Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. AURELIJA TAMULIONIENĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 234 71 93

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

2002 metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 2005–2011 metais studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. Institute dirba nuo 2001 metų.

2012 m. lapkričio 23 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa-, priesagos -ok- vediniai Lietuvių kalbos žodyne“.

 

Straipsniai

 

1. Tamulionienė A. 2003: „Lietuvių kalbos žodyno“ I ir II tomo ideologinių taisymų nuostatos. – Žmogus ir žodis 1, nr. 5, 63–68. ISSN 1392-8600 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].

2. Holvoet A., Tamulionienė A. 2006: Antriniai predikatyvai. – Gramatinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 117–137. ISBN 9955-70-410-1.

3. Holvoet A., Tamulionienė A. 2006: Apibrėžtumo kategorija. – Daiktavardinio junginio tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 11–32. ISBN 9986-668-85-9.

4. Tamulionienė A. 2011: Retas nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos tipas: PÃJUODIS ir PASAŨSIS. – Lietuvių kalba. ISSN 1822-525X.

5. Tamulionienė A. 2011: Ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai (paaukštys tipo). – Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII, 82–96.

6. Tamulionienė A. 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po- vedinių daryba. – Acta Linguistica Lithuanica LXIII, 126–145.

7. Tamulionienė A. 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po- ir pa- vedinių kirčiavimas. – Acta Linguistica Lithuanica LIXI, 183–198 .

8. Tamulionienė A. 2013: Piniginių vienetų pavadinimų atrankos Bendrinės lietuvių kalbos žodynui kriterijai. – Kalbos kultūra 86, 76–94.

9. Tamulionienė A. 2014: Anglų kalbos žodžių vartojimas aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.

10. Tamulionienė, Aurelija. .">Priešdėlių po- ir pa- vedinių paplitimas akademiniame „Lietuvių kalbos žodyne“. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas = Dialects – cultural heritage of European nations : mokslo straipsnių rinkinys. Parengė: Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, ISBN 9789955197669. p. 316-330.

11. Tamulionienė A. 2015. Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.

 

Knygos sudarytoja

 

Pranas Kniūkšta. Tarp gramatikos ir politikos. Straipsnių rinkinys. Sud. Aurelija Tamulionienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. – 260 p.

 

Dalykinės ir pavardžių rodyklės

 

1. Pavardžių rodyklės. Sudarė Aurelija Tamulionienė, In.: Acta Linguistica Lithuanica LI (2004), 159-163. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].

2. Pavardžių rodyklės. Sudarė Aurelija Tamulionienė, In.: Acta Linguistica Lithuanica LII (2005), 187-190. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].

3. Pavardžių rodyklės. Sudarė Aurelija Tamulionienė, In.: Acta Linguistica Lithuanica LIII (2006) 143-144. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].

 

Informaciniai leidiniai

 

1. Informacinio leidinio apie Lietuvių kalbos institutą redaktorė ir parengėja (Zabarskaitė J. 2008: Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-9955-704-58-4).

2. Informacinio leidinio apie Lituanistikos židinį redaktorė ir parengėja (Zabarskaitė J. 2008: Lituanistikos židinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas ISBN 978-9955-704-63-8).

 

Mokslinės konferencijos

1. Tamulionienė A. 2010: Du reti nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos modeliai: pãjuodis ir pasaũsis. Pranešimas skaitytas Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos organizuotame seminare Šiaurės Europos ir baltų kalbų tyrimų metodikos, Vilnius 2010 10 29.

2. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 metais dalyvavau Rokiškio rajone Salų dvare rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje Academia grammaticorum Salensis. Klausiau žymių tipologų paskaitų, dalyvavau diskusijose.

3. Tamulionienė A. 2013: Lituanistikos židinys − gyva ir visiems atvira lietuvių kalbos erdvė. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“, Vilnius 2013 02 22.

4. Tamulionienė A. 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių papilitimas tarmėse (priešdėlių po- ir pa- vediniai). Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tarmės − Europos tautų kultūros paveldas“, Vilnius 2013 09 26−27.

