Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. JURGITA VENCKIENĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8~5) 263 7917

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

2001 metais baigė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 2002–2006 metais studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2007 metais apgynė disertaciją Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Giedrius Subačius).

Institute dirba nuo 2007 metų. Dėsto Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2005 metų žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narė.

Tyrimų sritis: lietuvių rašomosios kalbos istorija, bendrinių kalbų istorija.


 

STRAIPSNIAI


 

 • Jurgita Venckienė,  „Povilo Januševičiaus rašomoji kalba“, Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895–1898, Bibliotheca Archivi Lithuanici 5, parengė Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 11–41.
 • Jurgita Venckienė, „Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių rašyba“, Raidžių draudimo metai, sudarė Darius Staliūnas,Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 207–213.
 • Jurgita Venckienė, „Kirilika rašytas lietuviškas atvirukas (XX amžiaus pradžia?)“, Archivum Lithuanicum 6, 2004, 315–318.
 • Jurgita Venckienė, „Trisdešimt šeši Aukso altoriaus maldaknygės leidimai (1885–1907): santykis su bendrinės kalbos raida“, Archivum Lithuanicum 7, 2005, 93–123.
 • Jurgita Venckienė, „Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai“, Archivum Lithuanicum 8, 2006, 319–332.
 • Jurgita Venckienė, „Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas ir kodifikacija katalikiškojoje ir pasaulietinėje periodikoje (1889–1905)“, Archivum Lithuanicum 8, 2006, 9–42.
 • Jurgita Venckienė, „Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė“, Archivum Lithuanicum 9, 2007, 275–300.
 • Jurgita Venckienė, „Jono Mačiulio-Maironio raštų rašyba ir kalba: Jauniaus sekėjo dinamika“, Archivum Lithuanicum 14, 2012, 131–148.
 

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

 • Jugita Venckienė, „Double Lithuanian Orthography of the end of 19th century“,   ICHoLS X Tenth International Conference on the History of the Language Sciences, University of Illinois at Urbana-Champaign, September 01–05, 2005.
 • Jurgita Venckienė, „Rytų Prūsijos gramatikų įtaka lietuvių bendrinės kalbos formavimuisi“, Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas, tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės, Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26−28 diena, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, 72−75.
 • Jurgita Venckienė, „Besiformuojančios bendrinės lietuvių kalbos samprata Maironio raštuose“, Maironis ir dvasinis Lietuvos atgimimas (Peterburgo perspektyva), tarptautinės konferencijos, skirtos Jonui Mačiuliui-Maironiui, medžiaga, 2007 m. gruodžio 13−15 d., Sankt Peterburgas, Nestor-Istorija, 22−23.
 • Jurgita Venckienė, „Ką reiškia santrumpa ALt antrajame Lietuvių kalbos enciklopedijos leidime (2008)“, Archivum Lithuanicum 10, 2008, 379−382.

 

KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI

 

 • „Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių ortografija“, tarptautinė mokslo konferencija Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo, Šiauliai, 2004 05 25–30.
 • „Double Lithuanian Orthography of the end of 19th century“, tarptautinė kalbos mokslo istorijos konferencija ICHoLS X, Ilinojaus universitetas Urbanoje-Champaign, 2005 09 01–05.
 • „Rytų Prūsijos gramatikų įtaka lietuvių bendrinės kalbos formavimuisi“, tarptautinė mokslo konferencija Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Kaliningradas, 2007 09 27.
 • „Besiformuojančios bendrinės lietuvių kalbos samprata Maironio raštuose“, Maironis ir dvasinis Lietuvos atgimimas (Peterburgo perspektyva), tarptautinės konferencijos, skirtos Jonui Mačiuliui-Maironiui, medžiaga, 2007 m. gruodžio 13−15 d., Sankt Peterburgas.
 • „Jono Mačiulio-Maironio rašomoji kalba“, tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 150-osioms Maironio metinėms Maironis ir jo epocha, Vilnius–Kaunas, 2012-11-15−16.
 • „Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos: sklaida ir vertinimas XIX amžiaus pabaigoje“, mokslinė konferencija Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos, Vilnius, 2013-05-15.

 

STAŽUOTĖS

 

2004 metų spalio-lapkričio mėn. stažuotasi Humboltų universitete ir Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne. Finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD).