Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Zigmas Zinkevičius. LIETUVIŲ TARMIŲ KILMĖ

 

Knyga skirta lietuvių kalbos tarmių ir svarbiausių jų ypatybių atsiradimui išaiškinti. Tai pirmas išsamus lietuvių istorinės dialektologijos veikalas. Įvade supažindinama su dialektologijos pagrindais, pateikiama tarmių tyrimo apžvalga, aptariama tarmių tarpusavio sąveika. Nagrinėjami labai senais laikais buvusios kalbinės diferenciacijos palaikai šių dienų kalboje, dabartinių tarmių ištakos ir jų diferenciacija. Analizuojama atskirų tarmių ir patarimų kilmė, būdingų ypatybių raida. Tarmių suskilimas į patarmes ir jį sukėlusios priežastys tiriamos daug dėmesio skiriant substratui. Knygoje pateikiamos dialektologinių darbų nuorodos ir žemėlapiai.

Kad knyga būtų prieinama platesniam skaitytojų ratui, ne vien dialektologams ir kalbos istorikams, kad joje išdėstytas mintis suprastų kiekvienas išsilavinęs žmogus, knygoje paliesta nemaža bendrųjų dialektologijos ir kalbos istorijos dalykų, daugiausia įvadinėje dalyje.

Pateikiamų tarmės pavyzdžių transkripcija supaprastinta. Jos išsamumo laipsnį lėmė dėstomieji dalykai ir reikalas išryškinti kurią nors tarties ypatybę.

Zigmas Zinkevičius. Lietuvių tarmių kilmė / Zigmas Zinkevičius; Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006. – 296 p.: žml. Santr. angl. – Bibliogr.: p. 263-280. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 281-293.