Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
„Wolfenbüttelio Postilė“

J. Karaciejaus parengta knyga „Wolfenbüttelio Postilė“ – kiek galima tiksliau transponuotas šios postilės rankraštis, kad būtų lengviau prieinamas tyrinėtojui. Rengiant tekstą, naudotasi elektrografine kopija bei mikrofilmu. Išlaikytos šiam rankraščiui būdingos rašybos ypatybes. Tekste žymimos eilutės, komentuojami visi taisymai, įterpimai bei tie žodžiai ar to paties žodžio dalys, kurie skaitytojui gali būti neaiškūs. Laužtiniuose skliaustuose kartais pažymėta atstatyti žodžių kėlimo ženklai ar neaiškiai matomos raidės.

Karaciejus J. (parengė ir parašė įvadą), „Wolfenbüttelio Postilė“. Vilnius: Žara, 1995. – 396 p.