Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Edmundas Trumpa. PELESOS ŠNEKTOS BALSINĖS FONEMOS IR JŲ VARIANTAI

 

 

 

       Šioje knygoje, parengtoje disertacijos pagrindu, sinchroniškai aprašyta Pelesos lietuvių šnektos (Baltarusija, Gardino sritis, Varanavo rajonas) balsinių fonemų sistema, balsių bei poliftongų kiekybė ir kokybė. Tyrime, atliktame daugiausia eksperimentiniais metodais, nustatytas šnektos fonemų inventorius, diferenciniai požymiai, pateikti galimi akustinių klasifikacijų variantai, apžvelgtos balsių trukmės charakteristikos, aprašyti fonemų alofonų akustiniai ir artikuliaciniai požymiai. Knygoje pateikiama šnektos tekstų.       Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai / Edmundas Trumpa. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 276 p. : iliustr. – (Opera linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbos institutas ; 10). Santr. vok. – Bibliogr.: p. 199–208.