Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Algirdas Sabaliauskas: bibliografija

Knygoje suregistruoti prof. habil dr. Algirdo Sabaliausko per penkis dešimtmečius paskelbti darbai - 1919 pozicijų: disertacijos, knygos, straipsniai, vertimai, recenzijos. Taip pat autoriaus redaguoti, sudaryti, recenzuoti, konsultuoti darbai, vadovautos bei oponuotos disertacijos. Pateikiama literatūra apie Algirdą Sabaliauską, pabaigoje - pavardžių rodyklė. Knygoje spausdinamas D. Mikulėnienės ir K. Morkūno straipsnis „Algirdas Sabaliauskas kalbos mokslo baruose“. 

Algirdas Sabaliauskas: bibliografija / Lietuvių kalbos institutas; [sudarė Inga Kukučionytė, redagavo Rasa Mielkuvienė, Zita Šimėnaitė]. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. – 160 p.