Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

Nuo 2013 metų

 

1. Kupiškėnų žodynas“, IV t. rengimas ir leidyba. Trukmė 10 mėn. (kovas – gruodis).

Vadovė – dr. Ritutė Petrokienė. 

 

Mokslininkų grupių projektai:

 

1. ,,Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“. Trukmė 2013 m. birželio 3 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.

 Vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė

 

Sklaidos projektai:

 

1. ,,Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha“.  Trukmė 10 mėn. (kovas – gruodis).

Vadovė dr. Zita Šimėnaitė 

2. „Mokslinio žurnalo „Terminologija“ (nr. 20, 21, 22) rėmimas ir leidyba“. Trukmė 2013 m. kovo 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.

Vadovė dr. Albina Auksoriūtė. 

3. ,,Mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica (68–73) tomų leidyba“. Trukmė 2013 m. kovo 1 d. – 2015 m.rugsėjo 30 d.

Vadovė  prof. dr. (HP) Grasilda Blažienė 

 

Nuo 2012 metų

 

1. ,,Konstantinas Sirvydas - lietuvių leksikografijos pradininkas”.

Vadovė – dr. Zita Šimėnaitė. 

2. ,,Priešaušrio mokslas,kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms metinėms”.

Vadovė – dr. Albina Auksoriūtė. "

3. ,,LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji dimensija”.

adovė – dr. Nadežda Morozova. 

4. ,,Juozas Balčikonis leksikografas”.

Vadovas – doc. dr. Aldonas Pupkis. 

5. ,,Studijos Visuomenė apie nepriesagines moterų pavardes rengimas ir leidyba”.

Vadovė – dr.( HP) Rita Miliūnaitė.

6. ,,Monografijos (A. Sabaliauskas  Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1981-2010 m.)” leidyba.

Vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė.

7. ,,Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė (2012–2014)”.

 Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė

8. ,,Senosios lietuvių k. tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė”.

Vadovė  –  prof. dr. (HP)  Grasilda Blažienė.

9. „Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės leidyba”.

Vadovė – dr. J. Jaroslavienė.

10. „Suvestinis sinaksarinių tekstų katalogas”.

  Vadovė – dr.  Marina Čistiakova.

 

Nuo 2011 metų

 

 1. „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės formavimasf“.

Vadovė – dr. Daiva Litvinskaitė.

 2. „Dalies Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės

sukūrimas“. Vadovas – dr. Laimutis Bilkis.

 3. „Monografijos „Sociolingvistika: metodai ir tyrimai“ rengimas spaudai ir leidyba“.

Vadovė – dr.(HP) Laima Kalėdienė.

  4. „ J. Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodynas“ .

Vadovė – dr. Daiva Vaišnienė.

  5. ,,Tęstinio leidinio Baltų onomastikos tyrimai 2 leidyba‘‘.  

Vadovė – dr. Alma Ragauskaitė.

 

Nuo 2010 metų

 

1. Dieveniškių žodyno 2 rengimas ir leidyba. 

Vadovė – dr. (HP) Laima Kalėdienė.

 

2. Zietelos šnektos tekstų II dalies leidyba.

Vadovė – dr. Rima Bacevičiūtė. 

3. Monografijos „Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas“ leidyba.

Vadovė – dr. Nijolė Tuomienė.

 

4. Monografijos „Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ leidyba.

Vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė. 

5. Lietuvių kalbos antriniai predikatyvai: semantika ir morfosintaksė.  

Vadovė – dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė.

 

6. „Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sintaksė“. 

Vadovas – dr. Artūras Judžentis.

 

7. Renginio pavadinimas – Konferencija Prieaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms.

Už renginį atsakinga – dr. Albina Auksoriūtė. 

8. Renginio pavadinimas – Tarptautinė konferencija Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis, skirta J. Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms.

Už renginį atsakinga – dr. Rasuolė Vladarskienė.

9. „Lietuvių kalbos instituto kalbos išteklių plėtros bei įsiliejimo į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras galimybių analizė“.

Vadovė – dr. Daiva Vaišnienė.

 

10. „Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje“.

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė. 

11. „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“. 

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė.

 

12. „Paveldas ir tapatumas : XVII a. lituanistinių šaltinių tyrimas ir sklaida“.

Vadovė – dr. (HP) Ona Aleknavičienė.

 

13. „Teminė tarmių duomenų bazė Tradiciniai lietuvių verslai“.

Vadovė  – dr. Violeta Meiliūnaitė.

 

Nuo 2009 metų

 

1. „Šiaurinių lietuvių kalbos šnektų tyrinėjimai“.

Vadovas – dr. (HP) Kazimieras Garšva.

2. Monografija „Lietuvių kalbos ekspertai: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas Rusijos imperijos tarnyboje (XIX amžiaus antroji pusė)“. 

Vadovas – prof. habil. dr. Giedrius Subačius. 

3. „Archivum Lithuanicum“ žurnalo 12–14 tomų leidyba. 

Vadovas – prof. habil. dr. Giedrius Subačius. 

4. „Kupiškėnų žodynas“, II-III t. rengimas ir leidyba.

Vadovė – dr. Ritutė Petrokienė. 

5. Knygos „Sūrių pavadinimai“ leidyba. 

Vadovė – dr. Jurgita Girčienė. 

6. „Baltų kalbų atlaso“ rengimas ir leidyba. 

Vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė. 

7. „Chylinskio veiklos LDK ir Europoje šaltiniai“. 

Vadovė – dr. Gina Holvoet. 

8. „Lituanika: LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas II“. 

Vadovė – dr. Nadiežda Morozova. 

9. „Marcinkonių apylinkių šnektos tekstai“. 

Vadovė – dr. Asta Leskauskaitė. 

10. „Garsas ir jo tyrimų aspektai: metodologija ir praktika“.

Vadovė – dr. Asta Leskauskaitė. 

11. „Jurbarko šnektos žodynas“. 

Vadovė – dr. Vilija Sakalauskienė. 

12. „Lietuvių teisės terminija 1918–1940 m. (pagrindinių kodeksų terminai). 

Vadovas – dr. Alvydas Umbrasas. 

13. „Jokūbo Brodovskio vokiečių-lietuvių kalbų rankraštinio žodyno publikacija“.

Vadovas – prof. dr. Vincentas Drotvinas.

14. ,,Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinės nuostatos Lietuvoje ir Latvijoje“.

Vadovė – dr. Loreta Vaicekauskienė