Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Prof. habil. dr. ALGIRDAS SABALIAUSKAS

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius

 

BILBIOGRAFIJA 

 

Knygos

 

 • Žodžiai keliauja. Vilnius, 1962, II leid. Kaunas, 1993.
 • Žodžiai pasakoja. Vilnius, 1965.
 • Žodžiai atgyja. Vilnius, 1967, II leid. Vilnius, 1980, III leid. Vilnius, 2000.
 • Anglų kalba: Noted Scholars of the Lithuanian language. Biographical Sketches. Transl. by W. R. Schmalstieg, R. Armentrout. Chicago, 1973.
 • Šimtas kalbos mįslių. Vilnius, 1970, II leid. Vilnius, 2001.
 • Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija: Iki 1940 m. Vilnius, 1979.
 • Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija: 1940–1980 m. Vilnius, 1982.
 • Kaip tyrinėta lietuvių kalba. Kaunas, 1984.
 • Baltų kalbų tyrinėjimai. Vilnius, 1986.
 • Mes baltai. Kaunas, 1986.
 • Anglų kalba: We, The Balts. Transl. by M. Balyte-Richardson, ed. by R. E. Richardson, with Intr. by W. R. Schmalstieg. Vilnius, 1993.
 • Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.
 • Rytų slavų kalbininkai lituanistikos baruose. Vilnius, 1990 (kartu su J. Palioniu).
 • Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę. Vilnius, 1994.

 

Svarbesni straipsniai (monografijos)

 

 • Atematiniai lietuvių kalbos veiksmažodžiai, Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai. Vilnius, 1957, p. 77–114.
 • Kuršių Neringos žvejų lietuvių tarmė ir lietuvių kalbos įtaka šių žvejų latvių kalbai, Lietuvių kalbotyros klausimai, 1959, II, p. 131–149 (kartu su K. Morkūnu).
 • Lietuvių kalbos leksikos raida, Lietuvių kalbotyros klausimai, 1966, VIII, p. 5–141.
 • Baltų kalbų naminių gyvulių pavadinimai, Lietuvių kalbotyros klausimai, 1968, X, p. 101–190.
 • Iš baltų kalbų gyvulininkystės terminologijos istorijos, Lietuvių kalbotyros klausimai, 1970, XII, p. 7–81.