Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Sociolingvistikos centras_apie

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 234 71 95.

 

 


Apie | Darbuotojai | Projektai | Publikacijos | Ekspertų taryba

 


Sociolingvistikos skyrius Lietuvių kalbos institute buvo įkurtas 2011 m., iki tol dauguma darbuotojų dirbo Kalbos kultūros skyriuje.


Sociolingvistika papildo kalbotyros teorijas socialinės kalbos prigimties ir socialinės reikšmės aspektais. Mes siekiame paaiškinti, kodėl skirtingomis aplinkybėmis kalbėtojai renkasi skirtingus kalbos variantus ar skirtingas kalbas, kaip naujos technologijos ir medijos kuria naujas komunikacijos formas, kokie žiniasklaidos pokyčiai skatina viešojo kalbėjimo kaitą, kaip lietuvių kalbos vartoseną ir vartojimą veikia socialinio gyvenimo permainos ir globalizacija.


Mūsų tyrimų objektai – šiuolaikinės miestų kalbos atmainos, jaunimo kalba, kalbos nuostatos ir ideologijos, daugiakalbystė ir kalbų kontaktai, kalba žiniasklaidoje ir naujosiose medijose.


Sociolingvistikos skyrius kaupia įvairius sakytinės kalbos ir kalbėtojų nuostatų duomenų bankus: yra parengta Naujųjų skolinių duomenų bazė ir retrospektyvus Sakytinės žiniasklaidos kalbos tekstynas, turime įvairių tikslinių kokybinių interviu (su žurnalistais, moksleivių grupėmis), rengiama vilniečių interviu bazė „Kalba Vilnius“.


Vienas iš skyriaus prioritetų yra tyrimų tarpdalykiškumas ir metodų įvairovė, todėl mielai bendradarbiaujame su kitų mokslų kolegomis. Taip pat mums labai svarbu įvertinti lietuviškų tyrimų rezultatus iš platesnės, kitų kalbų bendruomenių perspektyvos, todėl skyrius dalyvauja Europos sociolingvistų tinkle SLICE (angl. Standard Language Ideology in Contemporary Europe). Tarptautinė erdvė kartu sudaro galimybę viešinti lietuviškus tyrimus.


Daugiau apie mūsų projektus žr. sociolingvistika.lt.