Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Prof. dr. (HP) Laima Kalėdienė

(iki 2006 m. Grumadienė)

 

 

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (+370 5) 2637861

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

1952 m. spalio 8 d. gimė Vilniuje.

1970 m. baigė Vilniaus 23-iąją vidurinę mokyklą.

1970-1975 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros (lietuvių kalbos) dėstytojo specialybę.

1983 m. Kalbotyros institute Maskvoje apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją Kalbos įvairavimo socialinis determinuotumas (lietuvių kalbos pagrindu) (bendroji kalbotyra (sociolingvistika)); 1994 m. nostrifikuota Lietuvoje, pripažintas daktaro laipsnis.

2008 m. Vytauto Didžiojo universitete atlikta habilitacijos procedūra pateikus mokslo darbų apžvalgą Sociolingvistiniai ir taikomieji lietuvių kalbos tyrimai.

1974- dirba Lietuvių kalbos institute, dabar - vyriausioji mokslo darbuotoja.

1993- dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dabar - profesorė.

1987-2005 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete, nuo 1995 m. - docentė.

1997-2000 m. dirbo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos radijo direktore.

Dėstomieji dalykai: sociolingvistika, dialektologija, akcentologija ir ortoepija, stilistika, kalbos kultūra

Mokslo tiriamosios kryptys: sociolingvistika, dialektologija, fonetika ir fonologija, onomastika, lingvostatistika, taikomoji kalbotyra

 

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS

KALĖDIENĖ, L. 2014: Sociolingvistika: metodai ir tyrimai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (spaudoje)

KALĖDIENĖ, L. 2013: Požiūris į tarmes ir nuostatos dėl jų vartojimo trijose Dzūkijos etnografinio regiono dalyse. Ramonienė, M., moksl. red. Miestai ir kalbos II. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 125-151. ISBN 978-609-459-263-8

KALĖDIENĖ, L. 2010: Lietuvybės perspektyva Lietuvos miestuose. Ramonienė, M., red. Miestai ir kalbos. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 71-90. ISBN 978-9955-33-634-1

KALĖDIENĖ, L. 2008: Sociolingvistiniai ir taikomieji lietuvių kalbos tyrimai. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Kaunas, 43. ISBN 978-9955-12-342-2

GRUMADIENĖ, L. 2005: Language Policy and the Sociolinguistic Situation in Lithuania, 1-50. Mercator – Working Papers 19, ISSN 1133-3928

wp19-def-ang.pdf

GRUMADIENĖ, L. 2005: La politica lingüistica i la situació sociolingüistica q Lituània, 1-55. Mercator – Working Papers 19, ISSN 1133-3928

wp19-def-ang.pdf

ALEKNAVIČIENĖ, O., GRUMADIENĖ, L., GURSKAS, A., SKIRMANTAS, P., STROCKIS, M., TUMASONIS, V. 2005: Lituanistinis šriftas Palemonas. Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 302. ISBN 9955-546-22-0

 

SUDARYTOS KNYGOS

 

AMBRAZAS, S., GRUMADIENĖ, L., MIKULĖNIENĖ, D. (sud.) 2005: Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, 1. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 393. ISBN 9986-668-70-0

BACEVIČIŪTĖ, R., GRUMADIENĖ, L., LESKAUSKAITĖ, A., TRUMPA, E. (Herausgeber), 2005 : Litauische Dialekte. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, (kompaktinė plokštelė), ISBN 9986-668-75-1

BACEVIČIŪTĖ, R., GRUMADIENĖ, L., LESKAUSKAITĖ, A., TRUMPA, E. (Compilers), 2005 : Lithuanian dialects. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, (kompaktinė plokštelė), ISBN 9986-668-76-X

GRUMADIENĖ, L., MEDVEDEVA, O. (red. ir sud.) 2004: Best Practices of Learning Less Widely-used Languages in Multicultural and Multinational Europe. Rečiau vartojamų kalbų mokymo/si patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje. September 23-25, 2004,Vilnius, Lithuania. Materials of the Conference. Euro Languages Net Project. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 212. ISBN 9986-668-60-3

GRUMADIENĖ, L., MARCINKEVIČIENĖ, R. (sud. ir vert.) 1994: Sociolingvistika ir kalbos kultūra. Vilnius: Gimtoji kalba, 127. ISBN 9986-9045-0-1

GARŠVA, K., GRUMADIENĖ, L. (red. ir sud.) 1993: Lietuvos Rytai. Vilnius: Valstybinis leidybos fondas, 415, 4 žemėl. ISBN 9986-09-002-4

GRUMADIENĖ, L., ŽUKAS, S. (red. ir sud.) 1986: Jaunųjų filologų darbai 2, Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 251

GRUMADIENĖ, L., KRASNOVAS, A., KRINICKAITĖ, S., ŽUKAS, S. (red. ir sud.) 1984: Jaunųjų filologų darbai 1, Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 172

 

ŽODYNAI

 

ŽILINSKIENĖ, V., KALĖDIENĖ, L. 2006: Valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių-anglų kalbų minimalusis žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 87. ISBN 978-9955-704-12-6

ŽILINSKIENĖ, V., KALĖDIENĖ, L. 2006: Valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių-anglų kalbų minimalusis žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 112. ISBN 978-9955-704-13-3

ŽILINSKIENĖ, V., KALĖDIENĖ, L. 2006: Valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių-anglų kalbų minimalusis žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 191. ISBN 978-9955-704-14-0

GRUMADIENĖ, L., MIKULĖNIENĖ, D., MORKŪNAS, K., VIDUGIRIS, A. 2005: Dieveniškių šnektos žodynas, t. 1: A-M, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 428. ISBN 9986-668-77-8

ŽILINSKIENĖ, V., GRUMADIENĖ, L. 1999: Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų lietuvių-rusų kalbų minimalusis žodynas. Trečioji kvalifikacinė kategorija, Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras, 182. ISBN 9986-402-27-1

ŽILINSKIENĖ, V., GRUMADIENĖ, L. 1999: Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų lietuvių-rusų kalbų minimalusis žodynas. Antroji kvalifikacinė kategorija, Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras, 119. ISBN 9986-402-26-3

ŽILINSKIENĖ, V., GRUMADIENĖ, L. 1998: Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų lietuvių-rusų kalbų minimalusis žodynas. Pirmoji kvalifikacinė kategorija, Kaunas: Šviesa, 71. ISBN 5-430-02550-X

GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ, V. 1998: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (abėcėlės tvarka). Vilnius: Mokslo aidai, XXXVI+474. ISBN 9986-479-39-8

GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ, V. 1997: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (mažėjančio dažnio tvarka). Vilnius: Mokslo aidai, XXXIV+398. ISBN 9986-668-13-1

GRUMADIENĖ, L. 1996: Aiškinamasis žodynėlis. Grumadienė, L., Marcinkevičius, Z., sud. Dainuokime lietuviškai. Dainynas su aiškinamuoju žodynėliu. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, Lietuvių kalbos mokymo centras, Vilnius, 70-98

 

Programos

 

Metodinė medžiaga tyrėjui 2012: Visuotinės dotacijos projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida, kodas Nr. VPI1-3. 1-ŠMM-07-K-01-028, (http://www.tarmes.lt/index_meniu.php?id=5):

KALĖDIENĖ, L. MIKULĖNIENĖ, D. 2012: 1 dokumentas. LKA punkto metodika.

KALĖDIENĖ, L., ALIŪKAITĖ, D. 2012: 2 dokumentas. Sociolingvistinis LKA punkto klausimynas.

KALĖDIENĖ, L., ALIŪKAITĖ, D. 2012: 3 dokumentas. Sociolingvistinis pateikėjo klausimynas.

KALĖDIENĖ, L. MIKULĖNIENĖ, D. 2012: 4 dokumentas. Netarminės lietuvių kalbos anketa.

KALĖDIENĖ, L., ALIŪKAITĖ, D. 2012: 5 dokumentas. Sociolingvistinis LKA punkto medžiagos sąvadas.

 

ČEKMONAS, V., GRUMADIENĖ, L. (sud.) 1997: Sociolingvistika. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 32, ISBN 9986-668-14-X.

 

Autoreferatas

 

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1982: Проблема социальной обусловленности речевого варьирования (на материале литовского языка). Специальность 10.02.19 – общее языкознание (социолингвистика). Автореферат дисс. на соискание уч. ст. кандидата филологических наук. Научный руководитель канд. филол. н. Михальченко В. Ю., научный консультант канд. филол. н. Гирдянис А. А., Москва, 1-16.

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

KALĖDIENĖ, L. 2012: Onuškio parapijos vietinių gyventojų pavardės. Šedys, J., vyr. red. Juodupė. Onuškis, 2. Serija Lietuvos valsčiai. Vilnius: Versmė, 1411-1438. ISBN 978-9955-589-58-7

KALĖDIENĖ, L. 2011: Požiūris į valstybinę kalbą sociolingvistinės apklausos duomenimis. Respectus Philologicus 20 (25), 52-64. ISSN 1392-8295

KALĖDIENĖ, L. 2011: Panemunėlio kalba prieš 100 metų ir dabar. Mačiekus, V., sud. Panemunėlis. SerijaLietuvos valsčiai, 2. Vilnius: Versmė, 1301-1331. ISBN 978-9955-589-27-3

KALĖDIENĖ, L. 2011: Fonologinė kirčiavimo aktualijų interpretacija. Žmogus ir žodis 13 (1), 43-49. ISSN 1392-8600

KALĖDIENĖ, L. 2010: Teatrologų rašytinės kalbos ypatumai. Akelaitis, G. ir kt., red. Specialybės kalba: sakinys ir tekstas. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 86-92. ISBN 978-9955-19-201-5

KALĖDIENĖ, L. 2009: Evaluation of language policy in Lithuania. Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri [Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics] ESUKA/JEFUL) 2011, 2-2. Special issue. Papers from the 10th Nordic Conference on Bilingualism, 26-28 October 2009, Tartu, 69-85. ISSN 1736-8987

el. versija: Kalediene 2069-85.pdf, ISSN 2228-1339

KALĖDIENĖ, L. 2009: Viešoji nuomonė ir kalbų politika. Kalbos kultūra 82, 2009, 287-293. ISSN 0130-2795

KALĖDIENĖ, L. 2009: Sociolingvistinė regionų antroponimikos analizė. Valoda-2009. Valoda dażadu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIX. Daugavpils: Saule, 322-329. ISBN 978-9984-14-469-6

ALEKNAVIČIENĖ, O., KALĖDIENĖ, L. 2009: Preconditions for the creation of the Lithuanian historical orthography and dialectology databases. Prace Filologiczne 56, Univ. Warszawski, 58-84, ISSN 0138-0567

KALĖDIENĖ, L. 2009: DLKŽ tarmybės statistikos požiūriu.Respectus Philologicus 16(21), 159-168. ISSN 1392-8295

KALĖDIENĖ, L. 2009: National identity and multilingualism in Lithuanian cities. Acta Historica universitatis Klaipedensis. SeriesStudia anthropologica (AHUK SA) 13, 62-85

ALEKNAVIČIENĖ, O., GRUMADIENĖ, L. 2008: Possibilities of Dissemination of Lithuanian Linguistics Using Modern Technologies. American and Europen Studies : Yearbook 2006-2007, 1. Stulov, Yu. V. (ed.). Minsk: Пропилеи, 55-71. ISBN 978-985-6329-76-3.

KALĖDIENĖ, L. 2008: Senoji lietuvių leksika mokykloje. Gimtasis žodis 5, 2-6. ISSN 0868-5134

KALĖDIENĖ, L. 2008: Tarptautinių daiktavardžių adaptavimas: žodžio galas. Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Akelaitis, G. ir kt. (red.). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 50-60. ISBN 978-9955-19-097-4

ALEKNAVIČIENĖ, O., GRUMADIENĖ, L. 2005: Kompiuterinis šriftasPalemonas filologams. Archivum Lithuanicum 7, 303-326. ISSN 1392-737X

GRUMADIENĖ, L. 2006: Why is the Lithuanian Language Policy Defensive? Prace Bałtystyczne, 3. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 29-36. ISBN 83-89663-52-X

HOGAN-BRUN, G., RAMONIENĖ, M., with an Appendix by GRUMADIENĖ, L. 2005: The Language Situation in Lithuania.Journal of Baltic Studies 36(3), 345-370, (Grumadienė – 366-370). ISSN 0162-9778

GRUMADIENĖ, L. 2005: Kodų kaita lietuvių tarmėse. Valoda-2006. Valoda dażadu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI.Daugavpils: Saule, 42-48

ГРУМАДЕНЕ, Л. 2005: Антропонимия как свидетельство наличия многоязычия в Литве ХVI века. Аляхновiч, М. М. И др., ред. Мовы Вялікага Княства Літоўскага. Брэст: Академия, 202-204. ISBN 985-505-003-7

GRUMADIENĖ, L. 2004: Kalbos politika Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Susnienė, D., ats. red. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 68-72. ISBN 9955-09-619-5

GRUMADIENĖ, L. 2004: Žodžių skolinimosi pobūdis įvairiose pasaulio kalbose. Girčienė, J., ats. red. Skoliniai ir bendrinė kalba.Vilnius: LKI leidykla, 210-217. ISBN 9986-668-67-0

GRUMADIENĖ, L. 2004: Sociolingvistikos aktualijos. Kalbos kultūra77, 64-68. ISSN 0130-2795. MLA

ALEKNAVIČIENĖ, O., GRUMADIENĖ, L., GURSKAS, A., SKIRMANTAS, P., STROCKIS, M., TUMASONIS, V. 2004: Lietuviškasis šriftasPalemonas. Informacijos mokslai 31, 150-170. ISSN 1392-1487

GRUMADIENĖ, L. 2004: Dažninio žodyno pritaikymas mokant lietuvių kalbos kaip valstybinės. Valoda-2004. Valoda dażadu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIV. Daugavpils: Saule, 88-93. ISBN-9984-14-213-2

GRUMADIENĖ, L. 2004: Tarmių fonetikos duomenų kaupimo principai ir priemonės. Akelaitienė, G., ats. red. Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: VPU leidykla, 91-96. ISBN 9955-516-86-0