5. Tamulionienė A. 2013: Piniginių vienetų pavadinimai Bendrinės kalbos žodyne. Pranešimas skaitytas 20-ojoje Jono Jablonskio mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, Vilnius 2013 10 04.

6. Tamulionienė A. 2014: Aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščių kalba. Pranešimas skaitytas  tarptautinėje 21-ojoje Jono Jablonskio mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, Vilnius 2014 10 03.

7. Tamulionienė A. 2015: Būdingiausios mokinių rašybos klaidos. Pranešimas skaitytas  mokslinėje konferencijoje „Gimtoji kalba mokykloje 4“, Šiauliai 2015 03 14.

8. Tamulionienė A. 2015: Būdingiausios rašybos klaidos mokinių tinklaraščiuose ir rašiniuose. Pranešimas skaitytas   22-ojoje Jono Jablonskio mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“, Vilnius 2015 10 02.

9.Tamulionienė A. Mokinių raštingumo ypatumai Lietuvoje. 52-oji prof. A. Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“. – Ryga: Latvijos universitetas, 2016 m. kovo 17 d. Prof. Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ pranešimų tezės. 2016 m. kovo 17–18 d. Rīga: Latvijas Universitāte, p. 60–61 (ISBN 978-9934-18-128-3).

 

Seminarai ir kiti renginiai

1. Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos lituanistams (kartu su Solvita Labanauskiene). Pranešimas skaitytas 2015 08 28 metodinėje dienoje lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Mokinių mokymo(si) gerinimas. Ką galime padaryti?“.

3. Būdingiausios rašybos, skyrubos, sintaksės klaidos mokinių rašiniuose (kartu su Solvita Labanauskiene). Pranešimas skaitytas 2015 10 27 parodoje-seminarų cikle „Moderni mokykla 2015“.

4. Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos abiturientams. Paskaita skaityta 2015-11-26 Antakalnio gimnazijos mokytojams lituanistams ir abiturientams.

5. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – Švenčionys, 2016 m. vasario 23 d.

6. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. –Kėdainiai, 2016 m. kovo 2 d.

7. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – Gargždai, 2016 m. kovo 9 d.

8. Naujausi skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Gargždai, 2016 m. kovo 9 d.

9. Lietuvių kalbos instituto skaitmeniniai ištekliai, jų naudojimas pamokose. – Oslas, 2016 m. spalio 1 d.

10. Lietuvos mokinių raštingumas: padėtis ir sprendimo galimybės. – „(Ne)pažįstamas A. Baranauskas: XX a. stereotipai ir akademinio požiūrio kaita“, Anykščiai, 2016 m. spalio 28 d.

11. Lietuvos mokinių raštingumas. – Moderni mokykla 2016“, Vilnius: Balsių progimnazija, 2016 m. lapkričio 4 d.

12. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2016 m. lakpričio 18 d.

13. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2016 m. lakpričio 25 d.

 

 

Projektai

 

1. 20102013 m. dalyvavo rengiant tarptautinio projekto paraišką. Projektas šiuo metu įgyvendinamas, jame dirba jaunesniąja mokslo darbuotoja (Europos Komisijos finansuojamas projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalis atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD). Projekto pagrindinė idėja – plėtoti technologinius daugiakalbės Europos informacinės visuomenės pagrindus, kurti bendruomenę, kurią jungtų bendra vizija ir strateginiai mokslinių tyrimų tikslai, sukurti atviros prieigos išteklių infrastruktūrą, plėtoti ryšius tarp technologijų, susijusių su kalba, bei kurti bendrą skaitmeninę Europos rinką).

2. 2011 m. dalyvavo rengiant projektą Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas.

3. 2013–2015 m. ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001). Lietuvių kalbos institute kuriama interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ (vad. dr. R. Miliūnaitė).

