Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Nijolė Tuomienė. RAMAŠKONIŲ ŠNEKTOS TEKSTAI

 


     Knygoje pateikiama dialektologine transkripcija užrašytų Ramaškonių apylinkių šnektos tekstų, surinktų 1991–2004 metais. Tai sparčiai nykstanti lietuvių kalbos periferinė šnekta – pietų aukštaičių patarmės dalis, esanti Baltarusijoje, Varanavo rajone, Gardino srityje.
     Nedidelė Ramaškonių šnekta labai savita, išlaikiusi nemažai archajiškų bruožų, o dėl ilgos izoliacijos ir glaudžių kontaktų su slavų kalbomis, sukūrusi nemažą naujybių sluoksnį.
     Įvadiniame straipsnyje aprašomas Ramaškonių šnektos plotas, tyrimų istorija, sociolingvistinė krašto padėtis, svarbiausios fonetikos, morfologijos, kirčiavimo ir kitos ypatybės. Unikaliuose tekstuose atsispindi Varanavo krašto istorija, kasdieniai darbui, dzūkų buitis, papročiai ir šventės, lietuviškos mokyklos ir skaityklos, krašto pasakos ir legendos, prisiminimai apie išgyventą okupaciją.
    Greta pateikti komentarai padės geriau suvokti šių tekstų prasmę ir jų reikšmę kalbotyros bei mūsų tautos kultūros istorijai.

  Ramaškonių šnektos tekstai / Nijolė Tuomienė; [žemėlapį sudarė Edmundas Trumpa]; Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). 
– Santr. angl – Bibliogr.: p. 288-294