Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojami projektai

1. Jono Jablonskio kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga tarminės medžiagos mokslinis tyrimas. 2011–2012 m. Vadovė dr. Vilija Sakalauskienė.

2. Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. 2011–2012 m. Vadovė dr. Jolita Urbanavičienė.

3.  Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio „Tayslós augumyynis“ II dalies mokslinis kritinis rengimas. 2011–2013 m. Vadovė dr. Rita Petrokienė.  

4.  Lietuvių tarmės XIX a. pab.–XX a. pr. rašytiniuose šaltiniuose: tarminė Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika. 2011–2012 m. Vadovė dr. Danguolė Mikulėnienė. 

5.  Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. II tomas. Naujasis Testamentas. 2011  m. spalio mėn. – 2013 m. Vadovė dr. Gina Holvoet.

6.  Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599-1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas. 2012 m. balandžio mėn.–2015 m.  kovo  mėn. Vadovė dr. Alma Ragauskaitė.

7.  Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių-lietuvių kalbų žodyno(XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai. 2012 m. balandžio mėn. –2014 m. kovo mėn. Vadovė prof. dr. (HP) Grasilda Blažienė.

8. Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus tarmių įrašų archyvo duomenų bazių plėtra. 2011–2012 m. Vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė