Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Sociolingvistikos centras_projektai

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 234 71 95.

 


Apie | Darbuotojai | Projektai | Publikacijos | Ekspertų taryba

 


Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė, 2012–2014, Lietuvių kalbos institutas (vad. dr. Loreta Vaicekauskienė), projektą remia Lietuvos mokslo taryba.


Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai, 2011–2013, Lietuvių kalbos institutas (vad. dr. Loreta Vaicekauskienė), projektą rėmė Lietuvos mokslo taryba. Projektas buvo savarankiška tarptautinio Europos sociolingvistų tinklo SLICE dalis.

 

Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai, 2010–2012, Vilniaus universitetas (vad. prof. dr. Meilutė Ramonienė), partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, projektą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje, 2010, Lietuvių kalbos institutas (vad. dr. Loreta Vaicekauskienė), projektą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje
, 2009, Lietuvių kalbos institutas (vad. dr. Loreta Vaicekauskienė), partneriai – Latvijos universitetas, Liepojos universitetas, projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Naujųjų svetimžodžių vartosenos 1998–2008 m. tyrimas, 2007–2010, Lietuvių kalbos institutas (vad. dr. Loreta Vaicekauskienė), projektą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose (Miestai ir kalbos), 2007–2009, Vilniaus universitetas (vad. prof. dr. Meilutė Ramonienė), partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Šnekamosios kalbos tekstynas, 2007–2008, Vytauto Didžiojo universitetas (vad. prof. dr. Ineta Dabašinskienė), partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas ir Lietuvių kalbos institutas.