Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Aloyzas Vidugiris. ZIETELOS ŠNEKTOS ŽODYNAS

 

     Svetimųjų apsuptyje (Baltarusijoje, Gardino srities Diatlovo rajone, apie 150 km į pietus nuo Vilniaus) XX a. 9-ame dešimtmetyje ištirpusi Zietelos lietuvių šnekta yra labai archajiška ir savita. Ji nesutampa nė su viena lietuvių tarmių. Tolydžio silpdama zieteliškių šnekta buvo smarkiai paveikta ją supusių gudų, lenkų, rusų kalbų. Tai ypač atsispindi jos žodyne. Todėl autoriaus pasirinktas visuotinio tarmės žodyno tipas leido pateikti išsamų merdinčios šnektos leksikos (kartu su vietovardžiais ir asmenvardžiais) vaizdą.

     Įvadiniame straipsnyje apibūdinamos šnektos ypatybės, jos tyrinėjimo istorija.

     Aloyzas Vidugiris. Zietelos šnektos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 846 p.