Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Danguolė Mikulėnienė. CIRKUMFLEKSINĖ METATONIJA LIETUVIŲ KALBOS VARŽODINIUOSE DAIKTAVARDŽIUOSE IR JOS KILMĖ

 

     Pirmąjį monografijos skyrių sudaro prozodinių kaitų tyrimų istorija: aptariama metatonija ir jos rūšys, labiau paplitusios priegaidžių kaitos kilmės teorijos, būdingesni metatonijos atvejai. Antrajame skyriuje pateikiami sinchroniniai vardažodinio kamieno galūnių, priešdėliniai ir priesagų vedinių, taip pat dūrinių analizės aprašai, iš kurių išryškėja prozodinių kaitų funkcijos dabartinėje lietuvių kalboje.

    Kirčiavimo variantų ir vardažodinių darinių kirčiavimo raidai skirtas trečiasis ir ketvirtasis monografijos skyriai. Čia nagrinėjama autorės pastebėta istorinė cirkumfleksinės priegaidžių kaitos sąsaja su kilnojamojo kirčio paradigma. Iškelta hipotezė leidžia paaiškinti kai kuriuos dalykus, kuriems iki šiol nerado atsakymo metatoniją tyrę kalbininkai.

 

     Danguolė Mikulėnienė. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė / Danguolė Mikulėnienė; Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – 332 p.