TUOMIENĖ, N., GRUMADIENĖ, L. 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. Wicherkiewicz, T., ed. Language Policy and Sociolinguistics. „Regional Languages in the New Europe“.Proceedings of the International Scientific Conference, 1. Rēzekne / Latvia, 20-23 May 2004, t. 1, 124-133. ISBN 9984-585-95-6

GRUMADIENĖ, L. 2004: Kultūros ir kalbų politikos sąsajos. Grumadienė, L., Medvedeva, O. ir kt., red. ir sud. Best Practices of Learning Less Widely-used Languages in Multicultural and Multinational Europe. September 23-25, 2004, Vilnius, Lithuania. Materials of the Conference. Rečiau vartojamų kalbų mokymo/si patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje. Euro Languages Net Project. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 117-119. ISBN 9986-668-60-3

GRUMADIENĖ, L. 2004: Sociolinguistic Situation of the Samogitian in Lithuania. Wicherkiewicz, T., ed. Language Policy and Sociolinguistics. „Regional Languages in the New Europe“.Proceedings of the International Scientific Conference, 1. Rēzekne / Latvia, 20-23 May 2004, 104-110. ISBN 9984-585-95-6

GRUMADIENĖ, L. 2003: The role of the future member states’ languages within the European Union - The case of the Lithuanian language. Besters-Dilger, J., de Cilia, R., Krumm, H.-J., Rindler-Schjerve, R. (hg.). Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europäischen Union. Drava Verlag, 218-219. ISBN 3-85435-394-4

GRUMADIENĖ, L. 2003: Kaip įgyvendinsime kalbos politiką. Kalbos kultūra 76, 7-16. ISSN 0130-2795

GRUMADIENĖ, L. 2002: Kalbos normos ir vertybių sistema: kartų skirtumai. Gimtasis žodis 6, 8-12. ISSN 0868-5134

GRUMADIENĖ, L. 2002: Sociolingvistinis žvilgsnis į XVI-XVII a. Rytų Lietuvos antroponimiją. Acta Linguistica Lituanica 45, 39-61. ISSN 1648-4444

GRUMADIENĖ, L. 2002: Dabartinės rašomosios lietuvių kalbos dažninis žodynas ir jo bazė. Acta Linguistica Lituanica 46, 19-37. ISSN 1648-4444

GRUMADIENĖ, L. 2002: Iš Nočios parapijos istorijos: gyventojų pavardės 1912 m. Vėlius, N. sud., Lydos krašto lietuviai, 2. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 681-710. ISBN 9986-850-45-2

GRUMADIENĖ, L. 2002: Tauragnų apylinkių gyventojų pavardės. Mačiekus, V., sud. Tauragnai. Vilnius: Versmė, 1063-1113. ISBN 9955-589-04-3

GRUMADIENĖ, L. 2002: Sėlių krašto pavardės. Vitaitė, R., sud. Sėlių paveldas ir dabartis. Mokslinės konferencijos, vykusios 2001 08 10-11 Zarasuose, medžiaga. Zarasai, 44-56. ISBN 9986-711-55-X

GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ 2002: Nesusipratimai dėl dažninio žodyno. Acta Linguistica Lithuanica 47, 129-130, ISSN 1648-4444

GRUMADIENĖ, L. 2001: Kodėl vis dažniau girdime pusiau tarminę kalbą? Kalbos kultūra 74, 81-85. ISSN 0130-2795

GRUMADIENĖ, L. 2001: Ar kalbos likimą lemia kalbų sąveika? Švambarytė, J., ats. red. Paribio kalbų ir tarmių problemos.Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. Šiauliai, 2001 04 27. Šiaulių universitetas, Dialektologijos centras. Šiauliai, 38-44. ISBN 9955-418-47-8

GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ, V. 1998: Įvadas. Grumadienė, L., Žilinskienė, V., Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (abėcėlės tvarka). Vilnius: Mokslo aidai, 7-36. ISBN 9986-479-39-8

GRUMADIENĖ, L. 1997: Tarmių priegaidžių atspindžiai miesto žmonių kalboje : eksperimentinis tyrimas. Linguistica Lettica, 100-111. ISSN 1407-1932

GRUMADIENĖ, L., STUNDŽIA, B. 1997: Lithuania. Goebl, H., Nelde, P. H., Stary, Z., Wölck, W., eds. Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact, 2. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1912-1919. ISBN 978-3-11-013264-9

GRUMADIENĖ, L. 1997: XVIII a. Žaslių parapijos gyventojų pavardės. Seliukaitė, I., red. Paparčių ir Žaslių apylinkės.Kaišiadorys: Kaišiadorių etninės draugijos centras, 364-381. ISBN 9986-646-02-2

GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ, V. 1997: Įvadas. Grumadienė, L., Žilinskienė, V., Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (mažėjančio dažnio tvarka). Vilnius: Mokslo aidai, 5-34. ISBN 9986-668-13-1

GRUMADIENĖ, L. 1996: Sociolingvistinis dabartinės šnekamosios lietuvių kalbos tyrimo aspektas. Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 190-198. ISSN 0130-0172

GRUMADIENĖ, L. 1996: Lietuvių kalbos nuosmukis? Zalatorius, A., red., Priklausomybės metų (1940-1990) lietuvių visuomenė : pasipriešinimas ir/ar prisitaikymas, 1. Vilnius: Pasaulio lituanistų bendrija, 43-52. ISBN 9986-403-99-5

GRUMADIENĖ, L. 1995: Rengiamas lietuvių kalbos dažnumų žodynas. Kalbos kultūra 67, 91-96. ISSN 0130-2795

GRUMADIENĖ, L. 1995: Kaip kalbama Dieveniškių apylinkėse. Mačiekus, V., sud., Dieveniškės. Vilnius: Mintis, 461-466. ISBN 5-417-00695-5

GRUMADIENĖ, L. 1994: Keletas naujesnių Punsko šnektos linksniavimo ir kirčiavimo ypatybių. Lietuvių kalbotyros klausimai 34, 97-106. ISSN 0130-0172

GRUMADIENĖ, L. 1994: Balsių kiekybės sistemų sankirta ir raida.Baltistica IV priedas, 67-69. ISSN 0132-6503

GRUMADIENĖ, L. 1994: Sociolingvistika ir kalbos kultūra. Grumadienė, L., Marcinkevičienė, R., sud. Sociolingvistika ir kalbos kultūra. Vilnius: Gimtoji kalba, 5-13. ISSN 1392-057X

GRUMADIENĖ, L. 1993: Benekainių apylinkių antroponimija.Lietuvių kalbotyros klausimai 30, 48-56. ISSN 0130-0172

ČEKMONAS, V., GRUMADIENĖ, L. 1993: Rytų Lietuvos kalbų paplitimo žemėlapis. Garšva, K., Grumadienė, L., red. ir sud.Lietuvos rytai. Vilnius: Valstybinis leidybos fondas, 132-136. ISBN 9986-09-002-4

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1993: Социолингвистическая ситуация в Литве. Виденов, М., ред. Проблеми на социолингвистиката. София : Институт за български език при Българската академия на науките, 20-31

GRUMADIENĖ, L. 1993: Kokios sociolingvistinės pietryčių Lietuvos perspektyvos? Milius, V., sud. Pietryčių Lietuva. Vilnius, 147-153. ISBN 5-420-00988-9

GRUMADIENĖ, L. 1992: Bendrinė ir pusiau tarminė kalba. Gimtoji kalba 11, 1-3

GRUMADIENĖ, L. 1991: Dephonologization and syllabic intonation in Lithuanian urban sociolect. Université de Provence. Proceedings of the 12th International congress of Phonetic sciences : Aix-en-Provence, France, 1991 08 19-24, 2. Aix-en-Provence, 234-237. ISBN-NO-2-85399-264-0

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1990: Методические замечания об исследовании балтo-славянского пограничья. Вардамацкий, Л. М., ред. Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства. Матэрыялы Першай усесаюзнай навуковай канферэнцыi (17-19 лiпеня 1990 г.). Вiцебск, 126-130

GRUMADIENĖ, L., STUNDŽIA, B. 1990: Dabartinės lietuvių kalbos tyrimo programos apmatai. Lituanistica 3, 107-110. ISSN 0235-716X

GRUMADIENĖ, L., STUNDŽIA, B. 1990: Ar tęsime „Lietuvių kalbos atlaso“ tradicijas? Gimtoji kalba 5, 23-26

GRUMADIENĖ, L., STUNDŽIA, B. 1990: Konferencija „Periferinės lietuvių kalbos tarmės ir jų ryšiai su slavų kalbomis“. Lituanistica 2, 105-108. ISSN 0235-716X

GRUMADIENĖ, L. 1989: Ilgųjų ir trumpųjų balsių priešpriešos nykimas miestiečių lietuvių kalboje. Baltistica 3 (2 priedas), 292-296. ISSN 0132-6503

GRUMADIENĖ, L. 1989: Varenavo rajono oikonimų slavinimas.Lietuvių kalbotyros klausimai 28, 84-90. ISSN 0130-0172

GRUMADIENĖ, L. 1989: Respublikinis kalbininkų seminaras.Kalbotyra 40 (1), 111-112

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1989: Социолингвистическое исследование субъективной стороны речи (на материале литовской речи жителей г. Вильнюс). Иванов, В. В., ред. Исследования по языкознанию. Институт языкознания АН СССР. Москва, 45-61.

GRUMADIENĖ, L. 1988: Teritoriālo dialektu liktenis Viļņā. Blinkena, A., red. Valodas aktualitātes-1987, Rīga: Zinātne, 87-94. ISBN 5-7966-0077-X

GRUMADIENĖ, L. 1988: Sociolingvistinis vilniečių lietuvių kalbos tyrimas : konsonantizmas ir akcentuacija. Lietuvių kalbotyros klausimai 27, 132-149. ISSN 0130-0172

ГРУМАДЕНЕ, Л., СТУНДЖЯ, Б. 1987: Динамика оппозиций слоговых интонаций в фонологических системах диалектной и городской речи (на материале литовского языка). Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Proceedings. The 11th International Congress of Phonetic Sciences, August 1-7 1987, Tallinn, 5. - Tallinn, 95-98

GRUMADIENĖ, L. 1986: Vertybinės kalbos orientacijos tyrimas. Grumadienė, L., Žukas, S., red. Jaunųjų filologų darbai 2, Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 231-238

GRUMADIENĖ, L. 1984: Sociolingvistiniai kalbos tyrinėjimai. Kalbos kultūra 47, 68-71. ISSN 0130-2795

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1984: Роль литовско-русского двуязычия в развитии литовской литературной речи. Блинкена А. Я., ред.Контакты русского языка с языками народов Прибалтики, Рига: Зинатне, 83-88. 81-K-651

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1983: Оппозиция долгих и кратких i, e, a, u в литовской речи коренных литовцев г. Вильнюс. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai: A serija 1(82), 82-92

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1983: Социолингвистическое исследование литовской речи коренных вильнюсцев (методы и некоторые результаты). Lietuvių kalbotyros klausimai 23, 62-101

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1982: Социолингвистические переменные как орудие описания языковой вариативности. Королевич, С. А., ред. Актуальные проблемы славистики. Вицебск, 16-25

ГРУМАДЕНЕ, Л., 1981: Роль литовско-русского двуязычия в развитии литовской литературной речи, 1. Скуиня, В., ред.Языковые контакты в аспекте культуры языка, Рига: Зинатне, 13-16

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1981: Роль литовско-русского двуязычия в развитии литовской литературной речи, 1. Скуиня, В., ред.Языковые контакты в аспекте культуры языка, Рига: Зинатне, 13-16

GRUMADIENĖ L. 1980: Subjektyvusis kalbos vertinimas. Kalbos kultūra 39, 91-93. 4. ISSN 0130-2795

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1980: Социолингвистическое изучение субъективной стороны речи (на материале литовского языка). Ярцева В. Н., ред. Исследования по соцuальной лингвистике. Институт Языкознания АН СССР. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР, Москва, 123-158

GRUMADIENĖ, L. 1979: Dėl sociolingvistinio Vilniaus lietuvių šnekamosios kalbos statuso. Lietuvių kalbotyros klausimai 19, 93-99. ISSN 0130-0172

 

MOKSLINIS REDAGAVIMAS

 

GARŠVA, K. 2005: Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija).GRUMADIENĖ, L. (moksl. red.), Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 408, ISBN 9955-704-02-0

BACEVIČIŪTĖ, R., IVANAUSKIENĖ, A., LESKAUSKAITĖ, A., TRUMPA, E., OŽERAITIS, E. (sud.), GRUMADIENĖ, L. (moksl. red.) 2004: Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 328 + kompakt. plokštelė, ISBN 9986-668-56-5

KALĖDA, A., KALĖDA, B., NIEDZVIECKA, M. 2008: Słownik litewsko-polski. Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. KALĖDIENĖ, L. (red.). Warszawa: Ex Libris, 636, ISBN 987-83-89913-90-6

 

MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI IR TEZĖS

 

KALĖDIENĖ, L. 2013: Sociolingvistinė geolingvistinių duomenų interpretacija. Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija: XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos. Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius. Vilnius, 2013-12-05-06. http://www.tarmes.lt/

KALĖDIENĖ, L. 2013: Dabartinės tarminės kalbos tyrimai. Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Aleksui Girdeniui (1936-2011) atminti: Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos. Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius; Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedra. Vilnius, 2013-10-25.

Programa.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2013: Bendrinės lietuvių kalbos samprata 21 a. pradžioje. 20-oji Jono Jablonskio konferencija:Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra. Vilnius, 2013-10-04.

Tezės.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2013: Skolinių radimasis ir plitimas tarmėse per socialinius tinklus. Trečioji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija: Kalba ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra ir Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA). Vilnius, 2013-10-3/4.

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija

KALĖDIENĖ, L. 2013: Vilniaus miesto kalba: stebimojo laiko hipotezė. Tarptautinė mokslinė konferencija:Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. Mykolo Romerio universitetas; Lietuvos edukologijos universitetas; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius, 2013-09-26/27.

Abstracts.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2012: Dzūkijos gyventojų tarmės vartojimas ir kalbinės nuostatos. Tarptautinė konferencija:Kalba, erdvė ir tapatybė. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra. Vilnius, 2012-11-16.

Programa_1_2.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2011: Geolingvistikos radimosi sąlygos Lietuvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija:Geolingvistinė baltų tarmių tyrimo perspektyva. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra; Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius. Kaunas, 2011-10-21/22.

