Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
BRONĖ VOSYLYTĖ. KELIAS Į DIDĮJĮ ŽODYNĄ

Sudarytojai: Kazys Morkūnas,

Klementina Vosylytė

Knyga skirta žodynininkei Bronei Vosylytei. Joje spausdinami Vosylytės moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos lietuvių bendrinės kalbos ir leksikografijos istorijos problemos, pateikiamas pluoštas jos pačios ir kitų žmonių prisiminimų. Publikuojami reikšmingesni biografijos dokumentai, laiškai, archyvinė medžiaga, bibliografija.

KELIAS Į DIDĮJĮ ŽODYNĄ Vilnius: LKI l-kla. 2002. – 198 p.