Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Raštijos paveldo tyrimų centras

Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 263 81 71, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyrius įkurtas 2010 m. Iki to laiko veikė 2006 m. suformuota Lituanikos grupė Vardyno skyriaus sudėtyje. Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vadovas – prof. habil. dr. S. Temčinas. Skyriuje dirba 1 vyriausiasis mokslo darbuotojas ir 3 vyresnieji mokslo darbuotojai. Yra 2 doktorantai.


Pagrindinės veiklos kryptys
Svarbiausi leidiniai
Mokslo renginiai
Svarbiausi projektai
Lietuvos ir užsienio partneriai
Darbuotojai

 

Pagrindinės veiklos kryptys

 

Kalbų ir kultūrų sąveikos ir lituanikos raštijos tyrimai

 

  • Lietuvių ir slavų kalbų sąveika
  • Lietuvoje saugomi kiriliniai rankraščiai
  • XIV–XVIII amžiaus rusėniškosios raštijos raida
  • LDK metraščiai
  • LDK stačiatikių ir unitų bažnytinė slavų raštija
  • Supraslio ir Žirovicų vienuolynų bibliotekų istorija
  • Lietuvos sentikių kalba ir raštija
  • Bažnytinė slavų hagiografija
  • LDK musulmonų (totorių) raštija arabų rašmenimis
  • Lituanikos darbų bibliografija

 

Svarbiausi leidiniai

 

1. Морозова Н.А., Новиков Ю.А. Чудное Причудье: Фольклор староверов Эстонии, Tartu: HUMA, 2007. – 336 c. ISBN 978-9949-408-58-0.

2. Čistiakova M. Vilniaus rankraštinių sinaksarų tekstologija: rugsėjis–lapkritis = Текстология вильнюсских рукописных прологов: сентябрь–ноябрь, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 477 p. ISBN 978-609-411-014-6.

3. Miškinienė G., Güllüdağ N. Turkų–lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščiio (1840). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 176 p. ISBN 978-609-411-015-3.

4. Морозова Н.А. Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе: Каталог, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 243 p. ISBN 978-9955-698-90-6.

5. Morozova N., Novikov J. Isevärki Peipsiveer: Eesti Vanausuliste folkloorist ja pärimuskultuurist, Tartu: HUMA, 2008. – 192 р. ISBN 978-9949-408-61-0.

6. Miškinienė G. Ivano Laucevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas = Китаб Ивана Луцкевича – памятник народной культуры литовских татар, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. – 800 p. ISBN 978-609-411-030-6.

7. Морозова Н.А. Книжность староверов Эстонии, Tartu: HUMA, 2009. – 288 c. ISBN 978-9949-408-72-6.

8. Temčinas S., Miškinienė G., Čistiakova M., Morozova N. (red.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009 (Bibliotheca Archivi Lithuanici, vol. 7). – 448 p. ISBN 978-609-411-026-9. ISSN 1648-3294.

9. Темчин С.Ю. Исследования по кирилло-мефодиевистике и палеославистике, Kraków, 2010 (Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, t. 5). – 305 s. ISBN 978-83-60163-59-7.

10. Чистякова М.В. Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных текстов. Том 1: сентябрь. = Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų katalogas. 1 tomas: rugsėjis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 501 p. ISBN 978-609-411-095-5.

 

Mokslo renginiai

 

Tarptautinės konferencijos, skirtos Lituanikos problemoms

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. Penktoji tarptautinė konferencija, skirta LDK kultūros paveldo tyrimams, 2008, kartu su Vyskupo Antano Baranausko fondu „Lietuvių namai“ (Seinai) ir Fondu Pogranicze (Seinai).

 

Svarbiausi projektai

 

Lituanika: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas, projekto vadovė N. Morozova (2007–2008 m.). 
Lituanika: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas II, projekto vadovė N. Morozova (2009–2011 m.).

LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji dimensija, projekto vadovė N. Morozova (2012–2014 m.).

 

Lietuvos ir užsienio partneriai

 

Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Tartu universitetas, Varšuvos Krikščioniškoji teologijos akademija, Torunės universitetas, Bulgarijos mokslų akademijos Kirilo ir Metodijaus tyrimų centras, Bulgarijos mokslų akademijos Bulgarų literatūros institutas, Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, Kaliningrado Imanuelio Kanto valstybinis universitetas, Gardino valstybinis Jankos Kupalos universitetas, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Ukrainos istorijos institutas, Budapešto universitetas, Upsalos universitetas, JAV Ohajo valstijos universiteto Hilandaro tyrimų centras ir kt.

 

Darbuotojai

 

Vyriausieji mokslo darbuotojai:

 

Sergejus Temčinas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras. Gimė 1961 m. Tambovo mieste (Rusija). 1979–1984 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, 1984–1987 m. mokėsi aspirantūroje Maskvos universitete, kur 1989 m. apgynė kandidato disertaciją „Pirmųjų slaviškų vertimų iš graikų kalbos laikų bei veikslų sistemos rekonstrukcija“ (nostrifikuota Lietuvos Mokslo tarybos 1993 m.). Nuo 1989 m. dirbo Vilniaus universiteto Slavistikos katedroje (katedros vadovas 1997–2005 m.). 2001 m. apgynė habilitacijos darbą „Pirmojo slaviško apeigyno struktūros rekonstrukcija“, 2003 m. suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1991 m. jis yra kviestinis lektorius Pedagogų profesinės raidos centre (Vilnius), nuo 1999 m. – Klaipėdos universitete. 2005 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje vyriausiuoju mokslo darbuotoju, nuo 2010 m. jis yra Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vadovas. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

Marina Čistiakova. Humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1979 m. Trakuose. 1997–2007 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (2001 m. baigė rusų filologijos bakalauro studijas, 2003 m. gavo slavų kalbotyros magistro laipsnį, 2003–2007 m. gilino žinias baltų-slavų kalbų ir literatūrų doktorantūroje). 2007 m. rudenį apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Vilniuje saugomų rankraštinių bažnytinių slavų Sinaksarų tekstologinė charakteristika: rugsėjis-lapkritis. Nuo 2008 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos institute. Dabar eina vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriuje. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

Galina Miškinienė. Humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1966 m. Ignalinoje. 1983–1988 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, kur 1991–1995 m. mokėsi doktorantūroje. 1998 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys)“. Nuo 1989 m. dirba Vilniaus universitete. 2007 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Dabar eina vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriuje. El. paštas: galina.miskinienė@flf.vu.lt.

 

Nadiežda Morozova. Humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1966 m. Rokiškyje. 1984–1989 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, kur 1990–1993 m. mokėsi doktorantūroje. 2001 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metraščių kalbos ir tekstologijos problemos: Bychoveco kronika. Nuo 1994 iki 2008 m. dirbo Vilniaus universiteto Slavistikos katedroje. 2007 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus Lituanikos grupėje vyr. mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

Doktorantai:

 

Anželika Smetonienė. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai