Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
GARSAS IR JO TYRIMO ASPEKTAI: METODOLOGIJA IR PRAKTIKA. SOUND AND ITS RESEARCH ASPECTS: METHODOLOGY AND PRACTICE

 


     Rinkinyje skelbiami Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos mokslininkų straipsniai, kuriuose pateikiami naujausi eksperimentiniai garsų ir prozodijos tyrimai, nagrinėjami svarbūs istorinės akcentologijos klausimai. Dėmesys taip pat atkreipiamas į garsų funkcionavimo ir vartosenos aktualijas. 

      The book The Sound and its Research Aspects: Methodology and Practice is a collection of the articles based on the latest research by scientists from Lithuania, Latvia, Estonia, and Russia. They deal with important issues of phonetics, phonology and accentology; new hypotheses are put forward and issues of practical usage are discussed.


      Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika = Sound and its Research Aspects: Methodology and Practice / Lietuvių kalbos institutas; [sudarė Asta Leskauskaitė, Violeta Meiliūnaitė]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. – 260 p. Santr. angl.