Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Doktorantūra

Filologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (įstojusiems iki 2011 m.)

 

Filologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (stojantiems iki 2016 m.) 

 

Priėmimo į Filologijos mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos 

 

 

 

Filologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (stojantiems nuo 2017 m.)

 

Atviro konkurso į filologijos mokslo krypties trečiąją studijų pakopą 2017 metais sąlygos ir tvarka 

(Order and Conditions of Open Competition to Doctoral Studies in Philology Science Field in 2017)

 

Patvirtintos filologijos mokslo (04h) krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai 2017 m. 

(List of Dissertation Topics and Possible Supervisors in Philology 2017)

 

Prašymas studijuoti (Application form)

 

 

APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS IR HABILITACINIAI DARBAI

 

  20122011 | 2010 | 20092008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996  

 

2017 metai

 

Kovo 1 d. Aurelija Čekuolytė viešame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Vilniaus paauglių socialinė santvarka: Mokslininkės žvilgsnis į paauglių gyvenimo užkulisius. Mokslinė vadovė – doc. dr. Loreta Vaicekauskienė. Disertacijos gynimo taryba: pirmininkė – prof. dr. Jūratė Ruzaitė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Vytis Čubrinskas (Vytauto Didžiojo universitetas), doc. dr. Marie Maegaard (Kopenhagos universitetas), doc. dr. Janus Spindler Møller (Kopenhagos universitetas), prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universitetas). 

 

 

2016 metai

 

Gruodžio 9 d. Anželika Gaidienė viešame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės. Mokslinė vadovė – prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė. Disertacijos gynimo taryba: pirmininkė – prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė (Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (Šiaulių universitetas), doc. dr. Jūratė Lubienė (Klaipėdos universitetas), prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė(Lietuvių kalbos institutas), dr. Rolandas Mikulskas(Lietuvių kalbos institutas).

 

Gruodžio 16 d. Laura Geržotaitė viešame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu aspektu. Mokslinė vadovė – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė. Disertacijos gynimo taryba: pirmininkas – prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas), dr. Laimutis Bilkis (Lietuvių kalbos institutas), prof. dr. Asta Kazlauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), doc. dr. Lina Murinienė (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Meilutė Ramonienė (Vilniaus universitetas).

 

 

2015 metai

 

Vasario 27 d. Birutė Gudelienė viešame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija. Mokslinė konsultantė – LMA tikroji narė prof. Grasilda Blažienė. Disertacijos gynimo taryba: pirmininkas – prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas), prof. dr. Roma Bončkutė (Klaipėdos universitetas), prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių kalbos institutas), doc. dr. Birutė Kabašinskaitė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Sigitas Narbutas (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

 

Birželio 15 d. Asta Mitkevičienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją 1918–1940 metų lietuvių literatūros mokslo terminai. Mokslinis vadovas – doc. dr. Stasys Keinys. Disertacijos gynimo taryba: pirmininkas – prof. dr. Alvydas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas), doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (Lietuvių kalbos institutas), doc. dr. Jūratė Lubienė (Klaipėdos universitetas), prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (Šiaulių universitetas). Oficialieji oponentai: doc. dr. Regina Kvašytė (Šiaulių universitetas), prof. dr. Sigutė Radzevičienė (Lietuvos edukologijos universitetas).

 

Birželio 30 d. Anželika Smetonienė viešame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Lietuvių kalbos priesaginiai veiksmažodžiai slavizmai ir hibridai (XVI–XVII a. LDK tekstuose). Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Temčinas. Disertacijos gynimo taryba: pirmininkė – prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas), prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas), prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas), doc. dr. Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas).

 

 

2014 metai

 

Birželio 27 d. Daiva Kardelytė-Grinevičienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantika ir santykiai rytų aukštaičių vilniškių patarmėje. Mokslinis vadovas – † prof. habil. dr. Albertas Rosinas (2006–2010), prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (2011–2013). Disertacijos gynimo taryba: pirmininkė – prof. dr. Asta Kazlauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas), doc. dr. Regina Rinkauskienė, (Lietuvos edukologijos universitetas), dr. Asta Leskauskaitė (Lietuvių kalbos institutas), doc. dr. Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas). Oficialieji oponentai: prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas), doc. dr. Daiva Aliūkaitė, humanitariniai (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas). 

 

2012 metai

 

Gegužės 18 d. Aušra Rimkutė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją 1883–1916 metų katekizmų religijos terminai. Mokslinis vadovas – dr. Jonas Klimavičius (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Andrius Narbekovas; nariai: prof. dr. Grasilda Blažienė, prof. dr. Dalia Pakalniškienė, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Vidas Valskys. Oponentai:  doc. dr. Regina Kvašytė, prof. dr. Zofija Babickienė.

 

Liepos 5 d. Jūratė Pajėdienė viešame bendros LKI, VDU, ŠU ir KU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai; gramatika, semantika, semiotika, sintaksė; H352) disertaciją Senosios lietuvių kalbos sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Dalia Pakalniškienė; nariai: habil. dr. Norbert Ostrowski, doc. dr. Kristina Rutkowska, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Jurgis Pakerys.

 

Rugsėjo 25 d. Giedrius Tamaševičius viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai; taikomoji kalbotyra, svetimų kalbų mokymas, sociolingvistika; H360) disertaciją Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste. Mokslinė vadovė: prof. habil. dr. Ineta Dabašinskienė. Mokslinė konsultantė: doc. dr. Loreta Vaicekauskienė. Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Jolanta Zabarskaitė; nariai: prof. habil. dr. Rūta Marcinkevičienė, dr. Laima Nevinskaitė, prof. dr. Meilutė Ramonienė, doc. dr. Nerijus Šepetys.

 

Lapkričio 23 d. Aurelija Tamulionienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, leksikologija, H353) disertaciją Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa- ir priesagos-ok vediniai Lietuvių kalbos žodyne. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Alvydas Butkus; nariai: prof. dr. Grasilda Blažienė, doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, doc. Irena Smetonienė, prof. dr. Dalia Pakalniškienė. Oponentai:  doc. dr. Jolanta Vaskelienė, doc. dr. Regina Rinkauskienė.

 

 

2011 metai

 

Birželio 17 d. Jurga Trimonytė Bikelienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, leksikologija, H353) disertaciją Refrenų fonotaktika ir fonosemantika. Mokslinis vadovas – doc. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė; nariai: prof. habil. dr. Antanas Pakerys, prof. dr. Birutė Jasiūnaitė, dr. Rita Miliūnaitė, prof. dr. Grasilda Blažienė. Oponentai:  dr. Giedrė Šmitienė, prof. habil. dr. Aleksas Girdenis. 

 

Birželio 21 d. Veslava Čižik-Prokaševa viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, Gramatika, semantika, semiotika, sintaksė, H352) disertaciją Lietuvių kalbos linksnių hierarchija. Moksliniai vadovai: doc. dr. Artūras Judžentis (Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas; 2010 11 19); prof. habil. dr. Axel Holvoet (Vilniaus universitetas; 2004 11 25 – 2010 03 15); mokslinė konsultantė dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Lietuvių kalbos institutas; 2010 04 08 – 2010 11 19). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Ineta Dabašinskienė; nariai: doc. dr. Jonė Grigaliūnienė, doc. dr. Vidas Valskys, dr. Rolandas Mikulskas, doc. dr. Jurgis Pakerys. Oponentai:  doc. dr. Albinas Drukteinis, dr. Solveiga Sušinskienė. 

 

Birželio 28 d. Robertas Stunžinas viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, kalbotyra, H350) disertaciją Liaudies statybos terminai. Mokslinis vadovas: doc. dr. Stasys Keinys (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė; nariai: dr. Albina Auksoriūtė, doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius, prof. dr. Vincentas Drotvinas. Oponentai: doc. dr. Angelė Kaulakienė, doc. dr. Regina Kvašytė.  

 

Liepos 1 d. Kristina Lenartaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, Gramatika, semantika, semiotika, sintaksė, H352) disertaciją Argumentų raiškos alternavimas lietuvių kalboje. Mokslins vadovas: doc. dr. Artūras Judžentis (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Violeta Kalėdaitė; nariai: dr. Rolandas Mikulskas, dr. Loreta Semėnienė, doc. dr. Jurgis Pakerys, doc. dr. Vaiva Žeimantienė. Oponentai: prof. dr. Albinas Drukteinis, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė.

 

2010 metai

 

Birželio 11 d. Aušra Kaikarytė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, dialektologija, H 401) disertaciją Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema. Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Albertas Rosinas (Vilniaus universitetas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė; nariai: habil. dr. Saulius Ambrazas, doc. dr. Vytautas Kardelis, doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, dr. Asta Leskauskaitė. Oponentai: doc. dr. Regina Rinkauskienė, prof. dr. Dalia Pakalniškienė.

 

Birželio 18 d. Mindaugas Šinkūnas viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, kalbos istorija, H 355) disertaciją XVI–XVII a. Mažosios Lietuvos raštų akcentografija. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis (Vilniaus universitetas). Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Alvydas Butkus; nariai: doc. dr. Sigitas Narbutas, dr. Ona Aleknavičienė, doc. dr. Jurgis Pakerys, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė. Oponentai: doc. dr. Birutė Kabašinskaitė, prof. dr. Bronius Maskuliūnas.

 

Gruodžio 22 d. Vilija Ragaišienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, dialektologija, H 401) disertaciją Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai Pietų aukštaičių ir Rytų aukštaičių vilniškių tarmėse. Mokslinis konsultantas – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Asta Kazlauskienė; nariai: dr. Asta Leskauskaitė, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. habil. dr. Antanas Pakerys, doc. dr. Žaneta Markevičienė. Oponentai: doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, prof. habil. dr. Aleksas Girdenis.

 

2009 metai

 

Birželio 30 d. Ramunė Vaskelaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, gramatika, semantika, semiotika, sintaksė, H 352) disertaciją Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Axel Holvoet (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Ineta Dabašinskienė; nariai: prof. habil. dr. Vitas Labutis, doc. dr. Jurgis Pakerys, dr. Rita Miliūnaitė, dr. Rolandas Mikulskas. Oponentai: prof. habil. dr. Aleksas Girdenis, doc. dr. Albinas Druktenis. 

Birželio 29 d. Dalia Kačinaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, onomastika,  H 370) disertaciją Priesaginės darybos lietuvių oronimai. Mokslinis vadovas - prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Alvydas Butkus; nariai: prof. dr. Vincentas Drotvinas, doc. dr. Inga Mickienė, habil. dr. Saulius Ambrazas, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė. Oponentai: doc. dr. Daiva Deltuvienė, prof. habil. dr. Ojãrs Bušs. 

Birželio 26 d. Violeta Meiliūnaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, kalbotyra, H 350) disertaciją Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Aleksas Girdenis (Vilniaus universitetas). Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Alvydas Butkus; nariai: doc. dr. Regina Rinkauskienė, dr. Kazimieras Garšva, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, prof. dr. Birutė Jasiūnaitė. Oponentai: prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, doc. dr. Žaneta Markevičienė. 

Birželio 25 d. Palmira Zemlevičiūtė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, kalbotyra, H 350) disertaciją Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Mokslinis vadovas - doc. dr. Stasys Keinys (Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė; nariai: dr. Albina Auksoriūtė, prof. dr. Grasilda Blažienė, prof. dr. Vincentas Drotvinas, prof. habil. dr. Gintautas Česnys. Oponentai: doc. dr. Angelė Kaulakienė, doc. dr. Regina Kvašytė.

 

2008 metai

 

Birželio 18 d. Birutė Triškaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje eksternu apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė. Mokslinis konsultantas - prof. dr. Vincentas Drotvinas (Vilniaus pedagoginis universitetas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. Simas Karaliūnas; nariai: prof. dr. Bronius Maskuliūnas, doc. dr. Stasys Keinys, habil. dr. Saulius Ambrazas, dr. Ona Aleknavičienė. Oponentai: prof. dr. Grasilda Blažienė, dr. Jurgis Pakerys. 

 

2007 metai

 

Rugsėjo 13 d. Asta Balčiūnienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje eksternu apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, kalbos istorija, H 355) disertaciją Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai. Mokslinė konsultantė - prof. habil. dr. Audronė Kaukienė (Klaipėdos universitetas). Gynimo tarybos pirmininkas - prof. habil. dr. Simas Karaliūnas; nariai: habil. dr. Saulius Ambrazas, doc. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Dalia Pakalniškienė, doc. dr. Vytautas Kardelis. Oponentai: prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, doc. dr. Žaneta Markevičienė.

Birželio 6 d. Jurgita Venckienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija 04 H) daktaro disertaciją tema Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901). Mokslinis vadovas – habil. dr. Giedrius Subačius (University of Illinois at Chicago, Lietuvių kalbos institutas). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. Simas Karaliūnas; nariai: prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, doc. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Roma Bončkutė, dr. Ona Aleknavičienė. Oponentai: prof. habil. dr. Jonas Palionis, prof. dr. Vincentas Drotvinas.

 

2006 metai

 

Vasario 14 d. Jolita Urbanavičienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04H)  daktaro disertaciją tema Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Aleksas Girdenis (Vilniaus universitetas). Gynimo tarybos pirmininkas – doc. dr. Alvydas Butkus; nariai: prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, doc. dr. Danguolė Mikulėnienė, prof. habil. dr. Olegas Poliakovas, prof. habil. dr. Dace Markus. Oponentai: prof. habil. dr. Genovaitė Kačiuškienė, dr. Vytautas Kardelis.

 

2005 metai

 

Balandžio 20 d. eksternė Nijolė Tuomienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04H) disertaciją tema Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas. Mokslinė konsultantė – doc. dr. Laima Grumadienė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija, 04H). Gynimo tarybos pirmininkė – habil. dr. Rūta Marcinkevičienė; nariai: prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, doc. dr. Bronius Maskuliūnas, dr. Kazimieras Garšva. Oponentai: doc. dr. Genovaitė Kačiuškienė, dr. Vytautas, Kardelis.

Birželio 21 d. eksternas Alvydas Umbrasas viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04H) disertaciją tema Lietuvių teisės terminija 1918-1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai). Mokslinis konsultantas – prof. dr. Vincentas Drotvinas (Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, 04H). Gynimo tarybos pirmininkė – habil. dr. Rūta Marcinkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija 04 H); nariai: doc. dr. Grasilda Blažienė, doc. dr. Stasys Keinys, doc. dr. Regina Kvašytė, dr. Albina Auksoriūtė. Oponentai: prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas Župerka, doc. dr. Angelė Kaulakienė.

 

2004 metai

 

Gruodžio 10 d. doktorantė Aurelija Genelytė viešame Jungtinės LKI ir VDU Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04H) disertaciją tema Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas). Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Vitkauskas (Lietuvių kalbos institutas; humanitariniai mokslai, filologija, 04H). Gynimo tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. Simas Karaliūnas; nariai: habil. dr. Saulius Ambrazas, doc. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Genovaitė Kačiuškienė, dr. Vytautas Kardelis. Oponentai: prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius, doc. dr. Laima Grumadienė.

 

2003 metai

 

Kovo 3 d. eksternė Gina Kavaliūnaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 5901) disertaciją tema Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais. Doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas (Lietuvių kalbos institutas; humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 5901); nariai: prof. habil. dr. Aleksas Girdenis, prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, dr. Rick Derksen, dr. Juozas Karaciejus. Oponentai: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, prof. habil. dr. Jonas Palionis.

Balandžio 9 d. doktorantė Jurgita Girčienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 5902) disertaciją tema Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena. Doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas – prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 5902); nariai: habil. dr. Saulius Ambrazas; prof. habil. dr. Simas Karaliūnas; doc. dr. Laima Grumadienė; doc. dr. Vida Žilinskienė. Oponentai: doc. habil. dr. Rūta Marcinkevičienė; dr. Egidijus Zaikauskas.

Balandžio 14 d. eksternė Zita Virginija Šimėnaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 5902) disertaciją tema Daugiareikšmio žodžio semantika ir derivacija (Daiktavardžio širdis mikrosistema). Doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas – dr. Jonas Paulauskas (Lietuvių kalbos institutas; humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 5902); nariai: prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas; prof. habil. dr. Simas Karaliūnas; prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė; dr. Gertrūda Naktinienė. Oponentai: prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius; doc. dr. Zofija Babickienė.

 

2002 metai

 

Balandžio 19 d. doktorantas Rolandas Mikulskas viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 591) disertaciją tema Koreliuotų nominacinių sistemų funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse. Doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas – prof. habil. dr. Simas Karaliūnas (Vytauto Didžiojo universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 591); nariai: prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas, habil. dr. Saulius Ambrazas, dr. Ritutė Petrokienė.

