Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Vytautas Ambrazas. LIETUVIŲ KALBOS ISTORINĖ SINTAKSĖ

 

 

     Knygoje nušviesti pagrindiniai lietuvių kalbos sakinio raidos procesai. Daugiausia dėmesio skiriama žodžių tvarkos raidai, veiksmažodinių ir vardažodinių sakinių istoriniams santykiams, linksnių ir prielinksnių, dalyvių ir bendraties konstrukcijų kitimams. Tai pirmasis apibendrinamas istorinės sintaksės sąvadas lietuvių kalba.

     Darbe daug dėmesio skiriama sakinio branduolį sudarančioms konstrukcijoms, ypač toms, kuriose pastebėta ryškesnių pakitimų. Sakinio raidos tyrimo rezultatus autorius stengėsi išdėstyti taip, kad darbas būtų prieinamas ne tik kalbotyros specialistams, bet ir visiems, kas studijuoja lietuvių kalbos istoriją ar apskritai domisi jos praeitimi. Tarmių ir tautosakos duomenys pateikiami fonetiškai transponuoti į bendrinę kalbą išlaikant morfologines ypatybes; jų svarbiausi šaltiniai – didžiojo Lietuvių kalbos žodyno kartoteka ir spausdinti tomai, Lietuvių kalbos dialektologinio atlaso kartoteka, tarmių aprašai, žodynai, tautosakos rinkiniai. Autoriaus ištisai peržiūrėtų ir su šaltiniais sugretintų XVI–XVII a. raštų pavyzdžiai cituojami originalų rašyba (tik vad. gotikinės raidės keičiamos lotyniškąja antikva).

     Lietuvių kalbos istorinė sintaksė / Vytautas Ambrazas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 612 p.