Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
META-NORD

 

 

Nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2013 m. vasario 1 d. Institutas dalyvavo Europos Komisijos finasuojamame projekte „Baltijos ir Šiaurės šalių dalis atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje“ (META-NORD). Projektui vadovavo doc. dr. Jolanta Zabarskaitė. Kalbos technologijoms skirto projekto vienas iš pagrindinių tikslų buvo kurti daugiakalbę informacinę erdvę, telkti kalbos technologijas ir išteklius plėtojančią bendruomenę, sukurti atvirą kalbų išteklių, technologijų ir įrankių infrastruktūrą Baltijos ir Šiaurės šalims, pritaikytiną mokslo ir verslo tikslams. Tai yra viena iš didesnės europinės infrastruktūros META-NET dalių, apimanti danų, estų, suomių, islandų, latvių, lietuvių, norvegų ir švedų kalbas, turinčias mažiau nei po 10 milijonų kalbėtojų. 

Remiamas META-NET iniciatyvos Institutas kartu su partneriais išleido Baltąją knygą „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje“ (žr. http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/lithuanian-lt), kurioje pateikiama lietuvių kalbos technologijų apžvalga, svarstomos perspektyvos, grėsmės ir siekiai. Visų META-NET šalių Baltosios knygos yra internete, žr. http://www.meta-net.eu/%20whitepapers/index_html/

Be to, Institutas projekto metu aprašė savo sukurtų išteklių metaduomenis pagal Europos standartus atitinkančią META-SHARE sistemą. Projekto metu Institutas sukūrė META-SHARE saugyklą, kurioje šiuo metu laikomi Instituto ištekliai. Ši saugykla yra susieta su kitomis META-SHARE saugyklomis. Projekto metu Institutas pagal numatytus standartus atnaujino visus į META-SHARE sudėtus išteklius. Buvo sukurtos ir trijų išteklių duomenų bazės: Pavardžių žodyno duomenų bazė, Bendrinės kalbos žodyno leksikos duomenų bazė, Terminų sinonimijos duomenų bazė. Kartu su latviais ir estais Institutas sukūrė Teisės dokumentų duomenų bazę, kuria vėliau bus galima naudotis rengiant paralelinius tekstynus, kuriant vertimo programas ir pan. 

Būdamas META-NET koordinatoriumi Lietuvoje, Institutas telkė visas Lietuvoje kalbos technologijas kuriančias institucijas. Į META-SHARE saugyklą sudėti kai kurie Vilniaus universiteto, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto išteklių metaduomenys.

 

Instituto META-SHARE saugyklos interneto adresas

http://meta-share.old.lki.lt/.

 

Kitų šalių META-SHARE saugyklų adresai nurodyti projekto puslapyje

http://www.meta-nord.eu/

 

Projekto META-NORD iniciatyva 2012 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo surengta tarptautinė kalbų technologijoms skirta konferencija „Europos kalbos skaitmeniniame amžiuje: quo vadis“. Konferencijoje pranešimus skaitė įvairių institucijų atsotvai iš Lietuvos ir užsienio. 

 

Plačiau apie konferenciją žr.

http://www.old.lki.lt/konferencija/index_lt.php.

 

 

Nepriklausomi Europos Komisijos ekspertai META-NORD projektui skyrė aukščiausią įvertinimą (excellent progress). Kai kurios projekto veiklos viršijo numatytus tikslus ir padarė didelės įtakos tolesniam atvirųjų išteklių infrastruktūros vystymui Šiaurės ir Baltijos šalyse.

 

Daugiau informacijos apie projektą META-NORD žr.

http://www.meta-nord.eu/.

 

Daugiau informacijos apie tarptautinį aljansą META-NET žr.

http://www.meta-net.eu/