Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Habil. Dr. GIEDRIUS SUBAČIUS

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

1978 m. baigė Kauno 31-ąją vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Vilniaus universiteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1988 m. apgynė daktaro disertaciją „Simono Daukanto rankraštinis didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas“. 1989–1990 m. dėstė Poznanės ir Varšuvos universitetuose. Iki 1992 m. dirbo Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedroje. Nuo 1991 m. – Lietuvių kalbos institute. Nuo 1992 m. su pertraukomis buvo vyresnysis mokslo darbuotojas, o nuo 1999 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Nuo 1994 metų dirbo Ilinojaus universitete Čikagoje (University of Illinois at Chicago) asistentu profesoriumi, o nuo 2001-ųjų ten pat dirba asocijuotu profesoriumi.

Monografiją Žemaičių bendrinės kalbos idėjos 1999 m. apgynė kaip habilitacinį darbą, už ją gavo Kazimiero Būgos premiją (1999). Taip pat Simono Daukanto premijos laureatas už Daukanto Didžiojo rankraštinio lenkų–lietuvių kalbų žodyno leidimą (1995), taip pat žurnalo Lituanus (Čikaga) premijos laimėtojas (2005).

Tyrimų sritis – senieji Lietuvos raštai, istorinė sociolingvistika, tekstologija, Europos bendrinių kalbų istorija, kirilikos rašmenų taikymas lietuvių kalbai.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

KNYGOS

 

 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Parengė Giedrius Subačius. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 385 p.
 • Simonas Daukantas. Sudarė: Giedrius Subačius, Egidijus Aleksandravičius, Egidijus Motieka, Rimantas Miknys. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 5. Vilnius: Viltis, 1993, 423 p.
 • Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. Parengė ir vertė Giedrius Subačius. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 412 p.
 • Martynas Mažvydas. Katekizmas ir kt. raštai, 1547. Parengė Giedrius Subačius. Vilnius: Baltos lankos, 1994, 719 p.
 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Parengė Giedrius Subačius. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 439 p.
 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Parengė Giedrius Subačius. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 384 p.
 • Žemaičių bendrinės kalbos idėjos; XIX amžiaus pradžia. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 489 p.
 • Giedra Subačienė ir Giedrius Subačius, Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904 (in two languages), Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, xviii+64 p.
 • Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. Bibliotheca Archivi Lithuanici 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001, 128 p.
 • X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. Parengė ir vertė Giedrius Subačius. Bibliotheca Archivi Lithuanici 3, Vilnius: MELI, 2002, 368 p.
 • Upton Sinclair: The Lithuanian Jungle, Amsterdam, New York: Rodopi, 2006.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI


 • “Dėl S. Daukanto lenkų–lietuvių kalbų žodynų genezės.” Lietuvių kalbotyros klausimai 26, 1987, Vilnius, 151–157.
 • “K. Sirvydo ‘Dictionarium trium linguarum’ ir S. Daukanto Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas.” Mūsų kalba 2, 1987, Vilnius, 11–15.
 • Michał Hasiuk, and G.S. “Dar vienas Juozo Čiuldos gramatikos rankraštis.” Gimtoji kalba 8–9, 1990, Vilnius, 36–39.
 • “Simono Daukanto žodynai.” Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 1: Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, 1990, Vilnius: Sietynas, 20–32.
 • “S. Daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno istorija.” Kalbotyra 41(1) 1990, Vilnius, 79–89.
 • “Lietuviški raštai – S. Daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno šaltinis.” Lituanistica 3, 1990, Vilnius, 83–94.
 • “Simonas Daukantas: rašybos ir kūrybinių interesų kitimas.” Iš Lietuvos istorijos tyrinėjimų. Vilnius: Academia, 1991, 58–64.
 • “La lingua scritta lituana nel XIX secolo e il suo rapporto con la lingua polacca.” Studi i saggi linguistici 31, 1991, Pisa, 213–219.
 • “Kazimiero Kristupo Daukšos žodynas.” Baltistica 27(1, 1991), 1992, Vilnius, 56–69.
 • “Juozas Čiulda – žemaičių gramatikos autorius.” Aitvarai 3, 1992, Vilnius, 60–63.
 • “S. Daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno naujadarai: individuali žodžių daryba.” Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 4: Liaudis virsta tauta, 1993, Vilnius: Baltoji varnelė, 135–216.
 • “Simono Daukanto požiūris į bendrinę kalbą.” Žemaitija 1, 1993, Vilnius, 13–14.
 • “Simono Daukanto didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas.” Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 8–54.
 • “S. Daukantas – J. A. Pabrėžos bičiulis.” Literatūra ir menas 1993 m. spalio 30 d., Vilnius, 4.
 • “Juozas Čiulda ir jo gramatika.” Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 6: Juozas Čiulda, Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles, 1993, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 7–56.
 • “Stanisław Ropelewski i jego słownik Polsko-Francuski.” Poradnik językowy 1–2, 1993, Warsaw, 62–67.
 • “Simono Daukanto požiūris į bendrinę kalbą.” Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 5: Simonas Daukantas, 1993, Vilnius: Viltis, 63–68.
 • “Simono Daukanto strubis ir auklės.” Lietuvių kalbotyros klausimai 34, 1994, Vilnius, 185–186.
 • “Stanisław Ropelewski i jego słownik polsko-francuski.” Prace filologiczne 39, 1994, Warsaw, 327–333.
 • Roma Bončkutė, and G.S. “Simono Daukanto ‘Istorijos žemaitiškos’ rankraščio ir publikavimo istorija.” Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška 2, Parengė Birutė Vanagienė, Vilnius: Vaga, 1995, 452–462.
 • “Kalba, istorija, žmogus – sintezės ilgesys.” Metmenys 68, 1995, Chicago, 122–132.
 • “La concezione della lingua Lituana comune per Simonas Daukantas.” Res Balticae 1995, Pisa, 165–175.
 • “On the Category of Mood in Lithuanian and Latin Grammars during Renaissance.” Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento, Confronti e relazioni; Atti del Convegno internazionale, Ferrara, Palazzo Paradiso 20–24 Marzo 1991, ed. Mirko Tavoni etc., vol. 2 (L’Italia e l’Europa non romanza; Le lingue orientali), Modena: Franco Cosimo Panini, 1996, 207–212.
 • “Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių kalba.” Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, 1996, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 10–113.
 • “Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus kalba ir rašyba.” Kajetonas Nezabitauskis, Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos, Vilnius: Alma littera, 1996, 79–87.
 • “Kiprijono Nezabitausko žodyno autorius.” Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 1996, Vilnius, 212–213.
 • “Dionizo Poškos bendrinės kalbos kategorijos.” Baltistica 31(2) 1996, Vilnius, 249–259.
 • “Lietuviški XIX a. Pavandenės antkapių užrašai.” Žemaičių praeitis 6: Pavandenė, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 1996, 79–81.
 • “Trys XIX a. bendrinės rašomosios kalbos modeliai: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas.” Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 1996, Vilnius, 51–59.
 • “Three Models of Standard Written Lithuanian Language in the 19th Century: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas,” Lituanus 43(1), 1997, Chicago, 13–25.
 • “La concezione della lingua comune di Kajetonas Nezabitauskis: fra Poška e Stanevičius.” Res Balticae 1997, Pisa, 215–229.
 • “Antano Klemento Kalba.” Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 1997, Vilnius, 225–246.
 • “Žemaičių mąstymo apie bendrinę kalbą istorijos metmenys.” Metmenys 72, 1997, Chicago, 125–148.
 • “Sedos Šv. Sakramento brolijos Jono Domaševičiaus lietuviškas XVIII a. tekstas.” Žemaičių praeitis 5: Seda, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 1997, 64–71.
 • “The Errors of Martynas Mažvydas,” Lituanus 44(2), 1998, Chicago, 42–47.
 • “Bonaventūra Gailevičius – tikėtinas 1805 m. Išguldymo afieros mišių šventų ir 1806 m. Lietuviškų evangelijų autorius”. Baltistica 5 priedas, 1998, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 201–226.
 • “Seniausios lietuviškos Mosėdžio kapų epitafijos.” Žemaičių žemė 4, 1998, Vilnius, 17, 22–23.
 • “Čikagos Newberry bibliotekos senosios lituanistinės ir prūsistinės knygos kalbininko Princo Luis-Lucien Bonaparte knygų kolekcijoje bei kitur,” Giedra Subačienė, Giedrius Subačius, Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904, Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, v–ix.
 • “Books of Lithuanian and Old Prussian Interest in the Collection of Linguist Prince Louis-Lucien Bonaparte and Elsewhere at the Newberry Library,” Giedra Subačienė, Giedrius Subačius, Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904, Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, xi–xv.
 • Pietro U. Dini, and G. S., “Konstantino Sirvydo Dictionariumo neišlikusio antrojo leidimo (1631) pėdsakai Kristijono Mentzelio darbe (1682): botanikos terminai.” Archivum Lithuanicum 1, 1999, Vilnius: Petro ofsetas, 11–56.
 • “Simonas Daukantas – Motiejaus Valančiaus raštininkas.” Archivum Lithuanicum 1, 1999, Vilnius: Petro ofsetas, 85–95.
 • “XVII–XIX amžiaus lietuvių kalbos gramatikų publikavimo būklė.” Archivum Lithuanicum 2, 2000, Vilnius: Petro ofsetas, 255–268.
 • “Spaustuvininkų įtaka rašybai ir jos standartams.” Archivum Lithuanicum 3, 2001, Wiesbaden: Harrassowitz, 129–152.
 • “Du Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščiai: Kninga turinti savėj kozonius ir Rekolekcijos dvasiškos. Archivum Lithuanicum 3, 2001, Wiesbaden: Harrassowitz, 167–184.
 • “Written Standard and Spoken Standard,” Baltu filoloģija 10, 2001, Rīga, 127–136.
 • “Senieji Renavo kapų tekstai.” Žemaičių praeitis 9. Renavas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, 231–234.
 • “Perspectives of a History of European Standard Languages,” Lituanus 48(1), 2002, Chicago, 18–26.
 • “Two Types of Standard Language History in Europe,” Res Balticae 8, Pisa, 2002, 131–150.
 • “XVIII–XIX amžiaus lietuviškų tekstų grafemos ir .” Archivum Lithuanicum 5, 2003, Wiesbaden: Harrassowitz, 227–262.
 • “Standartinė kalba – valdžios nuosavybė.” Kultūros barai 12, 2003, Vilnius, 63–64.
 • “Standartinių (bendrinių) kalbų istorijos chronologija.” Metmenys 84, 2004, Chicago, 97–115.
 • “Grafemos netektis Lietuvos ſpaudiniuose.” Archivum Lithuanicum 6, 2004, Wiesbaden: Harrassowitz, 239–264.
 • “Grafemos netektis Lietuvos rankraſzčiuose.” Archivum Lithuanicum 6, 2004, Wiesbaden: Harrassowitz, 265–285.
 • “Double Orthography in American Lithuanian Newspapers at the Turn of the Twentieth Century,” Studies in Baltic and Indo-European Linguistics, In honor of William R. Schmalstieg, eds. Philip Baldi, Pietro U. Dini, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin's, 2004, 189–201.
 • “Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais.” Raidžių draudimo metai, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 139–173.
 • “Development of the Cyrillic Orthography for Lithuanian in 1864–1904,” Lituanus 51(2), Chicago, 2005, 29–55.
 • “The Choice of a Symbolic Codifying Work in the History of Standard European Languages,” Bibliotheca Archivi Lithuanici 4, Parengė Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 124–133.
 • “Stanislovo Moravskio lietuvių kalba: 1850–1852.” Archivum Lithuanicum 7, 2005, Wiesbaden: Harrassowitz, 155–174.
 • “An Illusionary Independence of Major Trends in the Standardization of Lithuanian: The Example of Kalikstas Kasakauskis (1792–1866).” (Spausdinama).
 • “Kazimiero Lelio ir Ipolito Liutostanskio lietuviškos kirilikos modeliai, 1887–1891.” Archivum Lithuanicum 8, 2006, Wiesbaden: Harrassowitz, 279–316.
 • The Letter and Lithuanian Cyrillic Script: Two language Planning Strategies in the Late Nineteenth Century, Journal of Baltic Studies 39(1), Routledge, 2008, 73–82.

 • [Rec.] Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 (Amsterdam, New York, NY: Rodopi, 2007, 465 p. ISBN 978-90-420-2267-6). Archivum Lithuanicum 10, 2008, 269–282, ISSN 1392–737X.

 • Šiaurės Amerikos kalbos mokslų istorijos asociacijos konferencija Čikagoje (2008 m. sausio 4–5 d.), Archivum Lithuanicum 10, 2008, 361–368, ISSN 1392–737X.
 • Zacharijaus Liackio pranešimas IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje (1893). (Zacharij Liatskij’s Paperi n the Ninth Congress of the Archeologists of All Russia in Vilnius (1893).) Archivum Lithuanicum 11, 2009, 307–323, ISSN 1392-737X, ISBN 978-609-411-030-0.

 •  Ketvirtis amžiaus PLB Lituanistikos katedrai (Quarter of a century for the Endowed Chair of Lithuanian Studies.), Draugas, 16 Sept., 2009, 4.
 • PLB Lituanistikos katedros būklė Illinojaus universitete Čikagoje (The Plight of the Endowed Chair of Lithuanian Studies in UIC.), Draugas, 6 Feb., 2009, 5.

 • Nuo susigūžusio turisto iki vietinio žmogaus: prof. R. Richards PLB Lituanistikos katedroje (From a Crouched Tourist to the Insider: Prof. R. Richards Visits Endowed Chair of Lithuanian Studies), Draugas, 20 Feb., 2009, 8.

 • Another View. How students of diverse ethnic backgrounds see Lithuanian culture.“ Lithuanian Heritage, January-February, 2009, 22–26.

 • (Su Aurelija Tamošiūnaite) Asmeninės lietuvių kalbos duomenų bazė Database of Private Lithuanian Language, Gimtoji kalba 2, 2009, 3–5.

 • Dar kartą apie PLB Lituanistikos katedrą UIC (Once Again about the Endowed Chair of Lithuanian Studies in UIC.), Draugas 15 Apr., 2009, 5.

 • Gintauto Vėžio ekslibrisai. Rinkinio pristatymas Newberry bibliotekoje Čikagoje (Book Plates of Gintautas Vėžys. Presentation of the Coolection in Newberry Library in Chicago.), Draugas (Saturday supplement) 18 Apr., 2009, 5.

 • Aurelija Tamošiūnaitė and Giedrius Subačius. History in Private Letters, Lithuanian Heritage, March-April, 2009, 12–13.

 • Aurelijos Tamošiūnaitės daktaro egzaminai PLB Lituanistikos katedroje (Preliminary Examination of Aurelija Tamošiūnaitė at Endowed Chair of Lithuanian Studies.), Draugas 24 Apr., 2009, 10.