KALĖDIENĖ.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2011: Sociolingvistinis lietuvių kalbos tyrimo aspektas. Tarptautinė mokslinė konferencija:Kalba ir jos tyrimo aspektai. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra; Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademija; Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius. Vilnius, 2011-11-24/25.

Bendros tezės.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2010: Kodų kaita lietuvių tarmėse. Antroji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija:Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra. Vilnius, 2010-09-23-24.

http://www.lsk.flf.vu.lt/Pranesimu-tezes/p324

KALĖDIENĖ, L. 2010: Teatrologų rašytinės kalbos ypatumai. Mokslinė konferencija: Specialybės kalba: sakinys ir tekstas. Mykolo Romerio universiteto Humanitarinio instituto Kalbos kultūros katedra irValstybinė lietuvių kalbos komisija. Vilnius, 2010-10-10.

Konferencijos

KALĖDIENĖ, L. 2009: The evaluation of the language policy of Lithuania: interpreting the data of a sociolinguistic inquiry. 10th Nordic Conference on Bilingualism. University of Tartu. Tartu, Estonia. 26 – 29 October 2009, 22-23. ISBN 978-9985-4-0586-4:

http://www.ut.ee/nordicconference/program

KALĖDIENĖ, L. 2009: Lietuvos kalbų politika ir visuomenės poreikiai. VU konferencija Miestai ir kalbos, Vilnius, 2009 m. lapkričio 27 d.:

http://projektai.vu.lt/miestaiirkalbos/

KALĖDIENĖ, L. 2009: Социолингвистический анализ антропонимии регионов. Starptautisko zinātnisko konferenci XIX zinātniskie lasījumi, Daugavpils, 2009-01-29-30:

http://du.lv/lv/fakultates/hf/strukturvienibas

/instituti_zinatniska_darbiba/zinatniskie_lasijumi

KALĖDIENĖ, L. 2009: Sociolingvistiniai lietuvių miestiečių portretai. Jono Jablonskio konferencija Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyrius ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra. Vilnius, 2009 m. spalio 9 d. Tezės:

http://www.old.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos

/Jablonskio%20konferencijos%20tezes%202009.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2009: National identity and multilingualism in Lithuanian cities. International Conference Anthropological approaches to identity politics: focus on regions, borderlands and diasporas. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology (BRIAI), University of Klaipėda, Lithuania. Klaipėda, May 28-30, 2009:

2009_klaipeda_conf_first_call_OK.pdf

KALĖDIENĖ, L. 2009: Multilingualism in Lithuanian Cities: Vilnius and Klaipėda. Sociolinguistics Day at Tallinn University. Tallinn, 22. aprill 2009.

KALĖDIENĖ, L. 2009: Multilingualism in education: case of Lithuania.Pedagogy and didactics for multilingual education in minority language regions. Seminar. Fryske Akademy, Ljouwert, Netherlands, and Mercator, European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, European Commission. Ljouwert, Netherlands, 4-5 June 2009:

2009-june-4-5

KALĖDIENĖ, L. 2008: Tarptautinių daiktavardžių adaptavimas: žodžio galas. Konferencija Specialybės kalba: terminija ir studijos Mykolo Romerio universitete 2008-11-27

KALĖDIENĖ, L. 2008: Sociolingvistinių kintamųjų metodas – vienas iš kalbos kitimų krypties nustatymo metodų. 16-a Jono Jablonskio konferencija Sociolingvistiniai lietuvių kalbos tyrimai, 2008-10-03.Tezės:

www.old.lki.lt/

KALĖDIENĖ, L. 2008: Lietuvos sociolingvistinė situacija ir kalbų politika. Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto konferencija Lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį Vilniuje 2008-11- 19-21

KALĖDIENĖ, L. 2008: Kalbos vartosenos kirčiavimo aktualijos.Tarptautinė konferencija Vilniaus pedagoginiame universiteteBaltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius, 2008-03-14

KALĖDIENĖ, L. 2007: The mental conversion of the national self-consciousness in the Central and East Lithuania during the 20thcentury. European Congress Transcending Europe’s Borders: The EU and Its Neighbours, August 2–4, 2007, Berlin:

www.iccees-europe.de

KALĖDIENĖ, L. 2007: Tarmių duomenų pateikimo Elektroniniame tarmių tekstyne klausimu. Tarptautinė konferencija Baltų filologijos perspektyvos. Poznanė, A. Mickevičiaus universitetas, 2007-05-10 - 11

KALĖDIENĖ, L. 2007: Senosios leksikos įprasminimas dabartinėje kalboje: smulkiosios tautosakos kalba. 15-a Jono Jablonskio konferencija. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2007-10-06

KALĖDIENĖ, L. 2007: The implementation of the multilingual education model. The case of Lithuania. Mercator International conferenceThe future of Multilingual language Learning Policy in Europe, Ljouwert, Netherlands, 22-24 November 2007

KALĖDIENĖ, L. 2007: Lithuanian language policy: language learning issue. International conference Identifing a training model for teachers working in multilingual areas with minority language, Trieste, Italy, 19-21 November 2007

KALĖDIENĖ, L. 2006: Regional languages in education system ofLithuania. International conference: Regional and Minority Languages in Education Systems, Brussels, Centre Borschette, 27-28 April 2006

Грумадене, Л. 2005: Новейшие изменения в литовских диалектах. Материалы XXXIV международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция балтистики. Балтийская филология. Тезисы докладов. 5 марта 2005 г. Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 12-13:

Baltconf/2005/2005tez.pdf

GRUMADIENĖ, L. 2005: Lietuvos kalbų politika ir kompiuterija. The Forth Baltic Language and Integration Network Workshop, University of Bristol. Vilniuje, 2005-10-20-22

GRUMADIENĖ, L. 2005: Data Basis in Lithuania. The Third Baltic Language and Integration Network Workshop, University of Bristol. Tallinn, 2005-05-18-20

GRUMADIENĖ, L. 2005: Bendrinės kalbos vertinimas: sociolingvistinis tyrimas. 13-a tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Bendrinė kalba ir visuomenė 2004-10-05. Pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 6-7

GRUMADIENĖ, L. 2004: Term Basis in Lithuania. The Second Baltic Language and Integration Network, University of Bristol. Riga, 2004-05-25-26

GRUMADIENĖ, L. 2003: Sociolingvistinė Bijutiškio (Molėtų r.) situacija. Tarptautinė LKI konferencija 2003-05-21-23. Kazimieras Jaunius (1848-1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas.Konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 26-27

GRUMADIENĖ, L. 2003: Dabartinio lietuvių kalbos skolinimosi pobūdis pasaulio kalbų kontekste. Respublikinė 11-a Jono Jablonskio konferencija 2003-10-03. Teminis tezių rinkinys ir Jono Jablonskio konferencijos tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 7-9

GRUMADIENĖ, L. 2003: Language Policy and Sociolinguistical Situation of Lithuania. Tarptautinė konferencija Poznanėje 2003-03-21 Języki mniejszości narodowych a polityka językowa, Adomo Mickevičiaus universiteto Orientalistikos katedros Kalbų politikos centras

GRUMADIENĖ, L. 2003: Why is the Lithuanian Language Policy that of Defensive One? The First Baltic Language and Integration Network Workshop, University of Bristol. Vilnius, 2003-06-17

GRUMADIENĖ, L. 2002: Sociolingvistiniai Rytų Lietuvos tyrinėjimai. Mokslinė konferencija 2002-04-04: Rytų Lietuvos geografija, kalbos, švietimas. Vilniaus universitetas, Vilnijos draugija

GRUMADIENĖ, L. 2002: Kalbos normos ir vertybių sistemos: kartų skirtumai. LKI organizuotas seminaras Lietuvos raštingumas: krizė ar neišvengiamybė?, 2002-05-30. Tezės: Lietuvos mokslo ir švietimo ministerija, Informacinis leidinys, rugsėjis

GRUMADIENĖ, L. 2002: Kalbos šiuolaikinimas ir kompiuterinė lietuvių kalbos koregavimo programa. 10-a Jono Jablonskio konferencija 2002-10-03: Bendrinės kalbos ribos. Teminis tezių rinkinys ir Jono Jablonskio konferencijos tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 11-12

GRUMADIENĖ, L. 2001: The role of the future member states’ languages within the European Union, the case of Lithuanian language. International conference The future of European multilingualism in the enlarged European Union, Vienna, 22nd to the 24th of November 2001, Workshop A: The role of the future member states’ languages within the EU, Documents: semi-plenary lectures and impulse referats, Vienna, 2-5

GRUMADIENĖ, L. 2000: Tarminės kalbos įvairavimo priežastys. 8-a Jono Jablonskio konferencija Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2000 09 28. Konferencijos tezės, Vilnius, 5-6

GRUMADIENĖ, L. 1998: Tarptautiniai žodžiai „Dažniniame dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyne“ (1997 m.). Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Kazimiero Jauniaus metinėms. Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilnius, 1998 10 22-23. Konferencijos tezės. Vilnius, 21

GRUMADIENĖ, L. 1998: Kalbos klaidų prevencija radijo kalboje. Kalbos tvarkyba: tradicija ir dabartis. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilnius, 1998 11 19. Seminaro tezės. Vilnius, 11-12

GRUMADIENĖ, L. 1997: Lietuvių ir slavų kalbų sąveika pietryčių Lietuvoje. Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wilenszyznie. Międzynarodowa konferencja Polsko-Litewska. Warszawski panstwowy uniwersytet. Warszawa. 16-18 pazdziernika 1997 r. Warszawa, 56-58

GRUMADIENĖ, L. 1996: Linguistic situation of Lithuanian minorities in the neighbouring countries. 6th international conference of minority languages. Abstracts. Gdańsk, 30 June - 5 July 1996. Gdańsk, 20

GRUMADIENĖ, L. 1996: XVIII a. vidurio Žaslių parapijos gyventojų pavardės. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai paminėti. Lietuvių kalbos institutas, 1996 10 24-25. Konferencijos tezės. Vilnius, 17-18

GRUMADIENĖ, L. 1996: Tarmės elementai bendrinėje kalboje. 4-a Jono Jablonskio konferencija Ties kalbos kultūros ir stilistikos riba, Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas, Marijampolė, 1996 10 05. Konferencijos tezės. Vilnius, 6-7

GRUMADIENĖ, L. 1996: Kalbos tvarkybos sėkmės laidas – ryšys su visuomene. Lietuvių kalbos tvarkyba: teorinės ir praktinės problemos. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilnius, 1996 04 25. Seminaro tezės. Vilnius, 13-14

GRUMADIENĖ, L. 1995: „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (1993 m.) tarmybės. Leksikologijos problemos: semantika, etimologija, tarmių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. Lietuvių kalbos institutas, 1995 03 16-17. Konferencijos tezės. Vilnius, 18-19

GRUMADIENĖ, L. 1994: Rytų Lietuvos daugiakalbystė baltų ir slavų kultūrų sankirtoje. Kultūra: bendroji ir tautiškoji. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 141-142

GRUMADIENĖ, L. 1994: Lietuvių kalbos likimas Mažojoje ir Rytų Lietuvoje. Mažosios Lietuvos kultūra. Klaipėda, 1994 09 19. Konferencijos tezės. Klaipėda, 22-23

GRUMADIENĖ, L. 1994: Lingvistinė rinka. 2-a Jono Jablonskio konferencija: kalbos normos ir vartosena. Vilniaus universitetas ir Lietuvių kalbos institutas, 1994 11 11. Konferencijos tezės. Vilnius, 5-6

GRUMADIENĖ, L. 1993: Pustarmių radimasis. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Jurgiui Geruliui paminėti. Lietuvių kalbos institutas, 1993 10 20-22. Konferencijos tezės. Vilnius, 15-16

GRUMADIENĖ, L. 1993: Sociolingvistinis požiūris į dabartinėsbendrinės lietuvių kalbos tarties normas. Aktualūs bendrinės tarties klausimai. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 1993 12 13. Seminaro tezės. Vilnius, 6

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1993: Социолингвистическая вариативность литовского языка. Вариативность языка и речи. Научная конференция. Ереван: Изд-во Ереванского госуниверситета, 92-93.

GRUMADIENĖ, L. 1993: Linksnių vartojimas Punsko šnektoje. 1-a Jono Jablonskio konferencija: Linksnio kategorija ir linksnių vartojimas. Vilniaus universitetas, 1993 10 11. Programa ir tezės. Vilnius, 6.

GRUMADIENĖ, L. 1993: Vertimo į lietuvių kalbą mokymas kalbos kultūros požiūriu. Lietuvių kalba: studijos ir mokymas. Vilniaus pedagoginis universitetas, 1993 m. gruodžio 15-16 d. Konferencijos tezės. Vilnius, 14.

GRUMADIENĖ, L. 1992: Balsių kiekybės transfonologizacijos tendencija periferinėse pietų aukštaičių šnektose. Jono Kazlausko diena: istorinės gramatikos dalykai. Vilniaus universitetas, 1992 11 07. Konferencijos programa ir tezės. Vilnius, 10-11.

GRUMADIENĖ, L. 1992: Kirčiuočių mišimas Punsko jaunimo kalboje. Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai. Praeitis ir dabartis. Antanui Saliui paminėti, Lietuvių kalbos institutas, 1992 11 5-6. Konferencijos tezės. Vilnius, 11.

GRUMADIENĖ, L. 1991: Fonologinė balsių kiekybės raida miesto sociolektuose. 6-asis tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius, 1991 10 2-4, pranešimų tezės, Vilnius, 39.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1991: Исследования литовско-белорусского пограничья. Вардамацкий, Л. М., ред. Беларуска-руска-польскае супастауляльнае мовазнауства. Матерыялы Другой усесаюзнай навуковай канферэнцыi (10-19 студзеня 1990 г.). Вiцебск, 208-209.

GRUMADIENĖ, L. 1990: The degeneration and revival processes of the Lithuanian language. International conference on language revival in honor of the Centenary of modern Hebrew : Jerusalem, Israel, 1990 10 15-18. Jerusalem, 47.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1988: Литовско-русское двуязычие. Некоторые результаты анкетного исследования. Дешериев, Ю. Д., ред.Русский язык в национальных республиках Советского Союза.Тезисы докладов. Москва: Институт языкознания АН СССР, 92-93.

GRUMADIENĖ, L. 1988: Kokybinės vilniečių kalbos dvibalsiųpriegaidžių ypatybės. Alekna, P., red. Pedagoginių institutų studentų mokymo metodikos tobulinimas aukštosios mokyklos pertvarkymo sąlygomis. Mokslinės-metodinės konferencijos pranešimų tezės, Šiauliai, 1988 10 13-14, Šiauliai, 194-195.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1988: Билингвизм. Literatūrzinātne un valodniecība skolēnu un studentu humanitārajā audzināšanā: Republikāniskā zinātniski metodiskā konference, Liepāja, 1988. 7-8. decembrī Referātu tēzes. Rīga, 53-54.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1988: Субстратные, суперстратные и адстратные явления в периферийных литовских говорах. Jeńzyk Polski dawnych polnocno-wschodnich kresow Rzeczpospolitej: w 10 rocznicń smierci prof. Haliny Turskiej, Torun, 24-25 listopada 1988 roku. Streszczenia i tezy referatow. Torun, 10.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1986: Роль территориальных диалектов в развитии городской речи. Blinkena A. (red.). Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 114. Dzimšanas dienai veltīta zinātniskā konference „Literārā valoda un dialekts“, Rīga: A. Upīša Valodas un literatūras institūts, 144.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1985: Социолингвистические нормы (на материале литовского языка вильнюсцев). Михальченко, В. Ю., ред. Роль русского языка в процессе обогащения языков народов СССР. Тезисы докладов конференции. Москва: Институт языкознания АН СССР, 26-27.

GRUMADIENĖ, L. 1985: Lietuvių kalbos ilgųjų ir trumpųjų balsiųopozicijos nykimo priežastys miestų sociolektuose. 5-oji tarptautinė baltistų konferencija, Vilnius, 1985 m. spalio 9-12 d. Pranešimų tezės, Vilnius: VVU, 40.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1982: К проблеме изучения социолингвистических переменных и норм. Солнцев В. М., отв. ред. Вариантность как свойство языковой системы (тезисы докладов), 1. Москва: Наука, 88-89.

ГРУМАДЕНЕ, Л. 1981: Роль литовско-русского двуязычия в развитии литовской литературной речи. Скуиня, В., ред.Языковые контакты в аспекте культуры языка, Рига: Зинатне, 13-16.

GRUMADIENĖ, L. 1980: Tarmių įtaka šnekamajai literatūrinei kalbai.Jaunųjų mokslininkų konferencija: LTSR MA Lietuvių kalbos irliteratūros institutas. Programa ir tezės, Vilnius, 1980 m. gegužės 23 d., 10.

 

BIBLIOGRAFIJOS

 

 

KALĖDIENĖ, L. 2012: Bibliography of Lithuania. Sociolinguistica. International yearbook of European sociolinguistics 27. Ammon, U., Darquennes, J., Wright, S., eds., de Gruyter; Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 296-298. ISSN 0933-1883, ISBN 978-3-484-60490-2

KALĖDIENĖ, L. 2011: Bibliography of Lithuania. Sociolinguistica. International yearbook of European sociolinguistics 26. Ammon, U., Darquennes, J., Wright, S., eds. de Gruyter; Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 277-279. ISSN 0933-1883, ISBN 978-3-484-60490-2

KALĖDIENĖ, L. 2009: Bibliography. Lithuania, 2007. Ammon, U., Darquennes, J., Wright, S., eds. Sociolinguistica 23. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 259. ISSN 0933-1883, ISBN 978-3-484-60586-2

GRUMADIENĖ-KALĖDIENĖ, L. 2008: Bibliography. Lithuania, 2006. Ammon, U., Mattheier, K. J., eds. Sociolinguistica 21. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 277-279. ISSN 0933-1883, ISBN 978-3-484-60528-2

GRUMADIENĖ-KALĖDIENĖ, L. 2007: Bibliography. Lithuania, 2005. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 21.Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 264. ISSN 0933-1883, ISBN 978-3-484-60490-2

GRUMADIENĖ, L. 2005: Bibliography. Lithuania, 2004. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 19. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 241-242. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60471-1

GRUMADIENĖ, L. 2004: Bibliography. Lithuania, 2003. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 18. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 233-234. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60465-4.

GRUMADIENĖ, L. 2003: Bibliography. Lithuania, 2002. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 17. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 253-254. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60453-0

GRUMADIENĖ, L. 2002: Bibliography. Lithuania, 2000. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 16. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 237-238. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60449-2

GRUMADIENĖ, L. 2001: Bibliography. Lithuania, 1999. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 15. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 200. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60440-9

GRUMADIENĖ, L. 1998: Bibliography. Lithuania, 1996. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 12. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 334. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60417-4

GRUMADIENĖ, L. 1996: Bibliography. Lithuania, 1995. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 10. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 201-202. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60492-5

GRUMADIENĖ, L. 1995: Bibliography. Lithuania, 1993. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 9. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 201-202. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60339-9

GRUMADIENĖ, L. 1994: Bibliography. Lithuania, 1992. Ammon, U., Mattheier, K. J., Nelde, P. H., eds. Sociolinguistica 8. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 188. ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60398-4

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

KALĖDIENĖ, L. 2013: Vietovardžių ir asmenvardžių sąrašai – vietovės istorijos šaltinis; Kur ir kaip saugoti surinktą medžiagą. Mikulėnienė, D.; Ragaišienė, V. (sud.) Visos tarmės gražiausios..., Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 34-43. ISBN 978-5-420-01732-6

KALĖDIENĖ, L. 2011: Vale, Magister... In memoriam Aleksui Girdeniui (1936–2011). Acta Linguistica Lithuanica 2011, 64/65, 197-202. ISSN 1648-4444

KALĖDIENĖ, L. 2011: Birutė Rokaitė-Vanagienė (1934-2011). Acta Linguistica Lithuanica 2011, 64-65, 203-205. ISSN 1648-4444

KALĖDIENĖ, L. 2011: Baltistikos baruose. Simas Karaliūnas. Bibliografijos rodyklė. Gaidienė, Andželika (sud.), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 9-14. ISBN 9786094110597

KALĖDIENĖ, L. 2011: Saulius Ambrazas. Baltistika 2010, 45(2), 328-331. ISSN 0132-6503

KALĖDIENĖ, L. 2009: Pratarmė. Leskauskaitė A., V. Meiliūnaitė (sud.). Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika/ The Sound and Aspects of its Research: Methodology and Practice. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 5-10

KALĖDIENĖ, L., TUOMIENĖ 2009: Lietuvybės puoselėtojui, kalbininkui Aloyzui Vidugiriui – 80. Lietuvių godos 1(184)

KALĖDIENĖ, L. 2008: Kazys Morkūnas. Baltistica 43(2), 322-326. ISSN 0132-6503

KALĖDIENĖ, L. 2008: Pratarmė. B. Gudelienė, E. Steikūnaitė (sud.) Aloyzas Vidugiris: bibliografija. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 3-6. ISBN 978-9955-704-66-94

KALĖDIENĖ, L. 2008: Ištikimasis lietuvybės riteris: apie kalbininką Aloyzą Vidugirį. Kultūros barai 12, 58-61. ISSN 0134-3106

KALĖDIENĖ, L. 2008: 9 straipsneliai Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje: kalbų kontaktai, kalbų mišimas, kalbų politika, kalbų skolinimasis, kodų kaita, kreolinės kalbos, integracija, interferencija, lingua franca

GRUMADIENĖ, L. 2003: Tebesėdime apkasuose. Dialogas, 2003-05-09, 19 (566), 6

GRUMADIENĖ, L. 2003: Palemonas žengia į kompiuteriją. Lietuvos rytas, spalio 21 d.

