Priebalsiai s ir š, s ir z, s ir c, š ir ž, š ir č, z ir ž bei c ir č skoliniuose iš vokiečių kalbos“.  – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Jurgiui Geruliui (1888 08 13–apie 1945) paminėti. Konferencijos pranemu tezės, 1993 m. spalio 20–22 d. Vilnius, 1993. P. 12.
 3. N. Čepienė. „Ne liaudies etimologijos (kelių germanizmų kilmės patikslinimas)“. –  Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui (1899 03 26–1975 12 18) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1994 m. spalio 27–28 d. Vilnius, 1994. P. 12.
 4. N. Čepienė. „Jono Bretkūno Biblijos germanizmai“. – VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI–XVII amžiuje“ pranešimų tezės, 1997 m. spalio 7–9 d. Vilnius, 1997. P. 38–39.
 5. N. Čepienė. „Lietuvių kalbos germanizmų fonetiniai variantai“. – VII starptautiskais baltistu kongress 1995. g. 13–15. jūnijā. Referātu tēzes. Rīga: Latviešu valodas  institūts, 1995. P. 22–23.
 6. N. Čepienė. „M. Daukšos raštų germanizmai“. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. spalio 25–26 d. Vilnius, 1995. P. 10.
 7. N. Čepienė. Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinė adaptacija. Humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 1995.
 8. N. Čepienė. „Karaliaučiaus archyviniai dokumentai“. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d. Vilnius, 1996. P. 12.
 9. N. Čepienė. „Dėl Martyno Mažvydo pantas“.– Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas.  Konferencijos pranešimų tezės.Vilnius, 2003 m. gegužės 21–23  d. P. 16.
 10. N. Čepienė. „Skolinių atėjimo keliai“. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu, 2005 m. rugsėjo 19–21d. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
 11. N. Čepienė. „Senųjų ir vėlesnių lietuvių raštų skoliniai ir jų variantai“. – Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2006 m. spalio 11–13 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 15–16.
 12. N. Čepienė. „Dėl lietuvių kalbos germanizmų žodžio pradžioj h ir j, g ir j“. Jono Kazlausko diena: kalbos istorijos dalykai. Tarptautinės konferencijos programa ir tezės. Vilniaus universitetas, Baltistikos katedra, Vilnius, 2007 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus universiteto leidykla, 2007. P. 5–6.
 13. N. Čepienė. „Germanų kalbų kilmės asmenų pavadinimai Rytų Prūsijos žodynuose“. – Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. P. 12.
 14. N. Čepienė. „Dėl keleto nelietuviškų žodžių, pateiktų Lietuvių kalbos žodyne, kilmės“. – Tarptautinės mokslinės konferencijos Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija pranešimų tezės. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. 2008 m. balandžio 23–25 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. P. 13.
 15. N. Čepienė. Rusijos valstybiniame I. Kanto universitete Kaliningrade konferencijoje Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje. Danieliaus Kleino Grammaticae 355 metų sukakčiai paminėti perskaitytas pranešimas rusų kalba „Karaliaučiaus istoriniai rankraščiai Vilniuje“, 2008 m. spalio 16–17 d.
 16. N. Čepienė. „Pastabos dėl nelietuviškų žodžių kilmės, šaltinių ir paplitimo“. Tarptautinės mokslinės konferencijos Kalba ir jos tyrimo aspektai pranešimų tezės, 2011 m. lapkričio 24-25 d. (Tezės.pdf).
 17. N. Čepienė. „Konstantino Sirvydo darbų leksikos skoliniai“. Mokslo konferencija Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas. Tezės, 2012 m. gegužės 10-11 d. (Tezės.pdf).
 18. N. Čepienė. „Religinė, mitologinė leksika: skoliniai iš germanų kalbų“. Tarptautinės tarpdalykinės mokslinės konferencijos XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos pranešimų anotacijos. 2013 m. gruodžio 5-6 d., Vilnius. P. 4-5.

 

TAIKOMIEJI, SUDARYTIEJI, KITI ATLIKTI DARBAI

 

 1. N. Jutelytė (Čepienė). Sumaketuoti žemėlapiai: Lietuvių kalbos atlasas I, Leksika (1977); II Fonetika (1982), III Morfologija (1991). Vilnius: Mokslas.
 2. N. Čepienė. Jono Bretkūno Biblijos rankraščio kopijos iššifruotos ir parašyti komentarai (Pranašai Ezekielis, Danielius ir kiti, Juditos knygos, Salomono išminties knyga). Mašinraštis.
 3. N. Čepienė. Šifruota  archyvinė medžiaga: Adalberto Bezzenbergerio laiškai Hugo Šojui (Scheu). Rankraštis.
 4. N. Čepienė. Redaguoti vertimai iš vokiečių kalbos. – Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija. Parengė L. Gineitis. Vilnius: Vaga, 1988. ISBN 5-415-00004-6.
 5. N. Čepienė. Lietuvių kalbos germanizmų žodynas (AKir, Ž kompiuterinis tekstas, KirR rankraštis, SZ duomenų bazė).
 6. Dalyvauta programose: Valstybinės kalbos vartojimas ir ugdymas, 1996–2005; Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas. Tema: Vardyno duomenų (asmenvardžių ir vietovardžių) rinkimas iš Mažosios Lietuvos istorinių rankraščių, kompiuterinis tvarkymas.
 7. N. Čepienė. Redaguotas Gerhardo Bauerio darbas „Baltismen im Ostpreussischen Deutsch. Hermann Frischbiers „Preussisches Wörterbuch“ als volkskundliche Quelle“, Teil 1: A–K, Teil 2: K–Z, aiškinta žodžių kilmė. – Annaberger Annalen über Litauen und Deutsch-Litauische Beziehungen, Nr. 13, 2005. S. 5–82. ISSN 1614-2608.

 

DUOMENŲ BAZĖ

Nijolė Čepienė. Lietuvių kalbos germanizmų duomenų bazė (iš viso 5724 įrašai, žodyno lizdai, 2013 m. – 400 įrašų).