Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Mokslas

Lietuvių kalbos instituto mokslininkų veikla labai įvairi. Stengiamasi, kad ji ne tik atlieptų mūsų visuomenės poreikius, prisidėtų prie Lietuvos mokslo raidos, bet ir atitiktų pasaulines lingvistikos tendencijas, sudarytų sąlygas tolesniems moksliniams tyrimams. Todėl glaudžiai bendradarbiaujama su užsienio mokslininkais: stažuojama, keičiamasi patirtimi, visokeriopai skatinami kitose šalyse vykdomi lituanistikos ir baltistikos projektai. Remiama užsienyje veikiančių lituanistikos centrų veikla.

Kad Institute kaupiami kalbiniai ištekliai taptų prieinamesni ir patogesni įvairių krypčių mokslininkų tyrimams, kuriamos informacinės ir visatekstės duomenų bazės.

Kadangi mokslinės veiklos pagrindas yra nuolatinis duomenų ir faktų atnaujinimas, dalijimasis informacija ir mokslinio darbo patirtimi, Lietuvių kalbos institutas organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, kursus, kuriuose mielai kviečiami dalyvauti ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio kalbotyros specialistai.

Mokslinius tyrimus siekiama kuo labiau sutelkti ir orientuoti į konkrečias šiuo metu aktualias kalbines problemas, todėl dalis jų finansuojama įvairių programų ir projektų lėšomis, kurios paprastai gaunamos konkurso būdu. Šitaip skatinamas kuo aukštesnis mokslinių tyrimų lygis.