GRUMADIENĖ, L. 1990: Dvikalbystė. Pirmyn, Molėtų r., vasario 10 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Svetimų vėjų atpūsti. Laikas ir įvykiai 5, 31

GRUMADIENĖ, L. 1990: Šubys. Sostinės kalba. Vilniaus laikraštis 5, 13

GRUMADIENĖ, L. 1990: Lietuvių kalbos metai. Laikas ir įvykiai 3, 32

GRUMADIENĖ, L. 1993: Naujausi sociologiniai tyrimai Rytų Lietuvoje. Tėviškės žinios, liepos 10 d.

GRUMADIENĖ, L. 1993: Dvikalbystė Suomijoje. Gimtoji kalba 7, 20-23

GRUMADIENĖ, L. 1993: Kalbos Rytų Lietuvoje (su žemėl.). Tėviškės žinios, liepos 24 d.

ČEKMONAS, V., GRUMADIENĖ, L. 1992: Rytų Lietuvos kalbų paplitimo žemėlapis. Lietuvos aidas, sausio 7 d.

GRUMADIENĖ, L., KAIRYS, A. 1992: Pastabos dėl kai kurių Pietryčių Lietuvos švietimo problemų sprendimo. Voruta, sausio 2 d.

GRUMADIENĖ, L., GAUČAS, P. 1992: Dėl Lietuvos ir Lenkijos Respublikų švietimo ministrų susitarimo. Lietuvos aidas, kovo 5 d.

GRUMADIENĖ, L. 1992: Valsts valodas lietas Lietuvā. Literatūra un maksla, kovo 9 d.

GRUMADIENĖ, L. 1992: Lietuvybė Vižainio, Punsko, Seinų krašte.Voruta, liepos 29 d., rugpjūčio 4 d.

GRUMADIENĖ, L. 1991: Kas rūpinasi valstybine kalba. Gimtasis kraštas, gegužės 9-15 d.

GRUMADIENĖ, L. 1990: Būti lietuviu tenai sunku. Voruta 12; 13.

GRUMADIENĖ, L. 1991: Vietos kalba? Voruta, vasario 17 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Prievarta mielas nebūsi. Tiesa, kovo 18 d.

GRUMADIENĖ, L. 1990: Ir tas nedidelis kraštas – Lietuva. Šalčia, Šalčininkų r., rugsėjo 8 d.

GRUMADIENĖ, L. 1990: Interviu su prof. E. Haugenu. Gimtasis kraštas, gruodžio 9-15 d.

GRUMADIENĖ, L. 1990: O mes ieškosime? Vilniaus laikraštis, gruodžio 20-27 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Respublikinė konferencija „Periferinės lietuvių kalbos tarmės ir jų ryšiai su slavų kalbomis“. Mūsų kalba 6, 31-32

GRUMADIENĖ, L., ANTANAITIS, A. 1989: „Šnekėkime visiems čia suprantama kalba“ (konferencijos apžvalga). Pergalė 8, 184-186.ISSN 0134-3211

GRUMADIENĖ, L., STUNDŽIA, B. 1989: Tauta gyva, kol... Komjaunimo tiesa, sausio 5 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Konferencija „Periferinės lietuvių kalbos tarmės ir jų ryšiai su slavų kalbomis“. Gimtasis kraštas, liepos 20-26 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Sunkus sugrįžimas Lietuvon... Lietuva 4-5.

GORODECKIS, A., GRUMADIENĖ, L. ir kt. 1989: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tautinės politikos Lietuvoje nuostatos. Atgimimas, rugpjūčio 25-rugsėjo 1 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Kodėl primetama dvikalbystė? Literatūra ir menas, gegužės 13 d.

GRUMADIENĖ, L. 1989: Lietuvybė Rytų Lietuvoje: įžanga, Vilniškio (J.Murkos) straipsnis, Literatūra ir menas, rugsėjo 2 d.; 9 d.

GRUMADIENĖ, L., GARŠVA, K. 1988: Periferinės lietuvių kalbos tarmės : istorija ir dabartis. Daunys, V., red. Veidai-87. Jaunųjų kūrybos almanachas, Vilnius, 213-221

GRUMADIENĖ, L. 1988: Nepagarba žiūrovui ar sau... Literatūra ir menas, kovo 12 d.

GARŠVA, K., GRUMADIENĖ, L. ir kt. 1988: Nacionalinių grupių kalbos. Literatūra ir menas, birželio 18 d.

GRUMADIENĖ, L., VAIČIULYTĖ, O. 1988: Kol dar giesmių nesgirdėc? Gimtasis kraštas, liepos 7-13 d.

AMBRAZAS, V., (...), GRUMADIENĖ, L. ir kt. 1988: Lietuvių kalba ir valstybinės kalbos klausimas. Tiesa, liepos 20 d.

AMBRAZAS, V., GRUMADIENĖ, L. ir kt. 1988: Apginkime gimtąją kalbą. Tarybinis mokytojas, liepos 22 d.

GRUMADIENĖ, L., GARŠVA, K. 1988: Kalbų politika ir jos zigzagai. Komunistas 12, 79-85

GRUMADIENĖ, L. 1988: Kalbos degeneracijos mechanizmas. Viltis, gruodžio 15 d.

GRUMADIENĖ, L. 1988: Atsakingas už brangiausią turtą. Žvaigždė, Švenčionių r., gruodžio 27 d.

GRUMADIENĖ, L. 1987: 3-oji respublikinė jaunųjų filologų konferencija. Kalbotyra 38 (1), 98-99

GRUMADIENĖ, L. 1987: XI-asis tarptautinis fonetikos mokslų kongresas. Kultūros barai 10. 74-75

GRUMADIENĖ, L. 1986: Ar turi vilniečiai savo tarmę? Vakarinės naujienos, sausio 27 d.

GRUMADIENĖ, L. 1986: Turim iš ko pasirinkti. Vakarinės naujienos, lapkričio 3 d.

GRUMADIENĖ, L. 1985: Kodėl vapsvos gelia miestiečius? Literatūra ir menas, kovo 8 d.

GRUMADIENĖ, L. 1984: Socialiniai faktoriai šnekamosios kalbos raidoje. Grumadienė, L., Krasnovas, A., Krinickaitė, S., Žukas, S., red. Jaunųjų filologų darbai 1, Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 47-49

GRUMADIENĖ, L. 1980: Dainų kalba. Kalba Vilnius, vasario 1 d.

GRUMADIENĖ, L. 1980: Sociolingvistiniai tyrinėjimai Tarybų Lietuvoje. Gimtasis kraštas, sausio 17 d.

GRUMADIENĖ, L. 1980: [recenzija] Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 19. Mūsų kalba 5, 36-37

GRUMADIENĖ, L. 1976: Lietuvos lenkai. Mokslas ir gyvenimas 5, 7

RAMELYTĖ, L. 1973: Spaudos apžvalga. Mūsų kalba 5, 25-29