Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Mokslo taryba

Mokslo taryba yra Lietuvių kalbos instituto valdymo organas. Ją sudaro 15 narių: 10 narių renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, 5 nariai yra skiriami iš kitų institucijų, suinteresuotų Instituto tikslų įgyvendinimu. Mokslo taryba sudaroma 5-eriems metams.

 

 

2017 M. MOKSLO TARYBOS POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS IR NUTARIMAI:

2017-02-14

2017-04-28

2017-06-22

 

 

2016-11-09

Lietuvių kalbos instituto

Mokslo tarybos rinkimų komisijos

 

Skelbimas

2016 11 09

 

 

Rinkimai į laisvą Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos nario iš Instituto administracijos vietą įvyko. Teisę balsuoti turėjo 62 LKI etatiniai ir pagal projektus dirbantys mokslo darbuotojai. 6 mokslo darbuotojai balsavo iš anksto 2016 m. lapkričio 4 d. Iš viso rinkimuose dalyvavo 39 rinkėjai (t. y. 63% visų, turėjusių balso teisę). LKI Mokslo tarybos rinkimų reglamente rinkėjų kvorumas neapibrėžtas. Rinkimai laikytini teisėtais.

Atidarius balsadėžę rasti 39 biuleteniai. Iš jų galiojančių – 37 (95%), negaliojančių – 2 (5%).

Suskaičiavus galiojančiuose biuleteniuose užfiksuotus balsavimo duomenis, konstatuota, kad kandidatės į laisvą LKI Mokslo tarybos nario iš Instituto administracijos  vietą surinko balsų:

 

 

1.

Dr. Jurgita Jaroslavienė

12

2.

Habil. dr. Danguolė Mikulėnienė

25

 

 

 

      LKI Mokslo tarybos nare išrinkta habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

 

 

 

 

2016-10-28

 

                                 Lietuvių kalbos instituto

                         Mokslo tarybos rinkimų komisijos

 

                                         Skelbimas

                                         2016 10 28

 

Rinkimų LKI Mokslo tarybos nario iš Instituto administracijos laisvai vietai užimti,

    įvyksiančių  2016 m. lapkričio 9 d. 9–12 val. LKI konferencijų salėje

 

                                     kandidatų sąrašas:

 

 

Eil. nr.  Kandidatas (-ė)                                   Kandidato

                                                                     atstovaujamas

                                                                     LKI padalinys

 

1.         Dr. Jurgita Jaroslavienė                       Administracija

2.         Habil. dr. Danguolė Mikulėnienė          Administracija

 

Išankstinis balsavimas vyks 2016 m. lapkričio 4 d. 9–12 val. LKI konferencijų salėje.

 

Komisija primena, kad balsuoti gali rinkimų dieną pareigas einantys (neatostogaujantys) LKI etatiniai ir pagal projektus dirbantys mokslo darbuotojai.

 

 

 

2016-09-08

                                                                                                                                    Lietuvių kalbos instituto

                                                                                                                             Mokslo tarybos rinkimų komisijos

 

                                                                                                                                            Skelbimas

 

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos rinkimų komisija (N. Morozova (pirmininkė), D. Murmulaitytė, E. Pesliakaitė) 2016 m. rugsėjo 7 d. posėdyje nutarė nustatyti šias 2016 lapkričio 9 d. įvyksiančių LKI MT nario iš Instituto administracijos laisvai vietai užimti rinkimų datas:

1. iki 2016 m. spalio 24 d. (įskaitytinai):

  • LKI administracija Rinkimų komisijai pateikia kandidatų į LKI Mokslo tarybą sąrašą ir kt. dokumentus (posėdžio protokolą, rašytinius keliamų kandidatų sutikimus eiti Mokslo tarybos nario pareigas ir kt., žr. LKI Mokslo tarybos rinkimų reglamento 17 punktą);
  • dokumentus (žr. Reglamento 15 ir 17 punktus) pateikia save keliantys kandidatai;
  • norintys balsuoti iš anksto ar rinkimų dieną būti atšaukti iš atostogų apie tai informuoja Rinkimų komisiją.

2. 2016 m. spalio 28 d. Rinkimų komisija skelbia kandidatų sąrašą.

3. 2016 m. lapkričio 4 d. 9–12 val. LKI salėje vyks išankstinis balsavimas (esant pageidaujančių balsuoti iš anksto, apie tai pranešus iki 2016 m. spalio 24 d. (įskaitytinai)).

Primintina, kad balsuoja rinkimų dieną LKI dirbantys (etatiniai ir pagal projektus) mokslo darbuotojai. Balsavimo teise norintys pasinaudoti atostogaujantieji (kasmetės, vaiko priežiūros, kūrybinės atostogos), nedarbingi ar komandiruoti LKI mokslo darbuotojai 2016 m. lapkričio 9 d. turi būti atšaukti iš atostogų arba balsuoti iš anksto.

Rinkimų komisijai pateikiamus dokumentus renka Rinkimų komisijos sekretorė E. Pesliakaitė.

LKI Mokslo tarybos rinkimų reglamentą žr. LKI tinklalapyje.

Kilus neaiškumų prašome rašyti N. Morozovai el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  arba E. Pesliakaitei el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

 

 

Lietuvių kalbos instituto Mokslo Tarybos rinkimų reglamentas

 

 

 

 

DĖMESIO!

 

2016 lapkričio 9 d.  įvyks LKI Mokslo Tarybos nario iš Instituto administracijos laisvai vietai užimti rinkimai.

 

 

 

 

 

 

2016 M. MOKSLO TARYBOS POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS IR NUTARIMAI:

2016-02-09

2016-02-29

2016-04-26

2016-09-27

2016-10-24

2016-12-09

2016-12-23

 

 

 

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

(aktuali redakcija nuo 2016 m vasario 9 d.)

 

2015 m. gegužės 29 d. įvykusiuose LKI mokslo tarybos rinkimuose išrinkta naujos sudėties LKI mokslo taryba

 

Išrinktieji LKI mokslo tarybos nariai:


Prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (pirmininkė)

Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (pirmininko pavaduotojas)

Darius Ivoška (sekretorius)

Dr. Albina Auksoriūtė

Dr. Violeta Meiliūnaitė

Dr. Rita Miliūnaitė

Žilvinas Mišeikis

Dr. Loreta Vaicekauskienė

Prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

 

Paskirtieji LKI mokslo tarybos nariai:

Dr. Asta Vaškelienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas)

Dr. Daiva Vaišnienė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)

Dr. Mindaugas Strockis (Vilniaus universitetas)

Dr. Stanislovas Žurauskas (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija)

 

Birželio 11 d. įvyko pirmas naujosios kadencijos Mokslo tarybos posėdis, kuriame:

1. Išrinkta Tarybos pirmininkė - prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.

2. Išrinktas Tarybos sekretorius - Darius Ivoška.

 

Birželio 29 d. posėdyje:

1. Išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotojas - prof. habil. dr. Sergejus Temčinas.

2. Patvirtinta LKI Konkursų ir atestacijos komisija.

3. Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas.