Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ CHRESTOMATIJA

     

      Šis leidinys skirtas besimokančiam jaunimui, mokytojams, dėstytojams ir visiems, kas domisi lietuvių kalba ir jos tarmëmis. Jį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė. Knygoje pateikiami lietuvių kalbos tarmių ir patarmių aprašai, įvairių šnektų tekstai, užrašyti paprastais ir specialiais rašmenimis, išsamūs spalvoti žemėlapiai, mokomosios užduotys mėgstantiems sukti galvą, transkripcijos ženklų aprašas, transponavimo taisyklės, mokomosios užduotys, gyvenamųjų punktų pagal „Lietuvių kalbos atlasą“ sąrašas, terminų žodynėlis. Kompaktinėje plokštelėje galima rasti ne tik visą šią medžiagą, bet ir visų knygoje esančių pasakojimų autentiškus įrašus.

 

      Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Sudarytojai :Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa [mokslinė redaktorė Laima Grumadienė]. 2004, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 328 p., [16] iliustr. lap.: + 1 komp. plokštelė, žml. lap.