Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. GINA KAVALIŪNAITĖ HOLVOET

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 79 17

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Institute dirba nuo 1989 m.

 

2003 03 03 apgynė disertaciją „Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais“ (vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas). 2003 m. tarptautinis forumas PRO BALTICA skyrė pirmąją premiją už geriausią to meto Bretkūno kūrybos tyrimą. 2008 m. Olandijos karalienė Beatričė už XVII amžiaus Olandijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių tyrimą apdovanojo Oranijos Nassau ordinu. Žurnalo Res humanitariae ir mokslinės serijos Bibliotheca Salensis redakcinių kolegijų narė. Tartautinių kalbotyros vasaros mokyklų Academia Grammaticorum Salensis rengėja. Asociacijos Academia Salensis valdybos narė.

Mokslinių interesų kryptys: senosios lietuvių kalbos lingvistinė analizė, Biblijos vertimo istorija, Reformacijos istorija.

 

 

KNYGOS

 

Kavaliūnaitė, G. (ed.) 2008: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas. I tomas Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 906 p.

 

Knygos recenzijos:

 

1. Belzen, L.J. van: Faksimile-uitgave van Litouws Oude Testament. Invloed Statenvertaling zichtbaar in Chylinski‘s bijbelvertaling. Standvastig Statenvertaling, 2008 December, 14–17.

 

2. Schmalstieg, William R.: Kavaliūnaitė Gina, ed. Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas. I tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės. Acta Linguistica Lithuanica 58, 2008, 153–159.

 

3. Lukšaitė, Ingė: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas. I tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės, parengė Gina Kavaliūnaitė. Archivum Lithuanicum 10, 2008, 219–224.

 

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

 

1. Kavaliūnaitė, G. 1997: Istoriografinis Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos vertimo kontekstas ir vertimo šaltinio problema. Lituanistica 3 (31), 74–84.

 

2. Kavaliūnaitė, G.  2001a: Chylinskio Naujojo Testamento vertimas ir jo šaltiniai: įrašai bei teksto taisymai. Acta Linguistica Lithuanica 44, 105–128.

 

3. Kavaliūnaitė, G.  2001b: Samuelio Boguslavo Chylinskio „Tėve mūsų“ tradicija Europos poliglotiniuose leidiniuose. Archivum Lithuanicum 3, 345–354.

 

4. Kavaliūnaitė, G.  2001c: Adesyvas Chylinskio Naujojo Testamento vertime. Acta Linguistica Lithuanica 45, 93–112.

 

5. Kavaliūnaitė, G.  2002: Die postpositionalen Lokalkasus in Chylinskis’ Übersetzung des Neuen Testaments. Linguistica Baltica 10, 81­­–97.

 

6. Kavaliūnaitė, G.  2003a: Postpozicinių vietininkų sistema Chylinskio Naujojo Testamento vertime. Acta Linguistica Lithuanica 49, 33–50.

 

7. Kavaliūnaitė, G.  2003b: Apie Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos vertimą. Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje. Jubiliejinės konferencijos darbai, Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 41–51.

 

8. Kavaliūnaitė, G.  2003c: Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais. Humanitarinių mokslų daktaro disertacija, Vilnius.

 

9. Kavaliūnaitė, G. 2003d: Die Chylinskische Übersetzung des Neuen Testaments und ihr Verhältnis zu den Vorlagen. Zusammenfassung der Doktordissertation, Vilnius.

 

10. Kavaliūnaitė, G. 2004a: Lietuvių kalbos vietininkai ir gyvumo hierarchija. Prace Bałtystyczne 2, 43–51.

 

11. Kavaliūnaitė, G.  2004b: Die Litauische Übersetzung der Statenbijbel. Ons Geestelijk Erf 78 (1), 99–114. (ISI sąrašo žurnalas).

 

12. Kavaliūnaitė, G.  (atiduota spaudai) Eigentümlichkeiten des Systems der statischen Lokalkasus bei Bretke. Aspekte baltistischer Forschung. Tarptautinis forumas PRO BALTICA šį straipsnį pripažino geriausiu pastarųjų metų Bretkūno kūrybos tyrimu.­

 

13. Kavaliūnaitė, G. 2006a: Nochmals zur Stellung des adessivs im Altlitauischen. Navicula Litterarum Balticarum für Jochen D. Range zum 65 Geburtstag, Hrsg. von St. und Chr. Schiller, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 75–81.

 

14. Kavaliūnaitė, G.  2006b: Atrasta Chylinskio Senojo Testamento Berlyno egzemplioriaus kopija. Acta Linguistica Lithuanica 54, 119–121.

 

15. Kavaliūnaitė, G.  2007a: Atrasta Chylinskio Senojo Testamento dingusio egzemplioriaus kopija. Knygotyra 49, 87–100.

 

16. Kavaliūnaitė, G. 2007: Chylinskio ST Berlyno egzemplioriaus kopija Vilniaus universiteto bibliotekoje. Tarp knygų 10, 26–27.

 

17. Kavaliūnaitė, G. 2009: The first printed Lithuanian Bible: Printed in London 350 yars ago, Tiltas. Journal of the British-Lithuanian Society, London, 2009, Vol. 10, p. 21–25.

 

18. Kavaliūnaitė, G. 2009: Die statischen Lokalkasus bei Bretke und in anderen altlitauischen Texten, Acta Linguistica Lithuanica 61, 41-60. ISSN 1648-4444.


19. Kavaliūnaitė, G. 2010: Samuelis Boguslavas Chylinskis. In: Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,. P. 184-188. ISSN 1822-3656.

 

20. Kavaliūnaitė, G. 2011: Historical sources bearing on Samuel Boguslaus Chylinski’s pursuits in England and the Netherlands and their echoes in the Grand Duchy of Lithuania. — Lithuanian Historical Studies 16, 2011. P. 7–28. ISSN 1392-2343.

 

21. Kavaliūnaitė, G. (atiduota spaudai): Brastos Biblijai 450. — Reformatų metai 2013.

 

 

KONFERENCIJOS


1. S. B. Chylinskio Biblija ir jos vertimo šaltinio problema. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti skirtos konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 1996.

 

2. Chylinskio Naujojo Testamento rankraščio kompiuterinio varianto rengimo problemos. Pranešimas Greifswaldo jaunųjų baltistų vasaros akademijoje philologia baltica ’98. Textedition - Textkritik. Greifswald, 17.08–21.08.1998.

 

3. Olandiškojo šaltinio įtaka Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimui, VIII-ojo tarptautinio baltistų kongreso tezės, Vilnius, 1997.

 

4. Samuelio Boguslavo Chylinskio NT teksto keitimai ir jų santykis su vertimo šaltiniais, IX-ojo baltistų kongreso tezės, Ryga, 2000.

 

5. Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Lietuvos Biblijos draugijos 10-mečio konferencija. Vilnius 2002 kovo 15.

 

6. Zur Verwendung des Adessivs und Inessivs im Altitauischen, besonders bei Bretke. Konferencija, skirta lietuviškos Biblijos 400 metų jubiliejui. Greifsvaldas, 2002 09 26–29.

 

7. Adesyvas ir inesyvas Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertime. Материалы XXXIII междунарной филолоической конференции. Балтийские языки: историческая грамматика, история литературного языка. 5–6 марта 2004 г. Санкт-Петерург.

 

8. Gyvumo hierarchija ir lietuvių kalbos vietininkai, Salų kalbotyros vasaros mokykla Academia Salensis, 2004 rugpjūtis, Salų dvaras.

 

9. Chylinskio Biblija: ką liudija neseniai rasti dokumentai. LDK kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. Pranešimų tezės. Vilnius–Seinai, 2008 lapkričio 12–14 d.

 

10. Chylinskio Biblijai 350. Tyrimų būklė ir perspektyvos. New Perspectives on Baltic Philology; Poznanės universitetas, 2010 gegužės mėn.

 

11. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai: atsiveriančios tyrimų kryptys, tarptautinė mokslinė konferencija LDK ir protestantiškoji Europa XVII a., Lietuvos istorijos institutas, 2011 gegužės 2–5 d.

 

12. Apie pirmųjų lietuviškų ir lenkiškų Biblijos vertimų metodą (remiantis Brastos, Gdansko, Bretkūno ir Chylinskio Biblijų vertimais). Konferencija Biblija ir senoji Lietuvos raštija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 spalio 4.

 

13. Pažodiškumas verčiant Šventąjį Raštą – trūkumas ar privalumas? Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos konferencija Šventojo Rašto vertimai ir Biblijos atspindžiai užsienio literatūroje, 2014 sausio 8 d.

 

 

KITI STRAIPSNIAI

 

1. Kaip geriau: dažymo cechas, audimo cechas ar dažymo skyrius, audimo skyrius? Gimtoji kalba 1990 12, p. 19.

 

2. Ar vartotinas lietuvių kalboje žodis stribas? Gimtoji kalba 1991 10, p.11.

 

3. Ar taisyklingai parašyta iškaba Lazdynų seniūnijos ūkio dalis? Gimtoji kalba 1992  1, p. 15.

 

4. Kaip pavadinti skėčių, batų ir kitų daiktų tam tikrą prilipinamąjį užsegimo liežuvėlį? Gimtoji kalba 1992 1, p.15–16.

 

5. Akvariumistas ar akvariumininkas? Gimtoji kalba 1992 1, p.16–17.

 

6. „Anglų–lietuvių kalbų MS–DOS terminų žodynėlyje“ (V., 1991) rašoma Kilo baitas, Kilo bitas. Ar pateisinama tokia terminų rašyba? Gimtoji kalba 1992 1, p.17.

 

7. Ko vertas žodis žvalgytuvės? Gimtoji kalba 1992 8–9, p. 13–14.

 

8. Ko verti žodžiai geriečiai ir blogiečiai? Gimtoji kalba 1992 12 p.7.

 

9. Ar geras muzikos instrumento pavadinimas basetla (basedla)? Gimtoji kalba 1993 4–5 p.13–14.

 

10. Ar geras terminas plėvėdarinė medžiaga? Gimtoji kalba 1993 4–5 p.13.

 

11. Techninės estetikos ar dizaino institutas? Gimtoji kalba 1993 7, p.12.

 

12. Krišnaistas ar krišnistas? Gimtoji kalba 1993. 7, p. 12.

 

13. Kodėl vilnonis, o ne vilninis? Gimtoji kalba 1993 9, p.18.

 

14. Keletas pastabų apie medikų kalbą. Terminologijos vagos 1994 1, p. 47–48.

 

15. Norint pasakyti, kad pinigai kuriuo nors tikslu atidedami, kaupiami, vartojamas žodis atidėjimai. Ar netiktų čia žodis atidėjiniai (kaip pirkinys, pirkiniai)? Gimtoji kalba 1995 6, p.13.

 

16. Finansininkai vartoja žodį pagautė, kuris reiškia „neplanuotas, nelauktai gautas pajamas“. Ar galima taip šį žodį vartoti? Gimtoji kalba 1995 6, p.14.

 

17. Statenbijbel kreeg Litouws vervolg. Litouwse bijbelvertaler uit de 17e eeuw gebruikte Nederlandse editie. Pokalbis su Drs. K. van der Zwaag. Reformatorisch dagblad 23 december 1996, p. 2.

 

18. Kronika (Kalbotyros vasaros mokyklos ir gramatikos konferencijos Salose aprašymas), Gimtoji kalba 10, 2004, 28–29.

 

19. Apie Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos vertimą, Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje. Jubiliejinės konferencijos darbai, ats. redaktorius V. Aliulis MIC, Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2003, 41–51.

 

 

VERTIMAI

 

Jacob Lorber. Didžioji Jono Evangelija [versta iš vokiečių kalbos]. Vilnius, 1996. 523 p.

 

 

STAŽUOTĖS

 

1997 rugpjūtis Antverpeno universitetas, Antverpenas

1997 gruodis Olandijos biblijos draugija, Haarlemas

1998 sausis–liepa Vrije universiteit XVII-ojo amžiaus olandų kalbos studijos, Amsterdamas

1998 spalis–lapkritis Greifsvaldo universitetas, Greifsvaldas

1999 sausis British Library, Londonas

2005 gruodis Vrije universiteit, Amsterdam

2008 gruodis British Library, Londonas

2010 rugsėjis British Library, Guildhall Library, Londonas

2010 gruodis British Library, Guildhall Library, London Metropolitan Archives, Dutch Church London, Londonas

2012 lapkritis Centrinis senųjų aktų archyvas, Varšuva (AGAD)

2012 gruodis British Library, London, Bodleian Library, Oxford