4. 2015 m. birželis–lapkritis. „Moderniõsios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ (rėmė Ugdymo plėtotės centras). Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir partneris LKI (BKTC Mokyklinės lituanistikos grupė).

 

Elektroniniai, internetiniai darbai

 

1. Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė, Robertas Stunžinas, Aurelija Tamulionienė. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas. Garsinis naujažodžių žodynėlis. 2015, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.

2. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Rašybos pamokos. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=vYKk6xZ5TvE&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=1

3.  Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Skyrybos pamokos. Prieiga internete:https://www.youtube.com/watch?v=ljhFXtGLI8A&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=2

4. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Pamoka „Nevartotini vertiniai“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=Uq3izSiMGFI&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=3

5. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Pamoka „Žodžių reikšmės“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73

6. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Pamoka „Morfologija“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73

 

Šviečiamasis, organizacinis darbas

 

1. 2007 metais kartu su kitais dėstytojais iš Europos humanitarinio universiteto sudarė lietuvių kalbos ir kultūros dėstymo planą pirmo kurso studentams, atvykusiems iš Baltarusijos.

2. 2008 metais kartu su kitais dėstytojais iš Europos humanitarinio universiteto sudarė lietuvių kalbos ir kultūros dėstymo planą pirmo kurso studentams, atvykusiems iš Baltarusijos.

3. 2004–2006 m. kartu su kitais organizavo Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinio (Lietuvių kalbos muziejaus ir informacijos centro) steigimą.

4. Nuo 2008 m. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje organizuoja seminarus dėstytojams, redaktoriams, mokytojams, vertėjams (vidutiniškai apie 10 seminarų per metus).

5. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje nuolat organizuoja įvairius renginius, parodas (vidutiniškai ~10 renginių per metus), pvz.: lenkų kalbininko Jano Karłowicziaus 175-ųjų ir jo sūnaus kompozitoriaus Mieczysławo Karłowicziaus 135-ųjų gimimo metinių minėjimas, lietuvių kalbininko K. Ulvydo šimtųjų gimimo metinių minėjimas ir kt.

 

Kita veikla

 

1. 2002 m. kartu su kitais organizavo Lietuvių kalbos žodyno pabaigtuvių iškilmių rengimą Lietuvių kalbos institute.

2. 2002 m. kartu su kitais organizavo Lietuviškos Biblijos 400 metų jubiliejaus iškilmių rengimą Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

3. 2008 m. komisijos narė Nacionaliniame moksleivių lietuvių kalbos konkurse Visagine.

4. 2008 m. gegužės 19-20 d. kartu su kitais Lietuvių kalbos instituto kolegomis bei LR ambasada dalyvavo susitikime su Lenkijos lietuvių bendruomene, baltistikos ir lituanistikos centrais Lenkijos universitetuose.

5. 2011–2014 m. nacionalinio dailyraščio konkurso Rašom 2011! Rašom 2012! koordinatorė ir vertinimo komisijos narė.

6. 2012 m. koordinavo pirmąjį Lietuvoje nacionalinį konkursą Mano žodynas.

7. 2012 m. kartu su kitais organizavo Konstantino Sirvydo skaitymus.

8. 2012 m. kartu su kitais organizavo pirmąjį Lietuvoje Tarmių festivalį.

9. 2016 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose mokymuose „Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinėje mokykloje“. Aurelija Tamulionienė skaitė pranešimą „Mokinių raštingumo ypatumai: kaip išvengti būdingiausių klaidų“:  2016 m. gruodžio 1 d. Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams;  2016 m. gruodžio 2 d. Vilniaus rajono ir Alytaus apskrities pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams;  2016 m. gruodžio 6 d. Šalčininkų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 7 d. Anykščių, Kaišiadorių, Molėtų, Ukmergės, Širvintų Švenčionių ir Trakų rajonų, Elektrėnų savivaldybės, Marijampolės apskrities pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 20 d. Kauno apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 22 d. Ignalinos ir Zarasų rajonų, Visagino savivaldybės mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.

 

Informacija atnaujinta 2017-02-20