Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
TARPTAUTINĖ KALBOTYROS VASAROS MOKYKLA IR GRAMATIKOS KONFERENCIJA

KVIEČIAME DALYVAUTI

 

Tarptautinėje Kalbotyros vasaros mokykloje

ir Gramatikos konferencijoje,

kuri vyks 2004 metų rugpjūčio 2–8 dienomis Salų dvare (Rokiškio raj.)

 

Renginį organizuoja Lietuvių kalbos institutas, remia LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Kviečiami dalyvauti vyresnių kursų studentai, magistrantai, doktorantai, jauni mokslininkai

 

NUMATOMA RENGINIO PROGRAMA

 

Vasaros mokykla (2004 08 02–05)

 

Vasaros mokykloje bus sudaryta galimybė susipažinti arba pagilinti pažintį su kai kuriomis svarbiomis teorinės lingvistikos mokyklomis ir kryptimis, kviečiami pranešėjai iš užsienio, atstovaujantys įvairioms mokykloms ir kalbotyros kryptims. Dauguma jų yra baltistai arba kalbininkai, nagrinėjantys baltų kalbas (dauguma pranešimų bus perskaityta lietuvių kalba). Paskaitas skaitys:

 

Aleksej Andronov (Peterburgas): Rusijos funkcinės lingvistikos mokyklos

Axel Holvoet (Vilnius): Vilniaus gramatikos kampelis

Tomáš Hoskovec (Praha): Prahos lingvistikos mokykla

Rolandas Mikulskas (Vilnius): Kognityvinė lingvistika

Irena Sawicka (Torunė): Arealinė tipologija

Bohumil Vykypěl (Brno): Kopenhagos lingvistikos mokykla

Björn Wiemer (Konstancas): Role & Reference Grammar

 

Gramatikos konferencija (2004 08 06–07)

 

Konferencijoje bus pristatyta Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriuje rengiamos Naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepcija. 2003 m. pabaigoje išėjusiame straipsnių rinkinyje Sintaksinių ryšių tyrimai paskelbta dalis teorinių nuostatų, kuriomis bus paremta ši gramatika. Šiuo metu rengiami kiti rinkiniai: Gramatinių kategorijų tyrimai (2004) ir Morfosintaksės tyrimai (2005). Konferencijoje dalyvaujantis platesnis mokslininkų kolektyvas galės diskutuoti su autoriais. Mielai kviečiami dalyvauti ir pasiūlyti savo pranešimus kolegos, besidomintys dabartinės lietuvių kalbos gramatikos (fonologijos ir morfonologijos, morfologijos, sintaksės, semantikos, pragmatikos) klausimais ir norintys diskutuoti, pristatyti naujus sprendimus ir mintis.

 

Dalyvio mokestis (vasaros mokykla ir konferencija) – 20 Lt (mokėti atvykus į Salas).

Dalyviai bus apgyvendinti Salų dvare. Nakvynė ir maitinimas nemokami. Numatoma ir kultūrinė programa.

Nustačius galutinę Vasaros mokyklos programą ir atrinkus pranešimus Gramatikos konferencijai bus išsiųsta tikslesnė informacija.

 

DALYVIO KORTELĖ