Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Ištekliai

Lietuvių kalbos institute kaupiami lietuvių kalbos ištekliai. Jie saugomi atskirų Instituto skyrių fonduose.

 

Leksikografijos centro fondai

 

Lietuvių kalbos žodyno pagrindinė kartoteka

Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka

Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka

Druskininkų tarmės žodyno kartoteka

Elenos Grinaveckienės Jurbarko šnektos kartoteka

 

Tarmių archyvo fondai

 

Tarmių garso įrašų fonoteka

 

Kartotekos:

 

Lietuvių kalbos atlaso kartoteka

Antano Salio apklauso kartoteka

Dieveniškių žodyno kartoteka

Dialektologijos anketų (5 leksikos, morfologijos, akcentologijos, sintaksės) kartotekos

Tarmių sąveikos anketos kartoteka

Europos kalbų atlaso kartoteka

Tarmių aprašų ir transkribuotų tekstų rankraščiai

 

Kalbos kultūros skyriaus fondai

 

Kalbos kultūros skyriuje 1994–2006 m. buvo kaupiama kalbos tvarkybos darbui ir lingvistiniam visuomenės švietimui skirta Teminė bibliografinė kartoteka.

 

Vardyno skyriaus fondai

 

Vietovardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos, kartoteka (600 000 vnt.). Jos pagrindu rašomas Lietuvos vietovardžių žodynas.

Vietovardžių, užrašytų iš istorijos šaltinių, kartoteka (300 000 vnt.).

Pavardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos, kartoteka (260 000 vnt.). Jos pagrindu išleistas Lietuvių pavardžių žodynas.

Asmenvardžių, užrašytų iš istorijos šaltinių, kartoteka (200 000 vnt.).

Kazimiero Būgos nomina propria tikrinių žodžių kartoteka (75 000 vnt.). Būgos ranka užrašyta apie 35 000 vnt.

Kitokių onimų kartotekos (pravardžių – 50 000 vnt., zoonimų ir kt.).

Istorinių onimų kartotekos pildomos ir toliau.

 

Lietuvių kalbos instituto fonduose esančiais duomenimis gali naudotis ir kitų Lietuvos mokslo institucijų darbuotojai bei užsienio mokslininkai mokslo (ne studijų) tikslais.