Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. ASTA LESKAUSKAITĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 78 61

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gimė 1972 m. Lazdijų rajone. 1997 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį bei gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1997–2001 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. Disertacija – „Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas“. Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje dirba nuo 1994 m.

 

KNYGOS IR KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

 

 1. Lietuvių tarmės. I dalis / Lithuanian Dialects. Volume I. Sudarytojai D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, K. Morkūnas, D. Mikulėnienė, E. Ožeraitis, L. Telksnys, A. Vidugiris ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, UNESCO katedra „Informatika humanitarams“, 2004.
 2. Atkočaitytė d., Bacevičiūtė r., Leskauskaitė A. Lietuvių tarmės. 1 dalis. Vadovas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002.
 3. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 4. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Sudarytojai R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 5. Lithuanian Dialects, Compilers R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
 6. Die litauischen Dialekte, Die Herausgeber: R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
 7. Lietuvių tarmės. II dalis / Lithuanian Dialects. Volume II. Sudarytojai R. Bacevičiūtė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, K. Morkūnas, D. Mikulėnienė, E. Ožeraitis, L. Telksnys, D. Vaišnienė, A. Vidugiris ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2005.
 8. Leskauskaitė A. Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006, 425 p. 
 9. Bukantis J., Leskauskaitė A., Salienė V. Vakarų žemaičiai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006.
 10. Leskauskaitė A. Marcinkonių šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009, 376 p.  
 11. Leskauskaitė A., V. Meiliūnaitė (Sud.). Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika / The Sound and Aspects of its Research: Methodology and Practice. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009, 260 p.
 12. Leskauskaitė Asta, Stafecka Anna ir kt. Baltu valodu atlants. Prospekts. Baltų kalbų atlasas. Prospektas. Atlas of the Baltic Languages. A Prospect, Rīga, Vilnius Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Lietuvių kalbos institutas, 2009, 80–93, 99–106, 113–129.


 

STRAIPSNIAI IR KITOS PUBLIKACIJOS

 

 1. Leskauskaitė A. 1997: Priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimas Druskininkų tarmėje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 20–30.
 2. Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. 1998: Dėl priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių tarmėse. Baltistica 33(1), 95–102.
 3. Leskauskaitė A. 2000: Kučiūnų šnektos izoliuotų balsių spektrinės charakteristikos. – Kalbotyra 48(1) – 49(1), 83–94.
 4. Leskauskaitė A., Trumpa E. 2000: Antroji Greifswaldo universiteto jaunųjų baltistų vasaros akademija. – Archyvum Lithuanicum 2, 291–294.
 5. Leskauskaitė A. 2000: Seirijų šnektos mišriųjų dvigarsių priegaidės. – Acta Linguistica Lithuanica: Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 153–164.
 6. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Sodžiau, nepalik Lietuvos! - Gimtoji kalba 2002 m. balandis. Nr. 4, 19–21.
 7. Leskauskaitė, A. Šalutiniai pietų aukštaičių kirčiai. – Baltistica 37 (1), 2003, 87–100.
 8. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių prieškirtinių ilgųjų skiemenų kiekybė. Zinâtnisko rakstu krâjums 13, 2003, 156–163.
 9. Leskauskaitė A. Kučiūnų šnekta. – Dainava 2, 2003, 29–31.
 10. Leskauskaitė A., Vaišnienė D. Dialect Data Corpora: Information and Publication of the Sources. –The First Baltic Conference on HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES: The Baltic Perspective, 2004, Riga, 49–52.
 11. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU leidykla, 2004, 9–20.
 12. Leskauskaitė A., Vaišnienė D. Application of dialectal audio data in creating language recognition programmes. – The Second Baltic Conference on HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES. Proceedings, 2005, Tallinn, 293–296.
 13. Karaciejus J., Leskauskaitė A. Sveikiname Kazį Morkūną. – Acta linguistica Lithuanica 51, 141–144.
 14. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių šnektų i kamieno daiktavardžiai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 259–274.
 15. Leskauskaitė A. Par priekšējās rindas patskaņu [i], [i:] lietošanu lietuviešu dienvidaukštaišu izloksnēs. Zinātnisko rakstu krājums 15, 2005, 47–52.
 16. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A., Tarmės, Lietuva. Šeimos enciklopedija, 2005, Kaunas: Šviesa, 101–105.
 17. Leskauiskaitė A. Priebalsinis daiktavardžių linksniavimo tipas pietų aukštaičių šnektose. – Baltų filoloģija 14(2), 2005, 89-108.
 18. Leskauskaitė A., Atkočaitytė-Vaišnienė D. Computer Technologies in the Study of Lithuanian Dialects: Storage of Audio Data and Dialect Atlases, Proceedings of the 4th Internacional Congress of Dialectologists and Geolinguists, 2005, Tallinn, 293-296.
 19. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių įvardžiai ir jų vartosenos tendencijos. – Zinātnisko rakstu krājums 16, 2006, 160-166.
 20. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Dėl šiaurės panevėžiškių "murmamųjų" balsių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis 8 (1), 2006, 4-9.
 21. Leskauskaitė A. Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos. – Acta-Baltico slavica 30, 2006, 391-402.
 22. Leskauskaitė A. Kelios pastabos dėl pietų aukštaičių dalyvių. – Valoda-2007. Valoda dažādu kultūru konstekstā. Zinātnisko rakstu krājums 17, 2007, 72–79.

 23. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Konferencija Lietuvos ir Ukrainos patrioto atminimui. – Gimtoji kalba, 2007 m. balandis, Nr. 4, 25–30.

 24. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai. – Perspectives of Baltic Philology, Poznań, 2008, 79–92.

 25. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių iu kamieno daiktavardžiai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2. Vilnius, 2008, p. 524-544.

 26. Leskauskaitė A., Ambrazevičius R. The Effect of the Spoken Dialect on the Singing Dialect: The Example of Lithuanian. – Journal of Interdisciplinary Music Studies 2(1&2), 2008, 1–17.

 27. Leskauskaitė A. Daugiaskiemenių būdvardžių daryba pietinėse pietų aukštaičių šnektose. – Lituanistica 54 4(76), 2008, 31–43.

 28. Leskauskaitė A. [rec.] Ulrich Janßen, Ulla Steuernagel. Vaikų universitetas: mokslininkai išaiškina pasaulio mįsles. Iš vokiečių k. Vertė Sondra Šulijienė, red. Naglis Šulija. Vilnius: Vaga, 2007. Gimtoji kalba 10, 2008, 16-19.

 29. Leskauskaitė A., Atverkime duris į mūsų tarmių pasaulį. – Gimtasis žodis 2, 2008, 43-45.
 30. Leskauskaitė A. Ar mažėja vadovėliuose didžiųjų kalbos klaidų? – Gimtoji kalba 2009 vasaris Nr. 2 (500), 6–9.
 31. Leskauskaitė A., Ambrazevičius R. Peculiarities of Vowels in Speech and Singing in Southern and Eastern Aukštaitian. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika.The Sound and Aspects of its Research: Methodology and Practice 2009, 28–52.