Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
IKI 2009–2010 m. VYKDYTI PROJEKTAI

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamos programos ir projektai:


 1. Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija (kartu su Muzikos akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Matematikos ir informatikos institutu)
 2. Lituanika: LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas
 3. Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeniniams, kompiuterinė lingvistinė analizė
 4. Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose („Miestai ir kalbos“) (kartu su Vilniaus universitetu)
 5. Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas (kartu su Vilniaus universitetu)
 6. Bendras lietuvių ir latvių mokslininkų projektas „Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje“, 2009 (vad. dr. Loreta Vaicekauskienė).


 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamos programos ir projektai:

 

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programa


 1. Lietuvių kalbos tarmės mokykloje
 2. J. Aleksandravičiaus „Kretingiškių tarmės žodynas“ rengimas spaudai
 3. Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių rinkimas ir elektroninis jų tvarkymas
 4. Tarmių duomenų skaitmeninimo ir paieškos sistemos kūrimas
 5. Lietuvių tarmių tekstynas
 6. Pietinių pietų aukštaičių šnektos žodyno rengimas
 7. „Lietuvių tarmės“ 3 d. rengimas
 8. Skaitmeninė tarmių fonoteka
 9. Elenos Grinaveckienės Jurbarko apylinkių šnektos kartotekos skaitmeninimas ir mokslinis tyrimas
 10. „Suvainiškio apylinkių tekstų“ rengimas

 

Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programa


 1. Samuelio Boguslavo Chylinskio Senojo Testamento Berlyno egzemplioriaus rengimas spaudai
 2. Aiškinamojo žodyno „Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys“ elektroninio varianto rengimas
 3. Lietuvių kalbos žodyno kartotekos sudarymas ir pildymas naujais duomenimis
 4. J. Brodovskio XVIII a. pirmosios pusės rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno rengimas
 5. Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos elektroninio varianto rengimas
 6. K. Sirvydo „Punktų sakymų“ mokslinio leidimo rengimas
 7. Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos tyrimas: 1998–2008 m.
 8. Senųjų raštų indeksavimas