Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Konferencijų archyvas

2014 m. Lietuvių kalbos instituto rengiamos konferencijos

 

2016 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Ją rengia šio fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras. Šiemet konferencija skirta semantikos problemoms senojoje raštijoje, tarmėse, bendrinėje kalboje, taip pat kultūriniams reikšmių aspektams atskleisti.

Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija:

Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys

Konferencija vyks 2015 m. birželio 4–5 d. Seimo rūmų konferencijų salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius)

Plačiau

Kviečiame dalyvauti 22-ojoje Jono Jablonskio konferencijoje „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“. Ji vyks 2015 m. spalio 2 d. (penktadienį) Lietuvių kalbos institute. 

Jablonskio konferencijos kvietimas 2015

Jablonskio konferencijos programa 2015

Jablonskio konferencijos tezės 2015

 

Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrius kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“, skirtoje žymiausio lietuvių onomasto prof. habil. dr. Aleksandro Vanago 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencija vyks 2014 m. lapkričio 20–21 d.

 

Programa Tezės Plakatas

 

Kvietimas ir dalyvio anketa A. Vanago konferencijai

Invitation and application form A. Vanagas

 

 

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra kviečia dalyvauti 21-ojoje tarptautinėje Jono Jablonskio konferencijojeŠiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos. Konferencija rengiama Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2014 metų spalio 3 dieną.

 

Programa Tezės Plakatas

 

Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje AIŠKINAMIEJI ŽODYNAI AMŽIŲ SANDŪROJE. Konferencija vyks 2014 m. rugsėjo 11–12 d.

 

Kvietimas Anketa

Call for papers Registration form

 

 

 

2013 m. Lietuvių kalbos instituto rengtos konferencijos

 

 

Lietuvių kalbos institutas katu su partneriais rengia tarptautinę konferenciją VIENIJANTI ĮVAIROVĖ: KALBŲ ĮTAKA MOBILUMUI, DARBUI IR AKTYVIAM PILIETIŠKUMUI. Konferencija vyks 2013 m. rugsėjo 25–26 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime.

 

Plačiau apie konferencija:

www.multilingualism2013.lt

www.multilingualism2013.eu

 

 

 

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra kviečia dalyvauti 20-ojoje Jono Jablonskio konferencijoje Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje. Konferencija rengiama Lietuvių kalbos institute 2013 metų spalio 4 dieną.

 

Programa Tezės Plakatas

 

 

 

Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SAKYTINĖS KALBOS TYRIMAI: ASPEKTAI, PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS, kuri vyks 2013 m. spalio 25 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilnius. Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936-2011) atminti.

 

Programa Plakatas

 

 

2013 m. gruodžio 5–6 d. / 5–6 December 2013. Tarptautinė tarpdalykinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“ / International interdisciplinary scientific conference „Dialect Research in the 21st Century: Geolinguistic and Sociolinguistic Perspectives“

 

Kvietimas Call for Papers

 

Dalyvio anketa Registration form

 

 

Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija: Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos, kuri vyks 2013 m. spalio 10–11 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilnius.

 

Plačiau

2012 m. Lietuvių kalbos instituto rengtos konferencijos

 

 

Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?“, kuri vyks š. m. lapkričio 14 dieną, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure.

 

        Plačiau

 

 

Kvietimas dalyvauti Konstantino Sirvydo skaitymuose.

 

         Sirvydo skaitymai

 

Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras kviečia dalyvauti tarptautinėje konferencijoje Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas, kuri vyks 2012 m. gegužės 1011 d.

 

 

         Programa           Tezės

 

 

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius kviečia dalyvauti 19-ojoje Jono Jablonskio konferencijoje, skirtoje jo Lietuvjų kalbos sintaksės šimtmečiui paminėti. Konferencija rengiama Vilniaus universitete 2012 metų spalio 5 dieną.

 

         Kvietimas           Tezes            Plakatas

 

 

 

2011 m. Lietuvių kalbos instituto rengiamos konferencijos 

 

2011 m. spalio 12–13 d. Lietuvių kalbos institute vyks Tarptautinė mokslinė terminologijos  konferencija Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis, skirta Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui. Plačiau apie konferenciją (TMA 2011).

 

2011 m. lapkričio 10–11 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrius kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno. Konferencija vyks Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Plačiau apie konferenciją.

 

 

2011 m. lapkričio 24–25 d. kviečiame į Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros katedros ir Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademijos organizuojamą konferenciją Kalba ir jos tyrimo aspektai. Konferencija vyks Lietuvių kalbos institute. 

 

2010 m. Lietuvių kalbos instituto rengtos konferencijos

 

Rugsėjo 9–10 d. Lietuvių kalbos institute vyko  tarptautinė mokslinė konferencija Chronotopo poetika: kalbos mechanizmai ir kognityviniai pagrindai. Ją organizavo Lietuvių kalbos institutas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Fondas „Pyccкий мир“, Vilniaus pedagoginis universitetas.

 

Spalio 7–8 d. Lietuvių kalbos institute vyko kartu su Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra rengiama tarptautinė (18-oji) jubiliejinė Jono Jablonskio konferencija, skirta 150-osioms kalbininko gimimo metinėms: Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis. Kvietimas. Programa. Tezės.

 

Lapkričio 25–26 d. Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras surengė nacionalinę mokslinę konferenciją Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms.

 

2009 m. Lietuvių kalbos instituto surengtos konferencijos

 

Lapkričio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno, skirta Lietuvos vardo tūstantmečiui, kurią rengė Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras. Kvietimas. Programa. Tezės.

 

Spalio 15–16 dienomis Kaliningrade Rusijos valstybiniame Imanuelio Kanto universitete įvyko penktoji tarptautinė mokslinė konferencija Rytų Prūsijos kultūros paveldas. Plačiau.

 

Spalio 9 d. Lietuvių kalbos institute vyko kartu su Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra surengta 17-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos. Perskaityta 18 pranešimų. Kvietimas. Programa. Tezės.

 

2008 m. Lietuvių kalbos instituto surengtos konferencijos 

 

Lapkričio 12–14 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje ir Lietuvių namuose Seinuose įvyko V tarptautinė konferencija LDK kalbos, kultūra ir raštijos tradicijos. Ją surengė Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus LDK kalbų tyrimų grupė drauge su Kultūrų, menų ir tautų centru Paribys Seinuose ir Lenkijos lietuvių draugija. Programa ir tezės.

 

Spalio 16–17 d. Karaliaučiuje įvyko Lietuvių kalbos instituto ir Rusijos valstybinio Imanuelio Kanto universiteto organizuota tarptautinė mokslo konferencija Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje Danieliaus Kleino Grammaticae Lithvanicae 355 metų sukakčiai paminėti.

 

Balandžio 23–25 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija, skirta Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijoje buvo perskaityta 43 pranešimai: skaitė mokslininkai iš Rygos, Balstogės, Prahos, Magdeburgo, Pečo, Kijevo, Minsko, Sankt Peterburgo, Kišiniovo, Vilniaus, Kauno, Šiaulių. Paskelbtas kalbos mokslo atradimas: Ilja Lemeškinas pristatė Čekijos Nacionalinio muziejaus rankraštyne rastą XIX a. I pusės rankraštinį Lietuvių kalbos žodyną, kurį rengė žymus čekų poetas, filologas F. L. Čelakovskis (1799–1852).