Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
TARPTAUTINĖ ALEKSANDRO VANAGO KONFERENCIJA BALTŲ ONOMASTIKOS TYRIMAI

Tarptautinę konferenciją Baltų onomastikos tyrimai, skirtą prof. A. Vanago (1934–1995) 70-osioms gimimo metinėms paminėti, rengia Lietuvių kalbos institutas. Ji vyks 2004 m. lapkričio 11–12 d. 

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

Asoc. prof. dr. Laimute Balode (Latvijos universitetas, Ryga; Helsinkio universitetas)

Dr. Laimutis Bilkis (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius)

Doc. dr. Grasilda Blažienė (Vilniaus pedagoginis universitetas)

Prof. habil. dr. Ojārs Bušs (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga)

Habil. dr. Vitalija Maciejauskienė (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius)

Prof. habil. dr. Anatolij Nepokupnyj (Ukrainos NMA Kalbotyros institutas, Kijevas)

Prof. habil. dr. Wolfgang P. Schmid (Getingeno universitetas, Vokietija)

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, pirmininkė (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius)

 

Siūlomos pranešimų temos:

  • teorinės onomastikos problemos baltų tikrinių žodžių tyrimų kontekste;
  • tikriniai žodžiai etnogenezės ir glotogenezės tyrimų kontekste;
  • baltiški elementai kitų kalbų vardyne;
  • tikrinių žodžių darybos, kilmės, semantikos ir kiti tyrimai (sinchronija ir diachronija);
  • tikrinių žodžių funkcionavimas bei vartosena.

 Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, rusų; numatomas sinchroninis vertimas.

Numatoma plenarinio posėdžio pranešimų trukmė – iki 30 min., kitų pranešimų trukmė – iki 15 min.

 

Dalyvio anketą ir pranešimų tezes prašome atsiųsti iki rugsėjo 15 d. Tezių apimtis – ne daugiau kaip 4 000 spaudos ženklų (apie 2 puslapius). Labai pageidautina, jog kompiuteriniam tekstui rinkti būtų naudojamas programos MS Office 95 tekstų redaktorius Word 6.0; pagrindinis šriftas – TimesLT arba Times New Roman, kirčiuoti ženklai – iš TimesLT Accented. Jeigu tekstams rinkti būtų naudojamos naujesnės programos MS Office versijos, pagrindinis šriftas turėtų būti Times New Roman, o specialūs ženklai – ne iš Times New Roman. Naudojant kitus specialių ženklų šriftus, prašytume juos pridėti.

 

DALYVIO ANKETA

 

Skaitytų pranešimų pagrindu parengtus straipsnius numatoma išleisti atskiru straipsnių rinkiniu.

Konferencijos dalyvio mokestis – 35 Lt (10 eurų). Jį bus galima sumokėti pervedimu (AB bankas „Hansabankas“, b. k. 73000, sąskaitos Nr. LT 58 7300 0100 0245 3597) arba atvykus į konferenciją.

Po konferencijos, lapkričio 13 d., numatoma išvyka į gimtąsias A. Vanago vietas.

 

Mūsų adresas:

Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija

Baltų onomastikos tyrimai

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

LT-10308 Vilnius

Lietuva (Lithuania)

Tel.: 234 64 72

234 66 21

Faks.: 234 72 00

El. paštas:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Konferencijos rėmėjai: Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Informacija apie konferenciją skelbiama Lietuvių kalbos instituto tinklalapyje http://www.old.lki.lt