Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Simas Karaliūnas. BALTŲ PRAEITIS ISTORINIUOSE ŠALTINIUOSE. I-II dalys

 

     Monografijoje, remiantis baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų apeliatyvine leksika ir vardynu, nagrinėjamos istoriniuose šaltiniuose (Herodoto Istorijoje, Ptolemajo Geografijoje, islandų sagose ir kt.) minimų tautų lokalizacijos ir etninės identifikacijos problemos. Pateikiama šios temos literatūros ir ankstesnių hipotezių apžvalga, iškeliama naujų.

     Autorius siekia pamėginti į paliudytus etnonimus ir su šia problematika susijusius kalbamojo Europos regiono hidronimus bei toponimus, užfiksuotus istoriniuose šaltiniuose, pažiūrėti iš baltų kalbų pusės, nuolat prieš akis turint šių kalbų, – iš visų gyvųjų indoeuropiečių kalbų pačių archajiškiausių, – duomenis, kuriais kitų kalbų tyrinėtojai dėl tam tikrų priežasčių mažai tesinaudoja. Šiuo atžvilgiu ypač svarbi lietuvių kalba: jos vandenvardžiai, vietovardžiai, leksikos turtai, sukaupti Lietuvių kalbos žodyno dvidešimtyje tomų bei tarminiuose žodynuose.

    Monografijoje taikomas istorinis lyginamasis kalbų tyrimo metodas, o kai reikia, neatsisakoma ir vidinės rekonstrukcijos metodo. Etnonimų, hidronimų ir toponimų nagrinėjimas yra grindžiamas struktūrine analize, o nagrinėjant semantikos dalykus taikomas kalbų tipologijos metodas.

    Monografiją sudaro du tomai ir žodžių rodyklė.

 

    Simas Karaliūnas. Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose / Simas Karaliūnas; Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. T. 1.– 2004. – 220 p. Rodyklė. – 2004. – 75 p. T. 2. – 2005. – 472 p.