Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. STASĖ KRINICKAITĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 78 61

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Aš, Stasė Krinickaitė, esu gimusi 1951 m. birželio 3 d. Švenčionių r. Nėversčių k. valstiečių šeimoje.

1969 m. baigiau Švenčionių I - ąją vidurinę mokyklą (dabar Z. Žemaičio gimnazija) ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universiteto filologijos fakultetą, į lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Universitetą baigiau su pagyrimu 1974 m. ir įgijau filologės ir lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos kvalifikaciją.

1974 m. liepos mėn. pradėjau dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos sektoriuje jaunesniąja moksline bendradarbe. Tų pačių metų rudenį išlaikiau stojamuosius egzaminus į Maskvos MA Kalbotyros instituto aspirantūrą. Čia studijavau Bendrosios kalbotyros sektoriuje, aspirantūrą baigiau 1977 m. lapkričio 15 d. Vadovaujama profesoriaus Jurijaus Stepanovo, parengiau disertaciją ,,Iš bendrosios veiksmažodžių tranzityvumo teorijos (remiantis lietuvių kalbos duomenimis)“. Disertaciją apgyniau 1981 m.

Apie lietuvių kalbos veiksmažodžių tranzityvumą paskelbiau straipsnių (žr. bibliografiją). Taip pat parašiau skyrius apie lietuvių kalbos veiksmažodžių semantines darybines grupes rusų kalba parengtai ,,Lietuvių kalbos gramatikai“ (1985) ir ,,Dabartinės lietuvių kalbos gramatikai“ (1994, 1996, 1997).

Bendresnėms kalbos kultūros ir kalbos mokymo problemoms paskyriau knygelę ,,Kalbų raiškos savitumas“ (1984). Su šiomis problemomis vienaip ar kitaip susiję taip pat straipsniai ir straipsneliai, paskelbti respublikos ir rajonų spaudoje.

Nuo 1991 m. dar rašau ir naujausių lietuvių kalbotyros darbų referatus lingvistiniam referatiniam žurnalui ,,Linguistics abstracts“, Blackwell Publishers, Oxford - Massachusetts.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

 1. Krinickaitė, S. Spaudos apžvalga. Lapkritis – gruodis (1970). Mūsų kalba 5, 1971, 26–30.
 2. Krinickaitė, S. Antanas Vireliūnas. Mūsų kalba 7, 1972, 34–36.
 3. Krinickaitė, S. Šių metų kalbininkų diplominiai darbai. Mūsų kalba 6, 1974, 37–38.
 4. Криницкайте, C. A. Проблемы переходности в исследованиях по индоевропейским языками. Проблемы внутренней и внешней лингвистики. Москва: Наука, 1978, 11–33.
 5. Krinickaitė, S. Vaizdžiai ir išraiškingai. Draugas (Šakiai), 1978 07 15, 4.
 6. Krinickaitė, S. Apie skirtingų kalbų žodžių atitikimus. Kalbos kultūra 36, 1979, 65–69.
 7. Krinickaitė, S. Spaudos apžvalga. 1978 m. sausis–birželis. Mūsų kalba 1, 1979, 25–37.
 8. Криницкайте, С. А. Классификация глагольных оппозиций по переходности / непереходности в литовском языкe. Проблемы синтаксиса и структуры слова. Москва, 1979, 42–53.
 9. Krinickaitė, S. Lietuvių kalbos priežastinių veiksmažodžių tipai. MA. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Jaunųjų mokslininkų konferencijos programa ir tezės. Vilnius, 1980, 14.
 10. Криницкайте, С. А. Типы глагольной переходности в литовском языкe. MA darbai. A serija 3 (72), 1980, 113–124.
 11. Криницкайте. С. А. К общей теории глагольной переходности (на материале литовского языка). Автореферат канд. дис, Москва, 1980, 20 c.
 12. Криницкайте, С. А. К общей теории глагольной переходности (на материале литовского языка), Москва, 1980, 161 c. (rankraštis).
 13. Krinickaitė, S. Dėl lietuvių kalbos priežastinių veiksmažodžių. Baltistica 17 (2), 1981, 190–193.
 14. Krinickaitė, S. Mokyklai reikia „kalbos kulto“. Tarybinis mokytojas, 1981 05 20, 4.
 15. Криницкайте, С. А. Сопоставительная лексикология и культура речи. Языковне контакты в аспекте культуры языка. Тезисы докладов и сообщений регионального теоретико-методологического семинара 27–28 мая 1981 г. Рига: Зинатне, 1981, 40–42.
 16. Krinickaitė, S. Kalbos diena. Tarybinis mokytojas, 1982 01 15, 1.
 17. Krinickaitė, S., Savičiūtė, G. Robertas Gotjo Buivydžiuose. Mokslas ir gyvenimas 1, 1982, 35.
 18. Krinickaitė, S. Gimtosios kalbos grožis. Tarybinis mokytojas, 1982 05 12, 4.
 19. Krinickaitė, S. Apie gamybininkų kalbą. Vakarinės naujienos, 1982 05 19, 2.
 20. Krinickaitė, S. Gimtajai kalbai ugdyti. Gimtasis kraštas, 1982 06 03, 2.
 21. Krinickaitė, S. [rec.] Apie kalbos grožį (Vytautas Vitkauskas. Liaudies kalbos grožis. Vilnius, 1981). Literatūra ir menas, 1982 07 10, 5.
 22. Krinickaitė, S. ,,Tu“ ar ,,Jūs“? Mokslas ir gyvenimas 10, 1982, 41.
 23. Krinickaitė, S. Atsargiai vartokime sangrąžinius veiksmažodžius. Kalbos kultūra 45, 1983, 53–57.
 24. Криницкайте, С. А. Опыт составления литовско-русского словаря переходных глаголов. Lietuvių kalbotyros klausimai 23, 1983, 175–199.
 25. Krinickaitė, S. Spaudos apžvalga. Sausis – birželis (1983). Mūsų kalba 1, 1984, 21–34.
 26. Krinickaitė, S. Žodžiai ir vietovardžiai. Kraštotyra 17, 1984, 109–111.
 27. Криницкайте, С. А. Сопоставительная лексикология и минимальная система знаний о языке. Контакты русского языка c языками народов Прибальтики, Рига: Зинатне, 1984, 102–110.
 28. Krinickaitė, S. Kalbų raiškos savitumas, Vilnius: Mokslas, 1984. 96 p.
 29. Криницкайте, С. А. Семантико-словообразовательные групы глаголов. Амбразас, В., гл. pед. Грамматика литовского языка, Вильнюс: Мокслас, 1985, 187–202.
 30. Krinickaitė, S. Vardai ir žodžiai iš šalies. Kraštotyra, Vilnius: Mintis, 1987, 134–136.
 31. Krinickaitė, S. Savi ir tarptautiniai žodžiai lietuvių ir rusų kalbose. Kalbos kultūra 52, 1987, 60–65.
 32. Krinickaitė, S. Lietuvių kalbos pirminiai veiksmažodžiai tranzityvumo atžvilgiu (bendraties homoformos). Lietuvių kalbotyros klausimai 28, 1989, 167–178.
 33. Krinickaitė, S. Veiksmažodžių reikšminės grupės. Ambrazas, V., red., Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslas, 1994, 283–290.
 34. Krinickaitė, S. Veiksmažodžių reikšminės grupės. – Ambrazas, V., red., Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Antras pataisytas leidimas, Vilnius: Mokslas, 1996, 283–290.
 35. Krinickaitė, S. Veiksmažodžių reikšminės grupės. Ambrazas, V., red., Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Trečias pataisytas leidimas, Vilnius: Mokslas, 1997, 282–290.
 36. Krinickaitė, S. Lietuvių kalbos veiksmažodžių tranzityvumas leksiniu ir semantiniu požiūriu. Lituanistica 4, 1997, 39–45.
 37. Krinickaitė, S. Lietuvių kalbos subjektiniai ir objektiniai veiksmažodžiai. Acta Linguistica Lithuanica 44, 2001, 145–167.
 38. Krinickaitė, S. [Lietuvių kalbotyros darbų referatai]. Linguistics abstracts, 1991–2002.
 39. Krinickaitė, S. Lietuvių kalbos objektinių veiksmažodžių semantika. Lituanistica 1, 2003, 53–64.
 40. Krinickaitė, S. Lingusitics Abstracts, Vol 22: Blackwell Publishing Ltd. 2006. Volume 22. No. 2, p. 391–425. ISSN 026705498.
 41. Krinickaitė, S. Sakinio modelių sąveika rytų aukštaičių vilniškių šnektose. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2. Vilnius, 2008, p. 589–599. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-012-2 (D. 2).

 42. Krinickaitė, S. Referatai žurnalui „Linguistics abstracts“, vol. 25, № 1–4, 2009. ISSN 0267–5498.08/C/410; 09/H/12; 09/0/1; 09/H/5.