Spalio 9 d. doktorantė Alma Ragauskaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, H 004) disertaciją tema XVI – XVII a. kauniečių asmenvardžiai. Doktorantūros komiteto pirmininkė ir darbo vadovė – habil. dr. Vitalija Maciejauskienė (Lietuvių kalbos institutas; humanitariniai mokslai, filologija, H 004); nariai: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, prof. dr. Vincentas Drotvinas, doc. dr. Zigmantas Kiaupa. Oponentai: habil. dr. Saulius Ambrazas, doc. dr. Meilutė Ramonienė.

 

2001 metai

 

Balandžio 26 d. doktorantė Vilija Sakalauskienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją tema Valdymo semantinis laukas baltų kalbose. Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: prof. habil. dr. Simas Karaliūnas (Vytauto Didžiojo universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, 04 H); nariai: prof. habil. dr. Kazys Grigas, prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, dr. Ritutė Petrokienė, prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas. Oponentai: prof. habil. dr. Albertas Rosinas, dr. Kazys Morkūnas.

Birželio 19 d. doktorantas Vidmantas Kuprevičius viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje eksternu apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją tema Rankraštinis XIX a. rytų aukštaičių lietuvių-lenkų kalbų žodynas (RtŽ).Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: prof. dr. Vincentas Drotvinas (Vilniaus pedagoginis universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 5902); nariai: dr. Gertrūda Naktinienė; prof. habil. dr. Giedrius Subačius; doc. habil. dr. Vytautas Vitkauskas; prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius. Oponentai: prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas; doc. dr. Zofija Babickienė.

Spalio 12 d. doktorantė Asta Ryklienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją tema Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius. Doktorantūros komiteto pirmininkė ir darbo vadovė – doc. dr. Regina KOŽENIAUSKIENĖ (Vilniaus universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, 04 H); nariai: habil. dr. Nijolė Sližienė, prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas, prof. habil. dr. Kazimieras Župerka, dr. Valentinas Černiauskas. Oponentai: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, doc. dr. Rūta Marcinkevičienė.

Spalio 19 d. doktorantė Asta Leskauskaitė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 5901) disertaciją tema Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas. Doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis (Vilniaus universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 5901); nariai: prof. habil. dr. Antanas Pakerys, prof. habil. dr. Albertas Rosinas, prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, doc. dr. Danguolė Mikulėnienė. Oponentai: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, doc. dr. Žaneta Markevičienė.

Gruodžio 10 d. doktorantė Loreta Vaičiulytė-Semėnienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 592) disertaciją tema Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas. Doktorantūros komiteto pirmininkė ir darbo vadovė – habil. dr. Nijolė Sližienė (Lietuvių kalbos institutas; humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba, H 592); nariai: prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas, prof. habil. dr. Vitas Labutis, doc. dr. Gintautas Akelaitis, doc. dr. Rūta Marcinkevičienė. Oponentai: prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, doc. dr. Albinas Drukteinis.

Gruodžio 19 d. doktorantė Sigita Rackevičienė viešame Jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, kalbotyra, H 350) disertaciją tema Kauzacijos raiška Baltijos regiono kalbose (kauzatyviniai veiksmažodžiai ir veiksmažodiniai junginiai). Doktorantūros komiteto pirmininkė ir darbo vadovė – prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė (Vilniaus universitetas; humanitariniai mokslai, filologija, kalbotyra, H 350); nariai: prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas, habil. dr. Nijolė Sližienė, doc. dr. Rūta Marcinkevičienė, doc. dr. Regina Venckutė. Oponentai: prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, doc. dr. Leonas Petravičius.

 

2000 metai

 

Gegužės 29 d. doktorantė Albina Auksoriūtė viešame jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją Lauryno Ivinskio terminologijos darbai. Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: doc. dr. Stasys Keinys; nariai: dr. Ramunėlė Jankevičienė, prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, habil. dr. Vitalija Maciejauskienė, prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas. Oponentai: habil. dr. Giedrius Subačius, doc. dr. Regina Kvašytė.

 

1999 metai

 

Gegužės 4 d. doktorantė Jolanta Gelumbeckaitė viešame jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų vartosena Jono Bretkūno „Evangelijos pagal Luką“ vertime. Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas; nariai: prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, prof. habil. dr. Guido Michelini, prof. habil. dr. Jonas Palionis, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius. Oponentai: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, dr. Giedrius Subačius.

Gegužės 5 d. viešame habilitacijos komiteto posėdyje doc. dr. Vytautas Vitkauskas apgynė humanitarinių mokslų filologijos krypties (04 H) habilitacinį darbą Lietuvių kalbos tarmių morfoneminiai reiškiniai ir jų svyravimas. Habilitacijos komitetas: pirmininkas: prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas; nariai: prof. habil. dr. Aleksas Girdenis, prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, habil. dr. Simas Karaliūnas, habil. dr. Vitalija Maciejauskienė, habil. dr. Vytautas Vanagas, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius.

Birželio 22 d. doktorantė Ona Aleknavičienė viešame jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai. Doktorantūros komitetas: pirmininkas: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius; nariai: prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas, habil. dr. Saulius Ambrazas, dr. Kazys Morkūnas, prof. habil. dr. Antanas Tyla. Oponentai: habil. dr. Vytautas Vanagas, dr. Giedrius Subačius.

Liepos 7 d. viešame habilitacijos komiteto posėdyje dr. Giedrius Subačius apgynė monografiją Žemaičių bendrinės kalbos idėjos (XIX amžiaus pradžia) habilituoto daktaro mokslo laipsniui (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) įgyti. Habilitacijos komitetas: pirmininkas: prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas; nariai: habil. dr. Saulius Ambrazas, prof. habil. dr. Aleksas Girdenis, prof. habil. dr. Jonas Palionis, prof. habil. dr. Vincas Urbutis, habil. dr. Vytautas Vanagas, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius.

Lapkričio 23 d. doktorantė Rasuolė Vladarskienė viešame jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: dr. Pranas Kniūkšta; nariai: prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas, prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, doc. dr. Irina Mikalkevičienė, prof. habil. dr. Aldona Paulauskienė, habil. dr. Vitalija Maciejauskienė, prof. habil. dr. Aleksandras Vanagas (1992–1995). Oponentai: prof. habil. dr. Kazimieras Župerka, doc. dr. Albertas Ružė.

 

1998 metai

 

Balandžio 21 d. Instituto doktorantas Laimutis Bilkis apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 591) disertaciją Lietuvių priesaginės darybos helonimai. Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: prof. habil. dr. Aleksandras Vanagas (1993–1995), habil. dr. Vitalija Maciejauskienė; nariai: doc. dr. Laimute Balode, habil. dr. Simas Karaliūnas, prof. habil. dr. Antanas Pakerys, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius. Oponentai: habil. dr. Saulius Ambrazas, prof. dr. Vincentas Drotvinas.

Lapkričio 24 d. Vardyno skyriaus mokslinė bendradarbė Marija Razmukaitė viešame jungtinės LKI ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje eksternu apgynė filologijos darbą Lietuvos priesaginiai oikonimai (humanitariniai mokslai, filologija, onomastika, H 370). Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: habil. dr. Simas Karaliūnas; nariai: habil. dr.Vitalija Maciejauskienė, habil. dr. Saulius Ambrazas, prof. dr. Vincentas Drotvinas, doc. dr. Alvydas Butkus. Oponentai: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, doc. dr. Grasilda Blažienė.

 

1997 metai

 

Vasario 17 d. doktorantė Daiva Murmulaitytė apgynė humanitarinių mokslų (kalbotyra) daktaro disertaciją „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė (priesagos -imas/-ymas ir galūnės -a vediniai). Doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: prof. habil. dr. Aleksandras Vanagas (1992–1995), habil. dr. Saulius Ambrazas; nariai: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, doc. dr. Alvydas Butkus, doc. dr. Vida Žilinskienė. Oponentės: habil. dr. Adelė Valeckienė, dr. Zofija Babickienė.

 

1996 metai

 

Gegužės 28 d. Instituto Žodynų skyriaus mokslinė bendradarbė Danutė Marija Sabaliauskaitė-Liutkevičienė apgynė humanitarinių mokslų (kalbotyra, 3G) daktaro disertaciją Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai. Disertacijos gynimo komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius; nariai: prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas, prof. habil. dr. Norbertas Vėlius, prof. dr. Vincentas Drotvinas, doc. dr. Alvydas Butkus. Oponentai: prof. habil. dr. Jonas Palionis, dr. Aloyzas Vidugiris.